COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je pondelok 19. apríla 2021. Sviatok má Jela zajtra má sviatok Marcel .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Tlačové správy arrow Október patril prevencii rakoviny prsníka
Október patril prevencii rakoviny prsníka Formátovať pre tlač

30 október 2020    

Karcinóm prsníka je najčastejšie diagnostikovaný zhubný nádor vo väčšine vyspelých krajín sveta, vrátane Slovenskej republiky. Výskyt ochorenia i úmrtnosť má žiaľ stúpajúcu tendenciu.

Image   

Táto diagnóza sa týka najmä žien, no postihuje obe pohlavia. U mužov ide o extrémne vzácne ochorenie s nepriaznivou prognózou. Tvorí približne 1 % všetkých prípadov karcinómov prsníka.  

Poznáme genetické a negenetické faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku karcinómu prsníka. „Približne u štvrtiny žien s karcinómom prsníka sa pozoruje zvýšený  rodinný výskyt tohto ochorenia. Celkovo je  známych viac ako 18 genetických variácií zvyšujúcich riziko tohto nádorového ochorenia. Najčastejšie ide o mutácie génov BRCA1 a BRCA2 . Tieto gény majú všetci ľudia, ale iba u niektorých jedincov dochádza ku génovej mutácii, a práve tá spôsobuje riziko rakoviny prsníka," vysvetlil prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky, doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH. Dodáva, že za najvýznamnejší negenetický rizikový faktor sa považuje dlhodobé pôsobenie a vysoké hladiny estrogénu. Preto sú ženy so skorým nástupom menštruácie, neskoro nastupujúcou menopauzou a bezdetné ženy vystavené vyššiemu riziku, ďalším faktorom je aj obezita u žien v postmenopauze. Západný životný štýl (nadmerný príjem tukov, živočíšnych proteínov), fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu sú taktiež  považované za jednu z príčin.

Rozsah karcinómu definuje TNM systém    

Karcinóm prsníka môžeme rozdeliť na neivazívny (karcinóm in situ - premalígne štádium) a invazívny (malígne štádium). Pri neinvazívnom type karcinómu sa rakovinové bunky nachádzajú v duktoch, avšak nerozšírili sa do zdravého tkaniva prsníka. Invazívny karcinóm prsníka je pomenovanie pre nádor, ktorý sa rozšíril aj mimo duktov alebo lobulov. „Určenie rozsahu karcinómu prsníka definujeme pomocou tzv.  TNM systému (T - tumor, N - lymfatické uzliny, M - metastázy), ktorý definuje veľkosť nádoru, postihnutie lymfatických uzlín a prítomnosť metastáz," spresňuje prednosta.  

Prevencia zvyšuje šancu na vyliečenie o desiatky percent   

Prevencia je dôležitá na  zachytenie malígnych nádorov prsníkov v ich začiatkoch a následne aj účinnej  liečby. Včasné zachytenie rakoviny prsníka  zvyšuje šancu na vyliečenie až o 90%. Každoročne na Slovensku pribúda viac ako 2000 pacientov s touto diagnózou. Prevencia rakoviny prsníka u žien  má byť v prvom rade realizovaná samovyšetrením prsníkov.  Ak je pri tomto vyšetrení spozorovaná akákoľvek zmena, netreba váhať a je potrebné vyhľadať lekára. Ženy majú nárok na bezplatnú preventívnu prehliadku u gynekológa raz ročne.

Ako sa robí samovyšetrenie prsníkov

Samovyšetrovanie prsníkov by mali vykonávať všetky ženy od 18 rokov každý tretí mesiac, ženy nad 30 rokov každý mesiac. Ideálny čas je 3. až 4. deň po skončení menštruácie, keď sú prsia bez hormonálnych vplyvov a ľahšie sa vyšetrujú. Ženy v postmenopauze by mali samovyšetrenie vykonávať každý mesiac. Vyšetrenie prsníkov zahŕňa vyšetrenie pohľadom a pohmatom. Prsia by sa mali kontrolovať v stoji pred zrkadlom (ruky voľne spustené pozdĺž tela, ruky za hlavou, v bok, v predklone) a v ľahu. Každý prsník sa vyšetruje bruškami troch stredných prstov ruky. Krúživými pohybmi sa v smere hodinových ručičiek postupuje od horného vonkajšieho kvadrantu smerom k bradavke. Pohmatom sa najprv vyšetria povrchové vrstvy žľazy a následne výraznejším tlakom hlbšie štruktúry prsníkovej žľazy. Po vyšetrení prsníkov je potrebné vyšetriť aj lymfatické uzliny v oblasti pod a nad kľúčnou kosťou a v oblasti axily (podpazušia). Po vyšetrení prsníkov pohmatom zatlačíme na bradavky prsníkov, všímame si prípadnú sekréciu. Najčastejšími  príznakmi sú zmeny na prsníku ako napríklad prítomnosť hrčky, zmeny na bradavke, sekrécia z bradavky a zmeny na koži prsníka.  

Pre každý vek je vhodné iné diagnostické vyšetrenie

Základný diagnostický proces pozostáva z fyzikálneho vyšetrenia (palpačné vyšetrenie prsníka a lymfatických uzlín) a zobrazovacích metód, najmä ultrazvuku (USG vyšetrenie)
a mamografie.

„Zobrazovacie  vyšetrenie prsníkov na našom mamodiagnostickom pracovisku vykonávame  na základe odporúčania indikujúceho lekára. U žien vo veku od 18-40 rokov spočíva v USG vyšetrení prsníkov. Pre mladé ženy je vhodnejšie ako mamografia, pretože prsník je v mladom veku veľmi žľaznatý a možné zmeny sú lepšie viditeľné sonografom. Toto vyšetrenie by mala v rámci prevencie žena absolvovať každé dva roky. Po 40. roku života sa vykonáva mamografické vyšetrenie na vylúčenie  nádorových útvarov, mikrokalcifikácií a iných patomorfologických zmien prsníkov. Toto vyšetrenie je potrebné absolvovať každé dva roky, no v prípade patologického nálezu na prsníkoch podľa klinickej potreby aj v častejších intervaloch." uviedla primárka Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, MUDr. Dana Kozáková.

Mamodiagnostické pracovisko na tejto klinike funguje od konca mája 2020. Pri súčasných obmedzeniach a dodržiavaní hygienických opatrení sa nám podarilo doteraz realizovať cca 1500 mamografických vyšetrení, cca 1000 USG vyšetrení prsníkov a diagnostikovaných bolo 32 malígnych ochorení prsníka u žien.

„Ak sa po vyšetreniach zistí podozrivý nález, následne sa vykonáva tzv. CCB- core cut biopsia z útvaru pod USG kontrolou alebo stereotaxiou, pričom sa bioptickou ihlou odoberá niekoľko vzoriek z  podozrivého útvaru, ktoré sa následne vyhodnocujú na oddelení patológie. Pri pozitívnom výsledku je pacientka odoslaná na onkoporadňu, kde sa stanoví ďalší postup, či už operácia, prípadne ďalšia onkologická liečba," uzatvára primárka.  

Ako vyzerá USG vyšetrenie  

Pri USG vyšetrujú lekári prsník celkovo-  po aplikácii vyšetrovacieho gélu na prsníky sa ultrazvukovou sondou vyšetruje  žľaza samotného prsníka, tuk, väzivo, hrúbka kože a taktiež sa vyšetruje  oblasť podpazušia, kde sa vyhľadávajú prípadné zväčšené lymfatické uzliny. Ide o bezbolestné vyšetrenie, ktoré trvá približne 15 minút. Lekári pri USG vyšetreniach vedia odhaliť patologické nálezy v oblasti prsníkov- cysty, zápalové zmeny,  prípadne tumory- či už benígne alebo malígne.

Ako vyzerá mamografické vyšetrenie

Pri mamografii ide o rtg vyšetrenie s použitím ionizujúceho žiarenia  vo veľmi nízkych dávkach,   robia sa 4 snímky, dve na každý prsník v špeciálnych projekciách.  Prsník sa musí dostatočne stlačiť komprimačnou doskou, aby bola výsledná snímka dobre hodnotiteľná. Toto vyšetrenie môže byť pre niektoré ženy menej príjemné,  ale na našom pracovisku sa vykonáva tak, aby bolo pre pacientku čo najviac komfortné. Pri mamografii sa dá odhaliť aj niekoľko milimetrový nádor už v jeho počiatočnom štádiu, zachytia sa  mikrokalcifikácie a iné patologické zmeny prsníkov. Zvýšenie komfortu pacientok počas vyšetrenia zabezpečuje špeciálna technológia, tzv. bezbolestná mamografia,  ktorá ponúka výrazné zníženie bolesti počas vyšetrenia tým, že sa tlak kompresných dosiek mamografického prístroja prispôsobí tvaru prsníka.   

Základom pre vyliečenie je chirurgická liečba

Jej postup vysvetľuje prednosta doc. Urdzík: „Podľa štádia ochorenia sa vykonávajú operačné výkony zachovávajúce prsník alebo tzv. totálna mastektómia, pri ktorej sa odstraňuje celý prsník. Súčasťou operačnej liečby je aj odstránenie tzv. sentinelovej (strážnej) lymfatickej uzliny, respektíve odstránenie viacerých lymfatických uzlín v axile pri pokročilých štádiách. Podľa typu a rozsahu nádoru sa v liečbe uplatňuje aj systémová liečba, teda chemoterapia, hormonálna či biologická liečba. Rádioterapia by mala byť použitá pri všetkých operáciách zachovávajúcich prsník ako aj pri postihnutí viac ako troch lymfatických uzlín." Pacientka by po prekonaní rakoviny prsníka mala byť počas prvých dvoch rokov po ukončení liečby sledovaná každé 3-4 mesiace, následne každých 6-8 mesiacov do 5 rokov od ukončenia liečby a následne raz ročne.                                                

Karcinóm prsníka predstavuje veľmi zákernú chorobu, ktorá sa týka čoraz väčšieho počtu ľudí, prevažne žien. Organizovaný mamografický skríning rizikovej populácie môže zabezpečiť záchyt včasných štádií ochorenia, ďalšiu diagnostiku a skorú liečbu. Myslite preto na svoje zdravie a nezabúdajte sa nechať vyšetriť.

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 23 november 2020 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001