COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je streda 20. januára 2021. Sviatok má Dalibor zajtra má sviatok Vincent .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Tlačové správy arrow UN L. Pasteura Košice sa môže pochváliť 300. autológnou transplantáciou periférnych kmeňových buniek
UN L. Pasteura Košice sa môže pochváliť 300. autológnou transplantáciou periférnych kmeňových buniek Formátovať pre tlač

05 október 2015    

Z roka na rok sa zvyšuje počet chorých, ktorí pre svoje vyliečenie bezpodmienečne potrebujú absolvovať transplantáciu krvotvorných buniek. Ide o náročný medicínsky zákrok, ktorý do veľkej miery dokáže ovplyvniť kvalitu života pacienta so závažným onkohematologickým ochorením.
V tomto roku Centrum pre autológne transplantácie krvotvorných kmeňových buniek ako súčasť Kliniky hematológie a onkohematológie (KHaOH)
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP) dosiahlo
300. autológnu transplantáciu periférnych kmeňových krvotvorných buniek (ATPKB).

UNLP Košice je jediným pracoviskom na východnom Slovensku, ktoré tento výkon úspešne realizuje a má na to vytvorené vlastné sofistikované sterilné prostredie,
v ktorom pacienti strávia čas pred aj po uskutočnení transplantácie.

Image
FOTO: Dionýz Kiss
Pacientky po autológnej transplantácii PKB. Zľava Andrea (25 r.) a Dominika (36 r.)

Autológna transplantácia znamená transplantáciu (prenos) vlastných krvotvorných kmeňových buniek, to zn. že darcom sám chorý. Prvou podmienkou realizácie autológnej transplantácie je dosiahnutie odpovede na podanú liečbu (chemoterapia) podľa typu diagnózy, ktorá umožní samotnú realizáciu transplantácie.

Autológna transplantácia PKB má niekoľko predností: 
- nie je potrebné hľadať vhodného darcu
- komplikácie sú dobre zvládnuteľné
- menšie riziko infekčných komplikácií či iných nežiaducich účinkov

UNLP Košice má v súčasnosti, vďaka európskym fondom, vytvorené najlepšie podmienky na Slovensku pre manipuláciu s kmeňovými bunkami, a to konkrétne na pracovisku Združenej tkanivovej banky, ktorá disponuje ultra čistými priestormi.

Image
300. autológna transplantácia PKB.  

Transplantácia autológnych kmeňových krvotvorných buniek izolovaných z periférnej krvi je liečebnou metódou u pacientov spĺňajúcich indikáciu pri onkohematologických ochoreniach, ktorá umožňuje dosiahnutie dlhodobej stabilizácie a zlepšuje kvalitu života.      

KHaOH začala vykonávať autológne transplantácie PKB medzi prvými na Slovensku. Prvýkrát ju v Košiciach podstúpila pacientka s akútnou myeloblastovou leukémiou v roku 1997. UNLP je v súčasnosti jedinou nemocnicou v Košickom a Prešovskom  kraji, ktorá touto liečbou môže onkologickým pacientom zachrániť život. V roku 2006 bolo Centrum pre autológne transplantácie krvotvorných kmeňových buniek KHaOH prijaté do Európskeho transplantačného registra pod evidenčným číslom CIC 984.
Od septembra 2013 je súčasťou KHaOH aj pracovisko:“ Liečebných aferéz“ s liečebnou pôsobnosťou zastrešujúcou spádovú oblasť Košického a Prešovského kraja! Ide o poskytnutie špecifickej liečebnej starostlivosti s presnou indikáciou výkonu pre pacientov s hematologickými, onkohematologickými, neurologickými, metabolickými ochoreniami, resp. inými ochoreniami. Pracovisko liečebných aferéz zároveň zabezpečuje autológnu separáciu periférnych kmeňových buniek.

Transplantácia kmeňových krvotvorných buniek má významné postavenie v liečbe mnohých nádorových ochorení. Táto terapia je potrebná v niektorých prípadoch pri liečbe onko – hematologických ochorení ako mnohopočetný myelóm, akútna leukémia, či non-Hodgkinove lymfómy a Hodgkinov lymfóm.
Pacientovi je pri týchto ochoreniach podávaná silná chemoterapeutická liečba, ktorej následkom môže byť výrazné poškodenie krvotvorby. A bez následnej transplantácie krvotvorných kmeňových buniek, by vo väčšine prípadov došlo k úmrtiu pacienta aj napriek tomu, že chemoterapia bola úspešná.
Transplantácia krvotvorných buniek (KB) je v podstate prenos (transplantácia) zdravých kmeňových buniek krvotvorby chorému jedincovi.
Transplantované kmeňové bunky krvotvorby sa krvnou cestou dostanú do drene chorého kde sa udomácnia a postupne začnú produkovať zdravé krvinky ako náhradu za choré.
Podľa toho, z ktorého miesta tela sa kmeňové krvotvorné bunky odoberajú sa transplantácie delia na:
1/ transplantácie kostnej drene
(pôvodný zdroj krvotvorných buniek, dnes používaný stále menej)
2/ transplantácie cirkulujúcich (periférnych) kmeňových buniek
(v súčasnosti najčastejší zdroj)
3/ transplantácie pupočníkovej (placentárnej) krvi

Periférne kmeňové krvotvorné bunky sa získajú separáciou z obehovej krvi. I keď malé množstvo kmeňových krvotvorných buniek je v obehovej krvi vždy prítomné, nestačilo by to na transplantáciu. Modernými liečebnými prístupmi dnes dokážeme ich množstvo v obehovej sústave krvi podstatne zvýšiť. Po niekoľkodňovej aplikácii (stimulácii) vo forme subkutánnej injekcie hematopoetického rastového faktoru.
Pri separácii (aferéze) kmeňových krvotvorných buniek sa krv odoberá darcovi zo žily – potrebné dva žilové prístupy napr.: periférny prístup alebo centrálny, ktorý si vyžaduje zavedenie CVK (centrálneho venózneho katétra). Prostredníctvom venóznych katétrov, ktoré vstupujú do prístroja (krvinkového separátora) prebieha fáza odberová, fáza  kde sa centrifugáciou oddelí potrebná časť buniek, medzi ktorými sa nachádzajú aj kmeňové krvotvorné bunky. Ostatné bunky spolu s plazmou sa vracajú darcovi.
Podľa druhu a štádia choroby, ako aj typu prístroja je potrebné takýchto odberov realizovať  jeden až tri, výnimočne viac.

Image
Krvinkové separátory v centre liečebných aferéz na Klinike hematológie
a onkohematológie.

Všetky kroky, ktoré zabezpečia požadované vlastnosti kmeňových krvotvorných buniek
až do okamihu ich podania do tela chorého, sa uskutočňujú v Laboratóriu kmeňových krvotovorných buniek Združenej tkanivovej banky UNLP a UPJŠ LF v Košiciach.
Produkt - koncentrované kmeňové krvotvorné bunky izolované z periférnej krvi pacienta procesom leukaferézy na KHaOH sa v priebehu niekoľkých hodín dostanú do laboratória, v ktorom sú zabezpečené také podmienky, ktoré pri ďalšom procese manipulácie eliminujú akúkoľvek kontamináciu. Proces sa odohráva v tzv. čistých priestoroch, kde sa vyvíja prostredie kvality B a manipulácia s bunkami je vykonávaná v špeciálnych zariadeniach filtrujúcich vzduch kvality B na vzduch kvality A, čím sa minimalizuje riziko kontaminácie na absolútne minimum. Týmito technologickými možnosťami si UNLP Košice zabezpečila možnosť pracovať plnohodnotne podľa požiadaviek a kritérií EÚ, kladených na prevádzku tkanivových a bunkových zariadení. 
V takomto prostredí sa určí kvalita a rastová schopnosť tých kmeňových krvotvorných buniek, ktoré nesú povrchové znaky definujúce ich ako bunky, ktoré sú schopné po ich infundovaní do krvného obehu pacienta udomácniť sa v kostnej dreni a vytvoriť nový plnohodnotne funkčný krvotvorný systém, a tým aj život pacienta.

Image
Združená tkanivová banka - manipulácia s bunkami v špeciálnych zariadeniach filtrujúcich vzduch, čím sa minimalizuje riziko kontaminácie na absolútne minimum.

Na prekonanie fázy od odberu až po transplantáciu sa bunky uskladňujú pri teplote -150 až -196°C. Takéto teploty sú však bunky schopné prekonať až po ich príprave, kedy sa zmiešajú s kryoprotektívnym médiom, ktoré obsahuje látku - dimetyl sulfoxid - tá zabezpečí, že kryštály vody v bunke tvoriace sa pri procese postupného zmrazovania budú také minimálne, že nespôsobia prasknutie bunkovej membrány a neovplyvnia negatívne ani ďalšie životné procesy samotnej bunky - nevyhnutne potrebné pre regeneráciu samotnej krvotvorby prostredníctvom týchto buniek.
Bunky sa po pridaní kryoprotektívnych látok udržiavajú pri teplote cca +1°C a následne podstúpia proces programovaného zmrazovania, pri ktorom sa z teploty +1 až +4°C privedú pomocou pár kvapalného dusíka na teplotu -100  až -150°C a následne sa uskladnia vo veľkokapacitných Dewarových nádobách v parách kvapalného dusíka (cca -150°C) alebo v kvapalnom dusíku (-196°C). Takto uskladnené bunky sú schopné udržať si svoje pôvodné vlastnosti prakticky neobmedzene. Teplota zastaví akékoľvek procesy v bunkách, teda čas v bunkách sa prakticky zastaví.

V čase, keď je pacient vhodný pre transplantáciu, teda jeho kostná dreň je schopná prijať do svojho "lôžka" bunky kmeňové - krvotvorné, podporiť ich a zaručiť ich rast množenie až do vytvorenia novej krvi pacienta - t.j. vytvorenia všetkých - pre život potrebných krvných buniek, uskladnený transplantát sa v parách kvapalného dusíka prinesie k lôžku pacienta na JIS na KHaOH.
Bunky - uložené v tzv. kryovaku - sa rýchlo rozmrazia vo vode pri teplote +37°C a okamžite aplikujú do žily pacienta. V krvi putujú do kostnej drene a do všetkých ostatných tkanív tela pacienta a nastolia novú krvotvorbu.
Pacient po uplynutí niekoľkých dní až týždňov, kedy už môže obmedzene existovať aj v domácich podmienkach, odchádza do domácej liečby.

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 16 október 2015 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001