COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je nedeľa 17. januára 2021. Sviatok má Nataša zajtra má sviatok Bohdana .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Tlačové správy arrow Uskutočnilo sa stretnutie pracovníkov I. KAIM s pacientmi
Uskutočnilo sa stretnutie pracovníkov I. KAIM s pacientmi Formátovať pre tlač

30 apríl 2009    

V piatok 24. apríla sa uskutočnilo stretnutie pracovníkov I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ s bývalými kriticky chorými pacientmi. Zorganizovala ho Spoločnosť pre kriticky chorých pri I. KAIM a šlo v poradí už o tretie takéto stretnutie. Pozvanie na neformálne posedenie prijalo 26 pacientov, ktorí prežili závažné ochorenie alebo zranenie a strávili celé týždne v bezvedomí či umelom spánku. Jeho zmyslom bolo predstaviť pacientom lekárov a sestry, ktoré sa o nich starali v tých najťažších životných chvíľach, ale ležiaci v bezvedomí ich nemohli vnímať. Nielen pre pacientov bolo toto stretnutie veľmi emotívne. Pre zdravotníckych pracovníkov je zasa motiváciou vidieť pred sebou v plnej sile ľudí, ktorí pred časom bojovali o život. Stretnúť týchto ľudí po návrate do bežného života je silným stimulom a povzbudením, ktorý im pomôže v neľahkom boji o ďalšie ľudské životy...

Image

Prvé takéto stretnutie sa uskutočnilo na sklonku roku 2004 a zdravotníci mali spočiatku trochu obavy, ako to dopadne. Akcia však mala výborné odozvy, preto sa rozhodli zopakovať si ho každé dva roky. Ako na poslednom stretnutí zdôraznili prednosta I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. a predsedníčka Spoločnosti pre kriticky chorých MUDr. Monika Grochová, PhD., spätná väzba s pacientmi, ktorých život pred časom visel na vlásku, je veľmi dôležitá a pre zdravotníckych pracovníkov silne povzbudzujúca. Nemalý význam má i pre pacientov, ktorí svoju vďačnosť tým, čo ich zachránili, vyjadrili nielen slovami, ale i malými darčekmi na pamiatku či dokonca vlastnoručne napečenou tortou.

„Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a namáhali sa prísť na naše stretnutie, aj keď to určite nebolo pre všetkých ľahké.  Vaša účasť a Vaše zážitky budú pre lekárov a sestričky I. KAIM motiváciou pri ich ďalšej ťažkej práci,“ konštatoval na stretnutí prednosta MUDr. Jozef Firment, PhD. Ako poznamenala predsedníčka Spoločnosti pre kriticky chorých MUDr. Monika Grochová, PhD., námety a pripomienky zo stretnutia budú podnetom na zlepšenie ich práce.

Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti U.S. Steel Košice, ktorá výraznou mierou prispela na zakúpenie nového ultrasonografického prístroja, aby nemuseli byť pacienti v kritickom stave prevážaní na vyšetrenie na iné pracovisko. Vďaka patrí tiež spoločnosti IQ Servis a pánovi Leškovi,  ktorý zorganizoval zbierku v Čiernej nad Tisou v rámci dvoch percent z dane a všetkým ostatným, ktorí prispeli do tejto zbierky,“ zdôraznil prednosta. 

Spoločnosť pre kriticky chorých pacientov je občianske združenie, ktoré v tomto roku oslávi desiate výročie svojho vzniku. Jeho snahou nielen prispievať k zlepšeniu starostlivosti o kriticky chorých pacientov a zlepšeniu ich podmienok. To sa mu darí zabezpečovať jednak sústavným vzdelávaním personálu I. KAIM, aby starostlivosť bola poskytovaná na čo najvyššej úrovni, ale aj organizovaním workshopov pre ostatné pracoviská, ktoré sa vďaka nim dozvedajú o novinkách v resuscitácii a regionálnej anestézii. Školiace akcie o novinkách v poskytovaní prvej pomoci s používaním trenažérov a špeciálnych pomôcok organizuje nielen pre lekárov, ale aj pre laickú verejnosť.

 

F O T O G A L É  R I A :

Image

Image

Image

Image

Image
Autor fotografií: Dionýz Kiss

 

Ciele Spoločnosti pre kriticky chorých:
1. Organizovať odborné výučbové semináre – prednášky, besedy, letáky a rozhovory s tematikou kritických stavov v medicíne.
2. V rámci odboru umožniť členom spoločnosti prístup k najaktuálnejším informáciám a aktívne sa podieľať na tvorbe najnovších diagnostických a terapeutických postupov v rámci medzinárodných štúdií.
3. Pomáhať pacientom, ktorí prekonali stavy bezprostredne ohrozujúce život integrovať sa do normálneho života. Organizovať pre nich a ich rodiny spoločné podujatia.
4. Realizovať osvetovú činnosť pri styku s verejnosťou.
5. Nadobudnúť prostriedky slúžiace pacientom na spríjemnenie pobytu na lôžkovom oddelení a ambulancii (knihy, audiovizuálna technika).
6. Organizovať pre členov a širšiu verejnosť rôzne charitatívne akcie – koncerty, divadelné predstavenia, výstavy atď.
7. Uspokojovať ďalšie špecifické potreby kriticky chorých pacientov hospitalizovaných na lôžkovom oddelení kliniky.

Údaje potrebné pre poskytnutie 2 percent z daní alebo sponzorského príspevku:
Pracovisko: I. kl. anestéziológie a intenzívnej medicíny FN L. Pasteura Košice a LF UJPŠ
Právna forma: občianske združenie
IČO: 31309593
ADRESA: I. KAIM, FN L. Pasteura ,Trieda SNP 1, Košice, 04011
BANKA: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
KÓD: 1111
ČÍSLO ÚČTU: 105300018

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 04 máj 2009 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001