COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je pondelok 19. apríla 2021. Sviatok má Jela zajtra má sviatok Marcel .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Udialo sa... arrow Uprednostnili sme zdravie pacientov, stabilitu hygieny a čistoty
Uprednostnili sme zdravie pacientov, stabilitu hygieny a čistoty Formátovať pre tlač

09 marec 2021    

Vedenie UNLP Košice od svojho nástupu do funkcie v máji 2020 venuje téme upratovania mimoriadnu pozornosť.  Stav, ktorý sme zdedili, nám v prvých týždňoch neumožňoval iné, než pokračovať nevyhnutné obdobie s externým partnerom. Urobili sme tak s úmyslom neohroziť poskytovanie bezpečnej zdravotnej starostlivosti. Toto rozhodnutie nebolo ľahké, ale v tom čase jediné možné. Uprednostnili sme zdravie pacientov pred rizikom organizačnej a hygienickej neistoty v čase pandémie COVID-19. 

Nasledujúce mesiace jednoznačne potvrdili správnosť nášho rozhodnutia. Počas druhej vlny sme sa mohli sústrediť na liečbu  a vybudovanie kvalitného dátového základu pre výber najvhodnejšieho variantu upratovania v budúcnosti. Zmluvu s externým dodávateľom sme uzavreli na max. 12 mesiacov. Z dostupných analýz vyplýva, že aktuálna cena patrí v prepočte na m2 k najnižším medzi štátnymi nemocnicami.

Za obdobie od uzavretia zmluvy boli vypracované tieto interné dokumenty: doplnený Hygienicko-epidemiologický režim nemocnice,  detailne rozpracovaný a aktualizovaný  Harmonogram upratovania (67 tisíc položiek), Dezinfekčný program, Pasport upratovaných priestorov (4400 priestorov, 111 tis. m2), vecný a časový harmonogram pre jednotlivé pracoviská (180 stredísk).
Súčasťou dokumentu bude aj Komplexná ekonomická kalkulácia a porovnanie nákladov na externú a internú formu upratovania, Stanovisko hlavného hygienika UNLP Košice a iné dôležité podklady pre záväzné rozhodnutia, ako postupovať v tejto téme ďalej.
Viaceré z uvedených dokumentov sa stanú internými smernicami. Vypracovanie uvedených dokumentov si vyžadovalo niekoľko mesiacov práce z dôvodu, že informácie a údaje v UNLP buď vôbec neboli alebo boli veľmi  nekvalitné. Všetky uvedené materiály sú nevyhnutné pre budúci kvalitný výkon upratovacích a hygienických  služieb.

Áno, nepokračovali sme vo verejnom obstarávaní (VO) z roku 2019, ktoré vyvolávalo veľké množstvo nedorozumení a nakoniec aj pochybnosti ÚVO. Opis predmetu zákazky bol nejednoznačný a neaktuálny. Pokračovanie v tomto VO mohlo stáť v budúcnosti UNLP viac ako 1 mil. € navyše s potenciálom možných súdnych sporov, o nestabilite upratovacích služieb ani nehovoriac. 

UNLP, ako verejný obstarávateľ pri zabezpečení poskytovateľa upratovacích služieb, bola v lete minulého roka v časovej a dátovej núdzi. Aj napriek tomu sme sa snažili maximálne držať princípov zákona o VO. Konali sme v danom čase v rámci dostupných možností, ktoré nám boli odprezentované internými aj externými pracovníkmi z oblasti VO. Neuchýlili sme sa k zabezpečovaniu služby "mimo postupov"  zákona o verejnom obstarávaní, napr. formou objednávky.

Pri hľadaní dodávateľa sme komunikovali so všetkými nám známymi dodávateľmi upratovacích služieb, ktorí mali potenciál zvládnuť takúto veľkú zákazku za taký krátky čas. Z rokovaní vyšiel ako jediný reálny partner  pôvodný poskytovateľ upratovania. Riziku pokuty za postupy vo VO sa nedá úplne vyhnúť. Hlavne, keď ste v časovej tiesni, čo bol prípad UNLP. V danej chvíli  sme inú formu VO  ako priame rokovacie konanie k dispozícii nemali.

Snažili sme sa aj z tejto formy vyťažiť maximum. V priamom rokovacom konaní sme dosiahli zníženie ceny o 216 000 € s DPH.  Z uvedenej úspory plánujeme uhradiť vyrubenú pokutu 88 tis. €. Máme za to, že v danom čase sme zabezpečili upratovanie stabilným partnerom za najnižšiu cenu na trhu. V tomto sa s UVO nezhodujeme. Rešpektujeme však jeho rozhodnutie.

V súčasnosti intenzívne pracujeme na finalizácii komplexnej úpravy systému upratovania v UNLP. Viaceré z uvedených dokumentov sa stanú internými smernicami. Niektoré z nich budú vypracované v UNLP po prvý krát  v novodobej histórii nemocnice.

      Ing. et Ing. Vladimír Grešš
      generálny riaditeľ UNLP Košice

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 11 marec 2021 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001