COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je streda 3. marca 2021. Sviatok má Bohumil/Bohumila zajtra má sviatok Kazimír .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Tlačové správy arrow UN L. Pasteura dostala „zelenú“ na realizáciu biomedicínskeho výskumu
UN L. Pasteura dostala „zelenú“ na realizáciu biomedicínskeho výskumu Formátovať pre tlač

10 december 2013    

UNLP Košice po prvýkrát v histórii získala Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré jej na základe žiadosti podľa platných zákonov SR pridelilo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu. Nemocnica sa tak zaradila medzi organizácie oprávnené vykonávať nie len biomedicínsky klinický výskum a klinické testovanie liekov, ale aj základný a hlavne  aplikovaný výskum. Pre tento účel sa použijú finančné prostriedky jednotlivých grantových agentúr SR a zo štrukturálnych fondov EÚ.

Image 

Získanie Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj je pre UNLP  kľúčové, pretože doterajší výskum v medicíne bol organizovaný výlučne univerzitami, bez možnosti univerzitných nemocníc (UN) uchádzať sa o grantovú podporu pre vedecký výskum. Do projektov Operačného programu pre výskum a vývoj boli doposiaľ UN zapojené teda len formálne. „Univerzitné a iné organizácie MZ SR neboli klasifikované pre tieto výzvy ako oprávnené organizácie – teda nie výskumné – pričom ako jediné sú oprávnené realizovať biomedicínsky výskum,“ vysvetlil vedúci novozriadeného Oddelenia pre výskum a vývoj UNLP Košice MVDr. Ján Rosocha, CSc.

UN neboli do projektov OP VaV zapojené:
• Do projektov sa v najväčšej miere zapájajú univerzity s celkový počtom 365 účastí v projektoch, SAV zaznamenala 217 účastí, podnikatelia 141, rezortné ústavy 56 a neziskové organizácie tri.
• Univerzity sú najúspešnejšie s celkovým rozpočtom 574,89 mil. EUR, SAV získala projekty s celkovým rozpočtom 149,76 mil. EUR. Podnikatelia získali NFP na projekty s celkovým rozpočtom 158,73 mil. EUR.
• UN – 0,00 EUR

„Našou ambíciou je odteraz vstupovať do partnerskej spolupráce s inými výskumnými organizáciami, a to aj v zahraničí, čím chceme plnohodnotnejšie napĺňať poslanie univerzitnej nemocnice, ktorá má poskytovať najvyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, a bez vlastného výskumu zabezpečujúceho každodenné zvyšovanie kvality poskytovania modernej diagnostiky a liečby to nie je možné,“ vyjadril spokojnosť s udeleným osvedčením riaditeľ UNLP Košice, MUDr. Ladislav Rosocha, MPH a dodal: „Aj keď výskumná funkcia univerzitnej nemocnice sa začína napĺňať až v súčasnosti, mieni tým pomôcť aj svojim univerzitným partnerom v úspešnej realizácii výskumných úloh, ktoré boli v tomto programovom období financované hlavne z prostriedkov štrukturálnych fondov pre podporu výskumu, vývoja a inovácií v biomedicíne.“

Prioritné smery v biomedicínskom výskume na roky 2014 – 2020:
- nádorové ochorenia
- ochorenia srdca, ciev a mozgu
- endokrinné a metabolické poruchy 
- infekčné ochorenia vírusového a bakteriálneho pôvodu 
- regeneračná a transplantačná medicína
- alergie a alergény

„Našim cieľom je pokúsiť sa o vybudovanie medicínskeho centra aplikovaného výskumu – zameraného napríklad na regeneračnú a transplantačnú medicínu a na problémy reprodukcie a našou snahou bude tiež nájsť strategických partnerov pre projekty z EU programu Horizont 2020,“ konkretizoval námestník riaditeľa UNLP pre liečebno-preventívnu starostlivosť, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.
Hlavným cieľom UNLP je však podieľať sa na praktickej realizácii Stratégie výskumu a vývoja v SR do roku 2020 v oblasti biomedicíny, ktorá bola schválená Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 24. septembra 2013.
„Touto aktivitou chceme aktívne prispieť k realizácii vízie vlády SR, ktorej cieľom je podnietiť štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo výskume a inováciách s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života,“ zdôraznil riaditeľ UNLP Ladislav Rosocha a dodal: „Verím, že aj touto aktivitou sme nastúpili na novú cestu rozvoja našej univerzitnej nemocnice."

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 10 december 2013 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001