COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je pondelok 19. apríla 2021. Sviatok má Jela zajtra má sviatok Marcel .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Právno-personálne inform. arrow Organizačný poriadok arrow Charakteristika činnosti a poslanie UNLP
Charakteristika činnosti a poslanie UNLP Formátovať pre tlač

20 september 2006    

UNLP
(1) Je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou ako všeobecná nemocnica na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovanie zdravotnej starostlivosti“) v rozsahu podľa platných Rozhodnutí.

(2) Je právnickou osobou s právnou subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a zodpovedá za záväzky z nich vyplývajúce.

(3) Tvorí funkčný, organizačný a hospodársko-ekonomický celok.

(4) Ako subjekt hospodárskej mobilizácie poskytuje zdravotnícku starostlivosť obyvateľstvu, príslušníkom Ozbrojených síl SR, príslušníkom ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek v čase štátom vyhlásenej krízovej situácie.

(5) Vytvára podmienky pre pregraduálnu výučbu študentov lekárskych fakúlt, fakúlt ošetrovateľstva, stredných zdravotníckych škôl, iných univerzít a iných vysokých škôl  v SR na základe dohôd s príslušnými vzdelávacími ustanovizňami.

(6) Zabezpečuje klinické skúšanie liekov, zdravotníckych pomôcok v súlade s platnými právnymi predpismi.

(7) Vytvára podmienky sústavného vzdelávania všetkých zamestnancov.

(8) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spolupracuje s inými zdravotníckymi zariadeniami v SR a v zahraničí, vykonáva konziliárnu činnosť pre iné zdravotnícke zariadenia, podieľa sa na vedecko-výskumnej činnosti a spolupracuje s vedecko-výskumnými organizáciami v SR i v zahraničí, realizuje biomedicínsky výskum v súlade s platnými právnymi predpismi.

(9) Plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov MZ SR a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(10) Spravuje majetok štátu v súlade s platnými právnymi  predpismi.

(11) Hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v zmysle platných právnych predpisov.

Pridal: Tomáš Mariak    
Naposledy zmenené ( 06 marec 2018 )    
Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001