Dnes je štvrtok 28. mája 2020. Sviatok má Viliam zajtra má sviatok Vilma .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka
Pozvánka na Jesenný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti Formátovať pre tlač

17 október 2008    

Dovoľujeme si Vás pozvať na
Jesenný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou,
ktorý organizuje Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva
v dňoch 23.-24. októbra 2008 v Dome umenia na Moyzesovej 66 v Košiciach.

Odborný program:
     A. Lekárska sekcia:
          I. Blok – diagnostika a liečba osteochondrálnych defektov
          II. Blok – osteoporóza, semipatologické zlomeniny a patologické zlomeniny
          III. Blok – varia I.
          IV. Blok – sekcia mladých ortopédov
          V. Blok – České národné fórum proti osteoporóze, Asociácia proti osteoporóze
                           Liga proti osteoporóze – Slovensko
          VI. Blok – varia II.
     B. Sesterská sekcia
          I. Blok – varia
          II. Blok – varia

Bližšie informácie ohľadom kongresu sú zverejnené na webovej stránke www.kongres-sots-kosice.sk

. . .

ODBORNÝ PROGRAM:

Streda, 22.10.2008

17.00 - Schôdza výboru SOTS - Hotel Slávia, Hlavná 63 Košice
20.30 - Vernisáž umeleckých diel slovenských ortopédov - pre pozvaných hostí DePuy

Štvrtok, 23.10.2008

8.30 - 9.00 Slávnostné otvorenie, príhovor hostí
Čestné predsedníctvo:
Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. - dekan Lekárskej fakulty UPJŠ Košice
MUDr. Jaroslav Šajty - riaditeľ FN L. Pasteura Košice
Doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD. - predseda SOTS, prednosta Detskej ortopedickej kliniky
LFUK a DFNsP Bratislava
MUDr. Peter Maresch, CSc. - hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre ortopédiu
Doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc. - prednosta Kliniky ortopédie a TPÚ FN L. Pasteura Košice
MUDr. Gabriel Varga - primár Kliniky ortopédie a TPÚ FN L. Pasteura Košice
9.00 - 10.45    I. Blok - diagnostika a liečba osteochondrálnych defektov
Predsedníctvo: Kokavec M., Jenča A., Rosocha J.
Doba trvania prednášky max. 10 minút
1. Mezenchymálne kmeňové bunky a možnosti ich použitia pri regenerácii kostných a chrupavkových lézií             
Rosocha J., Vaško G., Cibur P., Varga G., Holovská V., Harvanová D., Lehocká L.,Raši R. - Združená tkaninová banka, Klinika ortopédie a TPÚ, Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ, FN LP, Košice
2. Aplikácia chondrocytov v kolagén-hyalurónovej membráne a fibrínovom lepidle do chondrálnych defektov králikov         
Harvanová D., Rosocha J., Švihla R., Bakoš D., Bačenková D., Horňák S., Vaško G., Ledecký V. - Združená tkaninová banka a Klinika ortopédie a TPÚ LF UPJŠ, FN LP, Košice
3. Rekonštrukcie v oromaxilofaciálnej oblasti bioinžinierskými metodikami           
Jenča A., Rosocha J., Orenčák M., Eötvöšová M., Festenbur W., Dráčová J., Dráč R. - Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ a FN LP, Košice
4. The use of antigen-extracted autodigested bone allografts in foot and ankle surgery         
Almási J. 1, Csönge L.2, Balogh P 1.- 1Petz Aladár County Teaching Hospital Győr, Hungary, 2 West Hungarian Regional Tissue Bank, Győr, Hungary
5. Ošetrenie osteochondrálnych defektov v oblasti kolena technikou SDI        
Švec A., Konečný M., Opatík J., Bdžoch M. - I. Ortopedicko- traumatologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava       
6. Mozaiková plastika kolenného kĺbu            
Kňazovický P., Beliš M., Smolnický S. - Ortopedické oddelenie FNsP, Prešov
7.  Liečba juvenilnej kostnej cysty autológnou kostnou  dreňou - 15 ročné výsledky        
Kopáč C. - I. Ortopedicko- traumatologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava
8. Rekonštrukcia poúrazových kostných defektov pomocou stromálnych buniek          
Cibur P., Rosocha J., Holovská V., Morochovič R., Mitro I., Hoffmann P., Molcanyi T. - Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ, Košice a Združená tkanivová  banka LF UPJŠ a FN LP, Košice  
9. Využitie autológneho bunkového implantátu v liečbe chondrálnych a oseálnych lézii pohybového aparátu
Čellár R., Štolfa Š., Vaško G. - Klinika ortopédie a TPÚ LF UPJŠ a FN LP, Košice
10. Efekty statického a pulzného elektromagnetického poľa na prežívanie ľudských chondrocytov in vitro
Štolfa Š., Sabo J., Rosocha J. - Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
Diskusia
Prestávka / coffee break
11.00  - 13.00 II. Blok - osteoporóza, semipatologické a patologické zlomeniny
Predsedníctvo: Maresch P., Švec A., Kľoc J.
Doba trvania prednášky max. 10 minút
1. Kam smeruje osteoporóza v súčasnosti        
Oniščenko,D. - Ortopedická ambulancia FN LP, Košice
2. Môžme skvalitniť farmakoterapiu osteoporózy?       
Maresch P. - I. Ortopedicko- traumatologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava
3. Špeciálne fraktúry      
Vojtaššák J. - Katedra ortopédie SZU, Bratislava
4. Možnosti terapie fraktúr v kostných cystách         
Kokavec M., Frištaková M., Vojtaššák J., ml. - Detská ortopedická klinika LFUK, DFNsP, Bratislava
5. Ošetrenie patologických zlomenín chrbtice na I. Ortopedicko-traumatologickej klinike Bratislava - Ružinov       
Rehák Ľ., Tisovský P., Žabka M., Džafič O. - I. Ortopedicko- traumatologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava
6. Pathological fractures in adults caused by malignant tumor in our department in the last six years     
Noviczki M.Jr., Erfán J., Noviczki M. Sr. - Department of traumatology and hand surgery, Nyíregyháza, Hungary
7. Riešenie patologických zlomenín u detí na našom pracovisku    
Populhár J., Liščák B., Martel M., Podhorská A. - Oddelenie pediatrickej ortopédie NsP, Žilina
8. Periprotetické zlomeniny po TEP bedrového kĺbu
Kľoc J., Jacko Ľ., Semančíková I., Cvengroš P. - Ortopedické oddelenie FNsP, Prešov           
9. Osteosyntézy pri MTS do femurov - kazuistika
Černák J., Smoterová J. - Ortopedické oddelenie FNsP, Prešov 
10. Kostné metastázy pri  urologických malignitách
Nagy V. - Urologická klinika LF UPJŠ a FN LP, Košice
11. Výskyt semipatologických zlomenín stavcov  v súbore  našich pacientov
Žofčák M., Štolfa Š., Bielek J. - Klinika ortopédie a TPÚ LF UPJŠ a FN LP, Košice
12. Ibandronát v modernej terapii postmenopauzálnej osteoporózy
Oniščenko, D. - Ortopedická ambulancia FN LP, Košice
Diskusia
13.00  -  14.00 Prestávka, občerstvenie
14.00 -  16.15 III. Blok - varia I.
Predsedníctvo: Rehák Ľ., Karpaš K., Černý J.
Doba trvania prednášky max. 7 minút

1. Revizní operace po aloplastikách      
Karpaš K., Kučera T. - Ortopedická klinika FN, Hradec Králové, Česká republika
2. Endoprotézy temporomandibulárneho kĺbu     
Jenča A., Živčák J., Dráčová J., Dráč R. - Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ a FN LP, Košice
3. Použitie uhlovo stabilnej dlahy pri revíznych operáciách po TEP koxy     
Lisý M., Švec A., Krajcsovics N. - I. Ortopedicko- traumatologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava
4. Revízne protézy bedrového kĺbu v našich podmienkach       
Černý J., Skála J., Vidovič D. - Ortopedické oddelenie NsP, Skalica
5. Stabilita TEP a korekcia skrátenia dolných končatín u pacientov s postdysplastickou koxartrózou  
Šteňo, B., Papšo, M., Chandoga, I., Vajcziková, S. - II. Ortopedicko - traumatologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
6. Naše prvé skúsenosti s TEP kolenného kĺbu typu L.C.S. od firmy DePuy
Gottschal K. - Ortopedické oddelenie FN, Trenčín
7. Naše skúsenosti s TEP kolena s rotačným plateau EPP / EPP SOLUTION
Šajnar J., Juda P., Havránek R., Bertholi M. - Ortopedické oddelenie, Nemocnice Sv. Zdislavy, Mostište, Česká republika
8. TEP kyčelního kloubu ANA.NOVA MII - operační technika, indikace a první výsledky 
Šajnar J., Juda P., Havránek R., Bertholi M. - Ortopedické oddelenie, Nemocnice Sv. Zdislavy, Mostište, Česká republika
9. Prvé skúsenosti  s implantáciou  TEP kolena - COLUMBUS      
Barla B., Polan P., Varga M. - Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca
10. Naše krátkodobé skúsenosti s totálnou endoprotézou kolenného kĺbu EPP
Čellár R., Lacko M., Vaško G. - Klinika ortopédie a TPÚ LF UPJŠ a FN LP, Košice
11. Aktuálne otázky profylaxie VTE v ortopédii
Maresch P., Kopač C. - I. Ortopedicko- traumatologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava        
12. Nové postupy v prevencii VTE v ortopédii     
Polan P. - Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca         
13. Rivaroxaban v  prevencii VTE z pohľadu ortopéda a hematológa   
Kľoc J., Beňová B. - Ortopedické oddelenie FNsP, Prešov a Súkromná hematologická ambulancia, Košice
Diskusia
16.15 - 16.30  Prestávka /coffee break
16.30 - 18.30  Členská schôdza  SOTS
19.30 - 20.30  Koncert  Štátnej filharmónie Košice
20.30 - 21.00  Slávnostná vernisáž umeleckých diel slovenských ortopédov
21.00 - 24.00  Spoločenský večer v Dome umenia

Piatok, 24.10.2008

8.30  - 10.00   IV. Blok - sekcia mladých ortopédov
Predsedníctvo: Lisý M., Šteňo B., Varga G.
Doba trvania prednášky max. 7 minút
1. Kvalita života po TEP bedrového a kolenného kĺbu- prospektívna strednodobá štúdia   
Pogran J., Tisovský P., Juríček M. - I. Ortopedicko- traumatologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava
2. Predĺženie končatiny s následnou fraktúrou    
Vojtaššák J., ml. - Detská ortopedická klinika LFUK, DFNsP, Bratislava
3. Surgical treatment of the plantar fibromatosis    
Shafout H., Totkovič R., Staško I. - Orthopaedic Department, Košice- Šaca
4. Fractura colli femoris a jej riešenie v našom regióne    
Pardubský R. - Ortopedické oddelenie. NsP, Sklalica
5. Hallux rigidus - operačné riešenie metatarsofalangeálnej artrózy 
Tomčo M., Barla B.,Totkovič R. - Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca
6. Sutúra rotátorovej manžety  ramena - naše skúsenosti
Barla B., Varga M. - Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca
7. Naše skúsenosti s počítačom navigovanou implantáciou TEP kolenného kĺbu
Lacko  M., Čellár R. - Klinika ortopédie a TPÚ LF UPJŠ a FN LP, Košice
8. Porovnanie záverov magnetickej rezonancie s artroskopickým nálezom v kolennom kĺbe
Sokol D., Filip V., Čellár R. - Klinika ortopédie a TPÚ LF UPJŠ a FN LP, Košice
9. Zlomeniny pylonu tibie  
Pobeha J., Lacko M. - Klinika ortopédie a TPÚ LF UPJŠ a FN LP, Košice
10. Patologické zlomeniny distálneho femoru - kazuistika
Štolfa Š., Bielek J. - Klinika ortopédie a TPÚ LF UPJŠ a FN LP, Košice
11. Supinačné poranenia členka
Filip V., Sidor Z., Čellár R. - Klinika ortopédie a TPÚ LF UPJŠ a FN LP, Košice
Diskusia
Prestávka / coffee break
10.15 - 10.45  V. Blok - České národné fórum proti osteoporóze
            Asociácia proti osteoporóze
            Liga proti osteoporóze - Slovensko
Predsedníctvo: Payer J., Maresch P., Ondrejková J.
1. MUDr. J. Jeníček, CSc., - PRG: České Národné fórum proti osteoporóze
2. Prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., SR: Súčasný stav osteológie na Slovensku a v EÚ
3. MUDr. Judita Ondrejková, SR: 10. rokov Asociácie proti osteoporóze v Košiciach
Liga proti osteoporóze – Slovensko
11.00 -  13.30 VI. Blok - varia II.
Predsedníctvo: Vojtaššák J., Hudec J., Populhár J.
Doba trvania prednášky max. 7 minút
1. Niektoré charakteristiky činností ortopedických  pracovísk na Slovensku - 2007  
Maresch P. - I. Ortopedicko- traumatologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava
2. Špecializačné štúdium- perspektívy   
Vojtaššák J. - Katedra ortopédie SZU, Bratislava
3. Indikation zur Hufttotalendoprothese nach Acetabulumfraktur  
Hyža M., Buchinger  W. - Ortopedické oddelenie, Horn, Rakúsko
4. Surgical rehabilitation of tetraplegic upper limb
Turcsányi I., Tóth L., Rácz R., Nagy A., Hock C., Szabó E., Farkas C. - Department of Orthopeadics, Nyíregyháza, Hungary
5. Garden procedure in lateral epicondylitis
Turcsányi I., Nagy A., Hock C., Farkas C. - Department of Orthopeadics, Nyíregyháza,            Hungary
6. Nočný hyperkorekčný korzet v konzervatívnej liečbe skoliózy - 13 ročné skúsenosti
Hudec J., Veverková A., Kuštánová D. -  Oddelenie ortopedickej protetiky, Národné rehabilitačné centrum Kováčová
7. Naše spôsoby znižovania operačných rizík pri operačnej liečbe deformít chrbtice
Popluhár J., Liščák B., Harter M., Šafek K., Šujan M. - Oddelenie pediatrickej ortopédie NsP, Žilina
8. Výsledky operačnej liečby u pacientov s M. Bechterev
Chlebovič Ľ., Švec A. - I. Ortopedicko- traumatologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava
9. Ruptúra distálnej šľachy bicepsu
Totkovič R., Kubašovský J., Varga M. - Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca
10. Subtalárna artrodéza po zlomenine pätovej kosti
Totkovič R., Shafout H. - Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca
11. Prevalence of pediatric fractures and dislocations in Teaching Hospital at North province of Jordan during the year 2004
Lobbad A., Gharaibeh A. - Department of Orthopedics Princes Basma Teaching Hospital, Irbid, Jordan
12. Cost-effectiveness of ultrasonographic screening for developmental hip dysplasia in new-borns compared to the cost of DDH surgical treatment
Gharaibeh A., Kamal A. - Department of Orthopedics Princes Basma Teaching Hospital, Irbid, Jordan
13. Piascledine v liečbe osteoartrózy    
Švec A., Kokavec M. - I. Ortopedicko- traumatologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava
a Detská ortopedická klinika LFUK, DFNsP, Bratislava
Diskusia

13.30 Ukončenie kongresu - Doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
14.30 Farewell party - Hotel Slávia, Hlavná 63, Košice

Štvrtok, 23.10.2008

9.00 - 10.30    Sesterská sekcia - I. Blok: varia
Predsedníctvo: Ludviková A., Túmová J.
Doba trvania prednášky max. 10 minút
1. TEP kyčelního kloubu a sexuálny život   
Túmová J., Filková Z. - Ortopedická klinika FN, Hradec Králové, Česká republika
2. Ošetrovateľská starostlivosť o deti s diagnózou detská  mozgová obrna   
Žabková M., Nemčeková E., Luljaková A. - Oddelenie pediatrickej ortopédie NsP, Žilina
3. Ošetrovateľská starostlivosť o deti s diagnózou vrodené vykĺbenie bedrového kĺbu     
Žabková M., Nemčeková E., Luljaková A. - Oddelenie pediatrickej ortopédie NsP, Žilina
4. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po stabilizácii ramena      
Lážová S. - Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca
5. Agresivita na zdravotníka zo strany pacienta  
Ivanová M., Urbancová M. - Traumatologická ambulanci CPO FN LP, Košice
6. Organizácia práce na ortopedickéj ambulancii FN LP, Rastislavova 43
Volochová M. - Ortopedická ambulancia. FN LP, Košice
7. Empatia v ošetrovateľstve
Kaletová J., Ludvíková A. - Klinika ortopédie a TPÚ LF UPJŠ a FN LP, Košice
8. Pooperačná ošetrovateľská starostlivosť o  dieťa s diagnózou Morbus Perthes
Tóthová V. - Klinika ortopédie a TPÚ LF UPJŠ a FN LP, Košice
Diskusia
Prestávka / coffee break
11.00 - 12.30      Sesterská sekcia - II. Blok: varia
Predsedníctvo: Volochová M., Klimešová D.
Doba trvania prednášky max. 10 minút
1. Historie cementovaní 
Klimešová D. - Ortopedická klnika FN, Hradec Králové, Česká republika
2. Necementová bedrová endoprotéza Proxima  
Oravcová J., Kunštárová K. - Oddelenie COS - ortopédia , FNsP  Banská Bystrica
3. Artroskopická stabilizácia ramenného kĺbu    
Valachová E., Tafsiová A., Lizáková V. - Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca      
4. Rekonštrukcia predného skríženéhpo väzu - hamstring
D. Králiková, A. Kočišová, V. Lizáková - Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca
5. Pooperačné komplikácie z pohľadu sestry
Ondrejová I., Kušnírová  T. - Ortopedické  oddelenie FNsP,  Prešov
6. Úrazové amputácie končatín   
Vrabelová J. - Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ a FN LP, Košice
7. Manažment liečby rán metódou V.A.C.
Berdisová V., Rošák M., Cibur P. - Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ a FN LP, Košice
8. Hallux vagus - príčiny vzniku, operačné riešenie, pooperačná starostlivosť z pohľadu sestry  
Broschová P. - Klinika ortopédie a TPÚ LF UPJŠ a FN LP, Košice
Diskusia

12.30 Ukončenie sesterskej sekcie
Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 11 november 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001