COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je nedeľa 17. januára 2021. Sviatok má Nataša zajtra má sviatok Bohdana .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Tlačové správy arrow Slávnostným seminárom si pripomíname dvadsiate výročie prvej transplantácie obličky v Košiciach
Slávnostným seminárom si pripomíname dvadsiate výročie prvej transplantácie obličky v Košiciach Formátovať pre tlač

03 apríl 2009    

Dvadsiatemu výročiu uskutočnenia prvej transplantácie obličky v Košiciach je venovaný slávnostný seminár, ktorý sa koná dnes v Historickej radnici v Košiciach a organizuje ho transplantačné oddelenie FN L. Pasteura Košice a Slovenská transplantologická spoločnosť. Prvú transplantáciu obličky na východnom Slovensku uskutočnil koncom roku 1988 odborný tím pod vedením profesora Emila Matejíčka, ktorý  nadviazal na prácu dovtedy jediného bratislavského transplantačného centra. V jeho stopách kráčali ďalší zanietenci a výsledkom je nielen dvadsaťročná tradícia odberov a transplantácií orgánov v Košiciach, ale tiež vznik prvého samostatného transplantačného oddelenia na Slovensku po vzore zahraničných pracovísk...

Image

 Image
V rámci seminára odzneli viaceré zaujímavé témy

Image
Účastníci slávnostného seminára vo foajé živo diskutovali

Image
Prof. Matejíček, prof. Bober a prof. Radoňák

Image
Tlačová konferencia venovaná téme transplantácií

Image
Médiá privítali možnosť osloviť prof. Matejíčka,
ktorý uskutočnil prvú transplantáciu obličky v Košiciach

Autor fotografií: Dionýz Kiss

Transplantačné oddelenie FN L. Pasteura Košice
- je ústredným článkom transplantačného centra FN L. Pasteura Košice spolu s ďalšími pracoviskami participujúcimi na transplantačnom programe, ktorými sú I. chirurgická klinika, I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, oddelenie laboratórnej medicíny, oddelenie patológie, centrálne prijímacie oddelenie a ústav lekárskej mikrobiológie. Región centra predstavuje oblasť Košického a Prešovského kraja s približne poldruha miliónom obyvateľov.
- poskytuje zdravotnú starostlivosť počnúc vyšetreniami vhodnosti zaradenia do čakacej listiny na transplantáciu obličky, cez samotnú transplantáciu obličky až po potransplantačnú starostlivosť a liečbu potransplantačných komplikácií pacientom v terminálnom štádiu chronickej obličkovej nedostatočnosti, pričom realizuje všetky vo svete používané imunosupresívne liečebné postupy.
- v rámci oddelenia funguje koordinačné centrum, ktoré zabezpečuje hladký chod odberového programu.
- má výbornú spoluprácu s ostatnými slovenskými transplantačnými centrami v Bratislave, Banskej Bystrici a Martine  a spolupracuje so Slovenským centrom orgánových transpalntácií pri alokácii odobratých orgánov.
- je aktívne v prednáškovej činnosti, pri organizácii transplantačných kongresov a školení – ako jediné vo východnej Európe zrealizovalo dva kurzy pre transplantačných koordinátorov. Transplantačné centrum je zapojené do medzinárodných multicentrických štúdií a jeho zástupcovia významne participujú na celoslovenskom edukačnom programe pre nemocničných koordinátorov darcovského programu. Z histórie
-  prvý odber obličiek sa uskutočnil vo vtedajšej FNsP 21. mája 1986.
-  prvá transplantácia obličky od mŕtveho darcu sa viaže k dátumu 20. novembra 1988.
- v auguste 1995 sa uskutočnil prvý multiorgánový odber, ktorý predstavoval začiatok spolupráce s krajinami Eurotransplantu (Nemecko, Rakúsko, krajiny BENELUXu) a tiež s Českou republikou a Talianskom. Odvtedy do doby, kým sa na Slovensku nezačal transplantačný program srdca a pečene, bolo do transplantačných centier uvedených krajín vyvezených niekoľko desiatok orgánov, ktoré zachránili životy v mnohých prípadoch aj slovenských občanov na čakacích listinách zahraničných transplantačných centier. V súčasnosti sú orgány odoberané u nás transplantované v absolútnej väčšine na Slovensku.
-  vo februári 2003 vzniklo samostatné transplantačné oddelenie FN L. Pasteura Košice.
-  prvá transplantácia obličky od žijúceho (geneticky príbuzného) darcu sa uskutočnila 11. augusta 2004.
- december 2006 predstavuje začiatok odberov a transplantácií obličiek od žijúcich emocionálne spriaznených darcov.

Do dnešného dňa sa v košickom transplantačnom centre uskutočnilo:
- 282 odberov od mŕtvych darcov so stanovenou mozgovou smrťou, z toho 77 bolo multiorgánových.
- 558 transplantácií obličiek od mŕtvych darcov so stanovenou mozgovou smrťou, z toho v jednom prípade šlo o duálnu transplantáciu obličiek jednému príjemcovi
- uskutočnených bolo 14 odberov obličiek a transplantácií od žijúcich darcov – 12 od geneticky príbuzných a dve od nepríbuzných, emocionálne spriaznených darcov.

Plány do budúcna:
- rozvinúť program transplantácií pankreasu a kombinovanej transplantácie obličky a pankreasu. V tejto súvislosti už bola vytvorená pracovná skupina zložená so zástupcov všetkých participujúcich kliník a oddelení FN L. Pasteura Košice.
- rozvinúť program odberu orgánov od mŕtvych darcov s kardiálnou smrťou, čo môže do budúcna predstavovať rozhodujúci pool mŕtvych darcov orgánov – nevyhnutnosťou je ešte intenzívnejšia spolupráca zainteresovaných.
- rozvinúť program laparoskopických odberov obličiek od žijúcich darcov na transplantáciu ako prirodzený výsledok dlhoročného laparoskopického programu na I. chirurgickej klinike. Uvedený spôsob odberu pre žijúceho darcu znamená šetrnejší odber, kratšiu hospitalizáciu a menej bolestivý priebeh.

 

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 09 apríl 2009 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001