Dnes je utorok 17. júla 2018. Sviatok má Bohuslav zajtra má sviatok Kamila .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností

    


Domovská stránka arrow web arrow Udialo sa... arrow Krása okamihu očami ľudí, ktorí majú druhú šancu žiť
Krása okamihu očami ľudí, ktorí majú druhú šancu žiť Formátovať pre tlač

20 november 2014    

Vernisáž fotografií pod názvom Krása okamihu, ktorých autormi sú pacienti
pred a po orgánovej transplantácii bola súčasťou odborného seminára na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR, ktorý sa uskutočnil
pod gesciou Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP), pri príležitosti osláv 90. výročia založenia Štátnej nemocnice v Košiciach.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Darovanie orgánov na transplantáciu je z etického hľadiska prejavom maximálnej ochoty pomôcť ľudom s terminálnym zlyhaním orgánov. Je to prejav mimoriadnej ľudskosti a bezhraničnej lásky k blížnemu. Nevyliečiteľne chorí pacienti neustále pribúdajú. Vhodných darcov je, v porovnaní s počtom chorých, málo. Mnohí akútni pacienti sa nedočkajú transplantácie a zomierajú práve z dôvodu nedostatku darovaných orgánov. Aj v tomto môžu pomôcť podporné podujatia, ku ktorým v októbri v Košiciach patrila aj Krása okamihu v priestoroch Domu umenia.

Image
odborná časť podujatia v priestoroch Štátnej filharmónie Košice

Program otvoril MUDr. Ladislav Rosocha, MPH, riaditeľ UNLP, ktorý zároveň pripomenul
90. výročie vzniku nemocnice a popri tom poukázal na vývoj nemocnice, ako aj na rozvoj transplantológie na východnom Slovensku:
„Medicína prešla prelomovými odbornými a technickými objavmi, ale hlavne sa zmenila kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorá sa stala dostupnou pre celú spoločnosť a pre každého človeka žijúceho na Slovensku. Platí to aj pre transplantačnú medicínu, a som rád, že naša nemocnica významne a aktívne podporuje transplantačný program a darcovstvo orgánov v SR. Aj v tejto súvislosti sa v UNLP ročne uskutoční v priemere 50 obličkových transplantácií, 20 až 50 transplantácií rohovky a 20 transplantácií periférnej kmeňovej bunky u hematoonkologických pacientov.“

Image
MUDr. Ladislav Rosocha, MPH, riaditeľ UNLP Košice

prínosné informácie vo forme prednášok sa postarali profesionáli z Transplantačného oddelenia UNLP:
MUDr. Ľuboslava Beňa, PhD. - Darcovský a transplantačný program na východe Slovenska
MUDr. Tatiana Baltesová, PhD. - Terminálna obličková choroba - liečebné možnosti
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. - Choroby pečene - kedy je potrebné biť na poplach?
MUDr. Adrián Kolesár, PhD. - Transplantácia srdca v modernej medicíne, VÚSCH, a.s.
„Ľudia sa po orgánovej transplantácii  vracajú späť do plnohodnotného života a aktívne žijú – mnohí, v rámci svojich možností,  pracujú, cestujú, športujú, rodia deti,“ zdôraznil MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., primár Transplantačného oddelenia UNLP Košice a hlavný transplantačný koordinátor SR.

Image
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., primár Transplantačného oddelenia UNLP Košice,
hlavný transplantačný koordinátor SR

Rovnako pôsobivá bola aj neodborná časť seminára, v ktorej zástupkyňa participujúcich pacientskych organizácií Mgr. Vlasta Pagáčová poukázala na význam šírenia pozitívnej mienky o transplantačnom programe medzi všetky vrstvy obyvateľstva:
„Bez darcovstva orgánov transplantácie nie sú možné. Ide o veľmi citlivú oblasť, pretože súvisí so smrťou. Nikto z nás si nepraje smrť iného človeka. Tí, čo sú chorí a transplantácia orgánu predstavuje pre nich jedinú nádej na prežitie, však dúfajú, že tí, ktorí odišli zo sveta živých, im po smrti nechajú svoje orgány, že im tu zanechajú dar, ktorý pre nich znamená život.“
Dojímavý životný príbeh Danka Szigli-Masopustovej, členky Spoločnosti dialyzovaných a transplantovaných dal bodku za mimoriadne pútavým programom seminára a umocnil prednesy všetkých zúčastnených.

Image
vernisáž výstavy KRÁSA OKAMIHU 

Samotná vernisáž sa niesla v umeleckom duchu, podfarbená gitarovými vstupmi. Autormi jedinečných fotografií sú ľudia, ktorí bojujú s vážnym ochorením alebo vďaka transplantácii orgánu boj s ochorením vyhrali. Pacienti svojimi fotografiami  zachytili emócie z prežitého okamihu, radosť zo života, zážitok z prežitého dňa, z očakávania, či zo splnenia snov a túžob. Mgr. Vlasta Pagáčová, predsedníčka Občianskeho združenia DAR ŽIVOTA: „Touto fotografickou výstavou chceme poukázať na nespochybniteľnosť významu orgánových  transplantácií, ktoré zachraňujú a skvalitňujú životy ľudí na celom svete. Títo ľudia nie sú ničím výnimoční, iní sú len v tom, že žijú s orgánom od iného človeka, alebo naň čakajú, resp. niektorí v budúcnosti  môžu byť na tento dar odkázaní.“ Výstava je oslavou života, je poďakovaním a výzvou zároveň. Výzvou k zamysleniu sa, k pochopeniu obrovského významu darcovstva orgánov. Slová, ktoré odzneli a fotografie, ktoré nesú odkaz: „Transplantácie zachraňujú životy, transplantácie sú nádej!“  zarezonovali v hĺbke každého návštevníka. Prianím organizátorov je, aby nezostali skryté, aby nezapadli prachom, ale aby sa niesli ďalej a šírili sa medzi ľudí ako zdravé zrnko, z ktorého vyklíči a vyrastie dobrá úroda.

Image
vystavované fotografie pacientov pred a po transplantácii orgánov  

OZ Dar života je hlavným organizátorom projektu na podporu transplantačného programu
a darcovstva orgánov v SR. Na projekte úzko participujú aj ďalšie pacientske organizácie – OZ Transplantovaná pečeň, OZ Šanca pre pečeň, Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, združujúca osoby po orgánovej transplantácii alebo osoby žijúce s ochorením, ktoré si v dôsledku výraznej progresie ochorenia v budúcnosti vyžadujú transplantáciu orgánu.

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 28 november 2014 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001