Dnes je streda 8. júla 2020. Sviatok má Ivan zajtra má sviatok Lujza .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Pozvánky - Oznamy arrow VII. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY s medzinárodnou účasťou
VII. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY s medzinárodnou účasťou Formátovať pre tlač

30 máj 2008    

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská internistická spoločnosť
Česká internistická spoločnosť
v spolupráci so Slovenskou imunologickou spoločnosťou a
I. internou klinikou Lekárskej  Fakulty Univerzity P. J. Šafárika a
Fakultnej  Nemocnice L. Pasteura v Košiciach
Usporiadajú v dňoch  4. – 6. júna 2008 v Košiciach
VII. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY s medzinárodnou účasťou
na tému "AUTOIMUNITA VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE" a varia

Predseda organizačného výboru a odborný garant:
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.

Vedecký sekretár kongresu:
MUDr. Lýdia Pundová, CSc

Organizačný výbor:
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Doc. MUDr. Ivana Valočíková, CSc.
Doc. MUDr. Viola Mechírová, CSc.
MUDr. Lýdia Pundová, CSc.
MUDr. Peter Moščovič, CSc.
MUDr. Karim Benhatchi
MUDr. Ľubomír Tomáš

Programový výbor:
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
Prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD
Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.
Prof. MUDr. Ján Murín, PhD

Miesto konania:
Aula Lekárskej Fakulty UPJŠ
Trieda SNP 1
040 11 Košice

PROGRAM

4.6. 2008 (streda)

15,00 – 15,40 sympózium SCHERING PLOUGH

                        REMICADE – BIOLOGIKUM VOĽBY OVERENÉ SKÚSENOSŤOU
             Macejová Želmíra, Zakuciová Mária, Jautová Jagienka


15, 45 – 16, 05 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

16,10 – 16,40
Buc M /Bratislava/:  Genetická determinácia a patogenéza autoimunitných chorôb

16,40 – 17,00  prestávka

17,00 – 18, 40 GASTROENTEROLÓGIA
                        Predsedníctvo: Hyrdel, Dítě

17,00 – 17,20  Hyrdel R, Pekárek B, Pekárková B (Martin, Trnava): Celiakia
17,20 – 17,40  Dítě P (Brno): Autoimunitná pankreatitída
17,40 – 18,00  Zakuciová M (Košice): Crohnova choroba
18,00 – 18,20  Greguš M (Nitra):  Ulcerózna kolitída
18,20 – 18,40  Gurtler L (Bratislava): Autoimunitná hepatitída

18,40 -  19, 20  DIABETOLÓGIA
                         Predsedníctvo: Tkáč, Schroner

18,40 – 19,00  Kantárová M  (Martin): Autoimunitný diabetes mellitus: genetické pozadie
                        a pozitivita špecifických autoprotilátok
19,00 – 19,20   Schroner Z (Košice): Autoimunitná tyreoiditída a diabetes mellitus

19,30 – 21, 00  Spoločenský program a raut v priestoroch LF UPJŠ

5.6. 2008 (štvrtok)

8,00 – 9,40 REUMATOLÓGIA
                   Predsedníctvo: Rovenský, Pavelka

8,00 – 8,20  Shoenfeld Y (Israel):  To smell autoimmunity
8,20 – 8,40  Kucharz E (Poland): Fever of unknown origin
8,40 – 9,00  McGonagle (Ireland): The importance of  „Mechnikov´s Thorn“ for an
                    improved Understanding of 21st Century Medicine and Immunology: A View
                    from the Eye.
8,00 – 9,20  Pavelka K (Praha):  Strategie léčby revmatoidní artritidy biologickými léky
9,20 – 9,40  Rovenský J (Piešťany): Polymyalgia rheumatica a obrovskobunková arteritída

9,40 – 10,00  prestávka

                      Predsedníctvo:  Kotík, Valočíková

10,00 – 10,20  Kotulska  A (Poľsko): Clinical aspects of mitochondrial encephalomyopaties
10,20 – 10,40  Valočíková I (Košice): Postihnutie obličiek pri SLE 
10,40 – 10,50  Sirotiaková J, Straussová Z, Minárik P (Nitra): Aktuálny pohľad na
                         manažment systémových autoimunitných ochorení v skupine pacientov
                         s akútnym zlyhaním obličiek
10,50 – 11,00   Gombošová L, Zakuciová M, Veselíny E, Pitková S (Košice) : Autoimuntný
                        potenciál biologickej liečby

11,00 – 11,40 Sympózium Abbott
                      
HUMIRA – prvá  plnehumánna monoklonálna protilátka
Macejová, Ž:  Humira v liečbe reumatických ochorení
Kužela, L: Prvé skúsenosti s liečbou adalimumabom na Slovensku u pacientov  s IBD

11,40 – 13,00  obed

13,00 – 13,30  Diskusia pri posteroch

13,30 – 14,45  ENDOKRINOLÓGIA
                        Predsedníctvo: Payer, Lazúrová

13,30 – 13,50 Zamrazil V (Praha): Subklinické tyreopatie
13,50 – 14,10  Payer J (Bratislava): Hashimotova encephalopathia
14,10 – 14,30  Pura M (Ľubochňa): Addisonova choroba - nielen autoimunitné ochorenie
14,30 – 14,45  Lazúrová I, Benhatchi K (Košice): Vzťah autoimunitnej tyreoiditídy
                        k orgánovo nešpecifickej autoimunite

14,45 – 15,00 prestávka

15,00 – 16,20  KARDIOLÓGIA
                        Predsedníctvo:  Dukát, Gonsorčík

15,00 – 15,20  Gonsorčík J (Košice): Kardiovaskulárne zmeny pri systémových chorobách spojiva
15,20 – 15,40  Kotík L (Praha) : Srdeční selhání se  zachovalou systolickou funkcí.
15,40 – 16, 00 Čaprnda M (Bratislava): Zápal, ateroskleróza a kardiovaskulárne ochorenia
16,00 – 16,10  Diab AY, Gonsorčík J, Gibarti C (Košice): Multislice computed tomography and valve disorders- relationship to epidemiology of rheumatic fever
16,10 – 16,20  Sninčák M, Pahuli K, Zain El-Abdin M, Solárová Z, Hrabčáková P(Košice): 
Optimalizácia kontroly TK v rutínnej klinickej praxi – stratégie na jej dosiahnutie

16,20 – 17,00  sympózium Abbott
 
Je manažment hypertenzie v 21. storočí pretrvávajúcov výzvou?
 Predsedníctvo: Dukát A, Lazúrová I.

1. Je dôležitejšie dosiahnutie cieľových hodnôt TK alebo samotná voľba antihypertenzíva?
    Dukát A.
2. ACE inhibítory v kombinačnej liečbe artériovej hypertenzie v kontexte nových poznatkov
     KrčméryS. ,
3.  Vplyv liečby na hladinu BNP u pacientov s artériovou hypertenziou
     Pundová L, Lazúrová I  
4.  Variabilná fixná kombinácia (verapamil + trandolapril) v liečbe kardiovaskulárno-
     nefrologických ochorení: prečo, komu a kedy?
     Gonsorčík J.

17,00 – 17,40  sympózium Roche

Predsedajúci: Hrušovsky
 
    Schreter I:  Aktuálna epidemiologická situacia u vírusových hepatitid
                                                         B a C
    Oltman M:  Diagnostika a liečba HBV
    Jarcuska P:  Diagnostika a liečba HCV
       

19,30 – 23,00  Raut v priestoroch podzemného archeologického múzea „ Dolná brána“
                        spojený so spoločenským programom

6.6.2008 (piatok)

8,00 – 9,00 ANGIOLÓGIA
                    Predsedníctvo : Štvrtinová, Kiňová

8,00 – 8,20  Štvrtinová V (Bratislava): Zápal, flebotrombóza a nádorové ochorenia
8,20 – 8,35  Ambrózy E (Bratislava): Zápal, vaskulitídy a mikrocirkulácia
8,35 – 8,50  Vacula I (Bratislava): Periférne artériové ochorenie končatín
8,50 – 9,00   Džupina A (Bardejov): Chronické venózne ochorenie – úloha zápalu

9,00 – 10, 00 PNEUMOLÓGIA
                      Predsedníctvo: Tkáčová, Chovan 

 9,00 – 9,20:   Chovan L (Bratislava): Asthma bronchiale
 9,20 – 9,40:   Tkáčová R (Košice): Chronická obštrukčná choroba pľúc
9,40 – 10,00:  J.Plutinský, S.Majerník, D.Lauková, I.Marget, K.Bitter, O.Lukáčová
                       (Nitra, Piešťany): Postihnutie pľúc pri systémových chorobách.

10,00 – 10,30  Sympózium Sanofi Aventis

10,30 – 10, 40  prestávka

10,40 – 11,40 HEMATOLÓGIA
                       Predsedníctvo: Tóthová, Lipšic

10,40 – 11,00 : Tóthová E (Košice): Monoklónové protilátky v liečbe
                         hematologických ochorení
11,00 – 11,20 :  Lipšic T (Bratislava): Autoimunitné trombocytopénie
11,20 – 11,40:  Lazúr J (Košice): Antifosfolipidový syndróm

11,40 – 12,10  VARIA
                        Predsedníctvo: Dukát, Pundová
 
11,40 – 11,50  Belovičová M, Sviteková K, Holomáň J(Bratislava): Interdisciplinárna spolupráca hematológov a hepatológov pri aktívnom skríningu chronických 
hepatitíd
11,50  – 12,00  Oravec S, Dukát A, Gavorník P (Bratislava): Nové možnosti v diagnostike

12,00 - 12,10   Kollár J (Košice): Úspechy a prognózy do r. 2025 v redukcii kardiovaskulárnych chorôb

12,10   -  záver internistického zjazdu


POSTERY

1.Pernický M,Murín J, Yaghy M (Bratislava) : Príčiny akútnej kardiálnej dekompenzácie u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním.

2. Zacharovská A, Šulaj M, Stašková K, Adamicová K, Sániová B (Martin) : ypersenzitívna vaskulitída – závažný priebeh (kazuistika )

3. Šulaj M , Sániová B (Martin ): Úraz mozgu a neuroimunitné zmeny.

4. Sninčák M, Zain Elabdin M, Pahuli K, Solarová Z, Hrabčáková P (Košice): Non-dipping pattern, a predictor of stroke and myocardial infarction in elderly patients with isolated systolic hypertension

5. Kujaník Š, Sninčák M, Hrabčáková P, Pahuli K (Košice) : Late ventricular potentials in chronic bronchitis – the first results

6. Kujaník Š, Sninčák M, Zain M, Hrabčáková P ( Košice): Late ventricular potentials in chronic respiratory diseases – the first result

7. Sninčák M, Kujaník Š, Hrabčáková P (Košice ): Gender differences of late potentials in chronic respiratory diseases – the first results

8. Kujaník Š, Sninčák M, Hrabčáková P ( Košice ) :Late ventricular potentials in chronic respiratory failure patients – first results

9. Kujaník Š, Sninčák M, Pahuli K (Košice): Vyšší výskyt neskorých komorových potenciálov u mladých zdravých ľudí

10. Schlosseriková B, Durňáková M (Košice): Nové možnosti vyšetrení v imunohematológii – metóda stĺpcovej aglutinácie

11. Mačalová J, Tresová I, Slivková A, Schlosseriková D, Čintalánová H (Košice): Darcovstvo krvi z bioetického pohľadu.

12. Bošmanský K, Pullman R (Piešťany, Martin): Apolipoprotein E u pacientov s arthritis urica

13. Hrušovský Š, Piják M, Žigrai M, Danninger F, Cibulová A (Bratislava): Akútne zlyhanie pečene pri autoimunitných hepatitídach

14. Piják M, Hrušovský Š, Keleová A, Žigrai M, Cibulová A (Bratislava): Autoimunitné prejavy chronickej hepatitídy C

 


prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.                       Doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc.
predseda SIS                                                         vedecká sekretárka SIS

prof. MUDr. Richard Češka, PhD                     prim. MUDr. Luboš Kotík, PhD
predseda ČIS                                                        vedecký sekretár ČIS

                            prof. MUDR. Jozef Rovenský, DrSc. FRCP
                        predseda Slovenskej imunologickej spoločnosti

                                         prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
                                         predseda organizačného výboru

                                  

 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 11 november 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001