COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je pondelok 19. apríla 2021. Sviatok má Jela zajtra má sviatok Marcel .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Tlačové správy arrow Za pár mesiacov lepší hospodársky výsledok o 2,3 milióna €
Za pár mesiacov lepší hospodársky výsledok o 2,3 milióna € Formátovať pre tlač

25 september 2020    

Hospodársky výsledok Univerzitnej  nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach sa za obdobie jún - júl 2020 medziročne zlepšil o 2,3 mil. €. „Vďaka krízovému riadeniu a práci analytického tímu sme identifikovali ďalšie možné úspory v hodnote 10 mil. ročne," vysvetľuje generálny riaditeľ UNLP Košice Vladimír Grešš.   

Nemocnica však aj po viacerých oddlženiach a napriek pozitívnym výsledkom nového manažmentu, ktorý vedie UNLP Košice necelé štyri mesiace, zápasí s obrovským dlhom z minulosti  - 90 mil. € po lehote splatnosti.

70% nákupov tovarov a služieb bez verejného obstarávania 

Nové vedenie zistilo, že účtovná závierka UNLP Košice za rok 2019 neobsahuje významnú časť nákladov - ide o takmer 8 mil. €. Stratu vyše milióna eur identifikoval krízový manažment pri kontrole vykazovania vo vzťahu k zdravotným poisťovniam a tiež pri nedostatočnom kontrolingu bývalého vedenia.

UNLP Košice momentálne prechádza transformačným procesom. Okrem dlhu sa musí vyrovnať aj s netransparentným verejným obstarávaním, ktoré bolo v minulosti viackrát predmetom konania orgánov činných v trestnom konaní.„Pri našom  audite sa zistilo, že v minulosti neboli opakovane dodržané pravidlá verejného obstarávania najmenej pri dvoch tretinách nákupov,"približuje generálny riaditeľ.   

S poisťovňami rokujeme o výhodnejších podmienkach

Problematike vzťahu so zdravotnými poisťovňami sa za predchádzajúceho vedenia nemocnice nevenovala dostatočná pozornosť. V minulosti sa správne nevykazovali zdravotné výkony a nedochádzalo ani k následnej reklamácii zle vykázaných výkonov. Mimoriadne podceňovaná bola problematika DRG. Ako koncová nemocnica má UNLP Košice najnižšiu základnú sadzbu a najnižší index spomedzi všetkých koncových nemocníc.

Analytici krízového manažmentu vyhodnotili aj skutočnosť, že s poisťovňami sa nevyjednávalo o cenách primerane, nemocnica nebola v rokovaniach vyrovnaným partnerom a boli uzatvárané zmluvy, ktoré nemocnicu znevýhodňovali. Aj preto vstúpilo nové vedenie nemocnice do rokovaní so všetkými poisťovňami. Najintenzívnejšie rokujeme s poisťovňou Dôvera, aby sme dohodli nové výhodnejšie platby od 1. novembra," vysvetľuje V. Grešš.

Vzhľadom k tomu, v akom stave sa nachádzalo verejné obstarávanie, právne, ekonomické či iné služby, musela nemocnica v rámci transformačného procesu pristúpiť k personálnym zmenám technicko-hospodárskych zamestnancov. Chýbajú zmluvy, dokumenty. Túto situáciu nebolo možné riešiť bez nových zamestnancov z externého prostredia a s príslušnou kvalifikáciou. Časť z nich pracuje na dohodu v krízovom tíme len na obdobie jedného roka, počas transformácie."

Pokiaľ ide o stav lekárov a sestier, nové vedenie od začiatku posilňuje ich stavy. Od 15. mája pribudlo 45 lekárov, 47 sestier, 35 praktických sestier a 39 iných zdravotníckych pracovníkov, ktorí boli nevyhnutní na poskytovanie bezpečnej zdravotnej starostlivosti.

Primárnym cieľom nového vedenia UNLP je previesť nemocnicu transformačným procesom, ktorý vytvorí vhodné prostredie pre prácu lekárov a sestier, čím sa podnieti zlepšenie zdravotnej starostlivosti o pacienta.

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 01 október 2020 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001