COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je pondelok 19. apríla 2021. Sviatok má Jela zajtra má sviatok Marcel .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow web arrow Tlačové správy arrow V. Grešš: Musíme pokračovať v ozdravnom procese nemocnice a efektívne využívať finančné zdroje
V. Grešš: Musíme pokračovať v ozdravnom procese nemocnice a efektívne využívať finančné zdroje Formátovať pre tlač

19 november 2020    

Po rokoch produkovania miliónových dlhov má nové vedenie druhej najväčšej nemocnice
na Slovensku „ambíciu vrátiť Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach meno excelentného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Budeme pokračovať v ozdravnom procese, ktorý sme začali pred pár mesiacmi. Finančné zdroje, ktoré nemocnica má, budeme využívať efektívne,“ uviedol generálny riaditeľ Vladimír Grešš.

Image

Plánuje sa dobudovanie jednotlivých pracovísk nemocnice. „Sústredíme sa na všetky oblasti, okrem liečebno-preventívnej starostlivosti aj na ekonomiku, facility manažment, modernizáciu IT, personálnu politiku a celkovú stratégiu rozvoja nemocnice,“ vysvetľuje V. Grešš. Nové vedenie chce optimalizovať vnútorné a vonkajšie procesy, aby sa skvalitnili hospodárske výsledky. „Všetko s dôrazom na poskytovanie bezpečnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov a kvalitné pracovné podmienky pre zamestnancov.“

V. Grešš je presvedčený, že UNLP Košice má  potenciál byť rovnocenným subjektom na trhu poskytovania zdravotnej starostlivosti medzi zariadeniami podobného typu na Slovensku aj v zahraničí. Po úspešnom výberovom konaní pokračuje ako generálny riaditeľ UNLP Košice v napĺňaní stratégie rozvoja nemocnice spolu s výkonnými riaditeľmi Martinom Paulom a Petrom Kizekom. O výsledkoch výberového konania dnes informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Výberové konanie na obsadenie miest členov
štatutárneho orgánu UNLP Košice sa konalo 10. novembra 2020.

Priorita  - obnova UNLP Košice
Cieľom nového vedenia UNLP Košice je znížiť dlh a naštartovať modernizačné procesy a obnovu nemocnice. Krátkodobý plán rozvoja počíta so zriadením druhej nemocničnej lekárne (areál na Rastislavovej ulici), takisto s otvorením výdajne zdravotníckych pomôcok, či finalizáciou digitalizácie RTG pracovísk nemocnice. „V areáli na Tr. SNP by mal pribudnúť moderný urgentný príjem, ktorý zabezpečí centralizáciu zdravotnej starostlivosti o akútneho pacienta, keďže v blízkosti sa nachádza aj Detská fakultná nemocnica či VÚSCH, a.s.. Celkové náklady na rekonštrukciu a obnovu by mali byť takmer 8 mil. €, počítame pritom s ekonomickým efektom 1,5 mil. € ročne,“ uviedol výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo.

UNLP chce v priebehu dvoch rokov dobudovať Oddelenie laboratórnej medicíny a vybudovať  Jednotku dlhodobej intenzívnej starostlivosti. Jediné lôžkové oddelenie o dlhodobo chorých tohto typu sa totiž v regióne východného Slovenska nachádza až v Levoči. Plánujú aj vybudovanie  Oddelenia  jednodňovej  zdravotnej  starostlivosti, čo  do  rozpočtu  nemocnice  prinesie    vyše 200 tisíc € ročne. Transformáciou a rekonštrukciou Pavilónu II na Rastislavovej ulici by mal vzniknúť medicínsko-výskumný komplex starostlivosti o pacientov s psychiatrickým ochorením. Išlo by o centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti na úrovni ústavnej, ambulantnej a stacionárnej, spolu so službami komunitného centra. Predpokladaný náklad na obnovu objektu a medicínske vybavenie je 12,7 mil. €. Predpokladaný výnos by mal byť 1,174 mil. € ročne, ekonomická návratnosť investície by tak bola necelých 11 rokov. Projekt, na ktorom vedenie nemocnice v posledných mesiacoch intenzívne pracovalo, čaká na posúdenie a schválenie Ministerstva zdravotníctva SR. 

„V krátkom čase chceme zaviesť elektronickú evidenciu liekov a zdravotníckeho materiálu, aby sa zlepšila kontrola samotnej spotreby, ako aj výpočet nákladov na  liečbu pacienta. V prípade liekov sa zabezpečí automatizovaná kontrola a eliminácia nežiaducej interakcie viacerých liekov. Pilotný projekt s cieľom alokácie spotreby na pacienta sme začali v septembri na dvoch pracoviskách,“  vysvetľuje  M. Paulo.

Dobrý zamestnávateľ, lepšia spolupráca s Lekárskou fakultou UPJŠ Košice
„V personálnej  oblasti chceme dosiahnuť, aby sa nemocnica stala dobrým a atraktívnym  zamestnávateľom,“ hovorí generálny riaditeľ. V krátkom čase by sa mal zaviesť objektívnejší systém hodnotenia práce zdravotníckych pracovníkov. Zohľadňovať by sa mali splnené úlohy; vyššie vzdelania – napr. získanie viacerých atestácií či certifikovaných pracovných činností; ale aj vykonávanie jedinečných zdravotných výkonov a objektívne ukazovatele náročnosti pracoviska. 

Zavedenie motivačného systému odmeňovania presadzuje aj výkonný riaditeľ pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek. „Zdravotnícke zariadenia v Európe sú konfrontované s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov na všetkých úrovniach. Situácia na Slovensku je o to horšia, že okolité krajiny, najmä Rakúsko a Česká republika ponúkajú vyššie platy. Len v samotných Košiciach  je množstvo zdravotníckych zariadení, ktoré sú schopné pracovníkov lepšie ohodnotiť.“ 

Okrem platu, benefitov, či možnosti ubytovania vidí východisko aj v zlepšení spolupráce s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach. „Zlepšiť by sa mala koordinácia s fakultou pri vytváraní a obsadzovaní pracovných miest, takisto  počet a rozloženie doktorandov. Zároveň by sme mali transformovať viaceré oddelenia nemocnice na kliniky tak, aby nebol dôvod vyhľadávať výučbové kapacity u iných poskytovateľov. Za nevyhnutné považujem aj vybudovať spoločné simulátorové centrum a ďalšie opatrenia, ktoré by slúžili modernej medicíne ako aj modernému školstvu,“ uzatvára Peter Kizek.

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 19 november 2020 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001