Dnes je štvrtok 1. októbra 2020. Sviatok má Arnold zajtra má sviatok Levoslav .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Koronavírus

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Nemocnica v médiách arrow PRIEMYSEL DNES: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice - nemocnica s kvalitným biznis plánom
PRIEMYSEL DNES: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice - nemocnica s kvalitným biznis plánom Formátovať pre tlač

21 marec 2014    

Uverejnené: 28.01.2014
Autor: Martin Gálik

Post druhej najväčšej nemocnice na Slovensku patrí Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Aj toto zdravotnícke zariadenie, podobne ako mnoho ďalších, zápasí s tradičnými neduhmi slovenského zdravotníctva. Na druhej strane však zažíva mnoho medicínskych úspechov. Oslovili sme preto jej riaditeľa, MUDr. Ladislava Rosochu, MPH, aby nám priblížil aktuálnu situáciu v košickej nemocnici.

Vaša nemocnica je druhou najväčšou na Slovensku. Aké sú hlavné míľniky v jej histórii?

V roku 1919 vznikla Štátna nemocnica Košice, neskôr Krajský ústav národného zdravia. Novodobé dejiny Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice (UNLP) sa začali písať v roku 2005. Do roku 2010 mala názov Fakultná nemocnica L. Pasteura a v roku 2010 získala štatút univerzitnej nemocnice. UNLP je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zdrvotníctva SR a spravuje majetok štátu, o ktorý je povinná sa náležite starať. Hlavným predmetom činnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a biomedicínsky výskum na úrovni koncovej nemocnice. Našou prioritou je organizovať činnosť všetkých odborných útvarov v rámci ekonomického a manažérskeho riadenia, ako aj vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Primárnou zákonnou povinnosťou UNLP je sledovať záujem pacientov a napĺňať ich ústavné práva. Aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť na 20 oddeleniach, 26 klinikách a v 10 špecializovaných centrách. Máme k dispozícii 1356 lôžok a zamestnávame cca 3250 ľudí. Objem výnosov predstavuje zhruba 100 miliónov eur ročne.

V čom sú prednosti košickej nemocnice a v akých oblastiach vyniká?

UNLP je druhým najväčším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Všetky naše pracoviská sú kvalitné a na východnom Slovensku jedinečné, napríklad Združená tkanivová banka, Neurochirurgické oddelenie, Oddelenie hematológie a onkohematológie, Transplatačné centrum a Replantačné centrum.

Kde vidíte najväčšie problémy nášho zdravotníctva a možné spôsoby ich riešenia?

V tomto období rezonujú najmä problémy v súvislosti s platbami od súkromných zdravotných poisťovní. Najmä v chirurgických odboroch evidujeme vyššie percento nezaplatených výkonov. Problematická je aj úhrada mimoriadne finančne náročnej liečby zo strany súkromných zdravotných poisťovní. Táto situácia si momentálne vyžaduje intenzívne rokovania s predstaviteľmi poisťovní. Je potrebné, aby výkon prevedený v nemocnici bol aj adekvátne uhradený, pretože vysoké percento reálne uskutočnených, ale poisťovňou odmietnutých výkonov oberá nemocnicu o financie.

Nelichotivá situácia mnohých zdravotníckych zariadení na Slovensku je dobre známa. Akými problémami, resp. úspechmi žije vaša nemocnica?

Vzhľadom k ekonomickým podmienkam v zdravotníctve je snahou súčasného manažmentu UNLP efektívne riadenie a zamedzenie etapovitého oddlžovania so zachovaním poskytovania špičkovej zdravotnej starostlivosti. Od môjho nástupu do funkcie došlo k zníženiu úväzkov o vyše 300. Keby sme k prepúšťaniu zamestnancov nepristúpili, na mzdy a odvody by sme ročne vynaložili o 5 miliónov eur viac. V tomto období prebiehajú aj dôležité rokovania s predstaviteľmi zdravotných poisťovní v snahe zabezpečiť vyššie platby za výkony. Týmito krokmi sa okrem iného snažíme dosiahnuť aj adekvátne motivačné podmienky pre špičkových lekárov a ich ďalší rozvoj a inováciu liečebných a diagnostických postupov. Naša nemocnica postupuje podľa ozdravného plánu, ktorý vlani predstavila verejnosti. Jeho kvalitu vyzdvihol aj nezávislý analytik INEKO, ktorý ho označil za najlepší biznis plán štátnych nemocníc.

Všetky kroky v réžii nového manažmentu smerujú k zefektívneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov a podľa možnosti chceme dať šancu mladej generácii zdravotníkov. Nové trendy v medicíne v prospech našich pacientov sú pre UNLP výzvou, čoho dôkazom je aj naša vlaňajšia úspešná prezentácia robotickej operácie. Tento typ operácií znamená v niektorých chirurgických medicínskych odboroch budúcnosť a nebude možné ho ignorovať. Na zvládnutie tejto nadštandardnej operačnej techniky sa už pripravuje tím našich urológov a do prípravy sa plánujú zapojiť aj naši gynekológovia. Profesionalita zdravotníkov UNLP sa odráža aj v realizácii unikátnych zákrokov, jedinečných svojho druhu na Slovensku. Vlani sme na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie zaviedli do praxe tzv. okamžitú rekonštrukciu prsníkov po mastektómii pri nádore v počiatočnom štádiu a naša Klinika úrazovej chirurgie začala realizovať novú metódu ošetrenia zlomenín stavcov – rádiofrekvenčnú kyfoplastiku.

V minulom roku sme verejnosti predstavili život zachraňujúcu novú metódu odstraňovania trombov z mozgových ciev – intrakraniálnu trombektómiu, ktorú v súčasnosti na Slovensku aktívne vykonáva len naša I. klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód v spolupráci s Neurologickou klinikou. Nedávno sa Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie pustila do unikátnej rekonštrukcie lebky a častí deformovanej tváre pomocou na mieru vyrobených titánových implantátov. Nemocnica je okrem iného držiteľom viacerých prestížnych certifikátov a ocenení. Spomeniem aspoň tie najdôležitejšie: Baby friendly hospital, Certifikáty integrovaného manažérstva kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, ako aj Certifikátu bezpečnosti a kvality, ktoré sú dôležitým ukazovateľom pre našich pacientov. V nemocnici pracuje 8 hlavných slovenských odborníkov MZ SR v rôznych špecializáciách a 22 krajských top špecialistov.

V súčasnosti budujete nový Urgentný príjem. V akej fáze výstavby sa nachádza a kedy by mohol byť dokončený? Z akých zdrojov je financovaná jeho výstavba a čo by jeho realizácia mala priniesť pre pacientov a ošetrujúci personál?

V poslednom období zaznamenáva urgentná medicína prudký rozvoj a aj UNLP plánuje v tomto smere priniesť pacientovi čo najlepšie služby. Asi 80-ročná pamiatkovo chránená budova ako doterajšie sídlo Kliniky úrazovej chirurgie už nové trendy nespĺňa. Odpoveďou na potrebu vybudovať úplne nový objekt Urgentného príjmu bol nenávratný finančný príspevok EÚ a štátna dotácia, ktoré pokryjú celú investíciu v celkovej výške viac ako 26 miliónov eur.

Nový 6-podlažný Urgentný príjem bude mať na streche vlastný heliport a celý objekt bude vybavený kvalitnou vzduchotechnikou a klimatizáciou. Pacientovi bude k dispozícii Úrazová chirurgia so štyrmi operačnými sálami, Centrálne prijímacie oddelenie, Anestéziologicko-resuscitačné oddelenie i rádiodiagnostika. Do výstavby jedného z najmodernejších urgentov Slovenska sme sa pustili vo februári 2012 a jeho dokončenie predpokladáme v marci 2014.
V súčasnosti vedieme taj dialóg so zamestnancami kliník a oddelení o obnove prístrojovej techniky, ktorej rozvoj rýchlo napreduje. Na základe verejného obstarávania plánujeme zakúpiť najmä niektoré ultrazvukové prístroje a laparoskopické operačné nástroje.

Aké sú ďalšie plány nemocnice do budúcnosti? Čo by ste chceli zlepšiť?

Jedným z cieľov nového manažmentu UNLP je 100-% spustenie nemocničného informačného systému (NIS). Prípravy na jeho zavedenie sa začali v roku 1998 a následne dlhé roky stagnovali. Novému vedeniu nemocnice sa vlani podarilo implementovať NIS na 40 % svojich lôžkových oddelení a na všetkých spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách.
Zavedenie NIS-u má prínosy a výhody v rôznych oblastiach: zjednotenie zdravotníckej dokumentácie, dostupnosť zdravotníckej dokumentácie v čase a priestore, dostupnosť všetkých laboratórnych výsledkov v elektronickej forme, možnosť vyčíslenia všetkých ekonomických nákladov hospitalizácie, zníženie nárokov na obslužný personál, zníženie nákladov na liečbu.

Implementáciou NIS-u sa doposiaľ preukázateľne dosiahlo správne vyúčtovanie poskytnutej zdravotníckej starostlivosti a zníženie nákladov na lieky v zmysle ich lepšej kontroly. Zavedením elektronického objednávania liekov a sledovaním liečby pacienta cez NIS sme dosiahli celkovú úsporu nákladov na lieky vo výške 10 %, čo predstavuje úsporu v roku 2012 vyše jeden milión eur. V súčasnosti máme v centrálnom registri vyše 610-tisíc pacientov, vyškolili sme 750 lekárov a 1 200 zdravotných sestier.

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
   
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001