COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je nedeľa 17. januára 2021. Sviatok má Nataša zajtra má sviatok Bohdana .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Tlačové správy arrow Cenu mesta a primátora mesta získali aj pracovníci FN L. Pasteura Košice
Cenu mesta a primátora mesta získali aj pracovníci FN L. Pasteura Košice Formátovať pre tlač

07 máj 2009    

Vo štvrtok  7. mája sa uskutočnil vo veľkej sále Historickej radnice na Hlavnej 59 slávnostný ceremoniál pamätného dňa Košíc spojený s odovzdávaním Ceny mesta Košice a Ceny primátora mesta Košice. Medzi ocenenými jednotlivcami bol aj prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. a cenu tiež získal kolektív Kliniky pneumológie a ftizeológie FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ.

Image

 


Cenu mesta Košice získal prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za celoživotnú prácu v oblasti infektológie, výrazný prínos v liečbe, sekundárnej prevencii a bezpečnosti obyvateľov Košíc a východoslovenského regiónu v oblasti obávaných prenosných infekčných ochorení.

Image

Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. je prednostom Kliniky infektológie a cestovnej medicíny FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ. Počas viac než 35 rokov svojej praxe výrazne prispel k liečbe, sekundárnej prevencii a bezpečnosti obyvateľov Košíc a celého východoslovenského regiónu v oblasti obávaných prenosných infekčných ochorení. Podieľal sa na riešení a úspešnom zvládnutí veľkých epidémií vírusových hepatitíd vo východoslovenskom kraji v roku 1978/79 a 1993. Je autorom a spoluautorom 89 publikácií vydaných v domácich aj zahraničných časopisoch a pôsobí ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre infektológiu a tropickú medicínu. Klinika infektológie a cestovnej medicíny dosiahla pod jeho vedením významné úspechy a stala sa akreditovaným pracoviskom pre postgraduálne vzdelávanie v odbore infekológie.

Cenu primátora mesta Košice získal kolektív pracovníkov Kliniky pneumológie a ftizeológie FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ za vynikajúce a prioritné výsledky v zavádzaní nových postupov v liečebno-preventívnej starostlivosti a vo vedeckom výskume. Cenu prebral zástupca prednostu MUDr. Andrej Somoš.

Image

Klinika pneumológie a ftizeológie FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, ktorá oslávi v budúcom roku 60-te výročie svojho vzniku, realizuje liečbu pacientov s tuberkulózou všetkých foriem a liečbu nešpecifických ochorení dolných dýchacích ciest vrátane včasnej diagnostiky bronchogénneho karcinómu. Primárnu sekundárnu starostlivosť zabezpečuje pre obyvateľov okresov Košice-mesto a Košice-okolie, pričom je výlučným poskytovateľom série diagnostických a liečebných metód v Košickom kraji a to autofluorescenčnej bronchoskopie, vyšetrenia difúznej kapacity pľúc, analýzy oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu, spiroergometrického vyšetrenia a liečby dlhodobou domácou oxygenoterapiou.
Kolektív Kliniky pneumológie a ftizeológie vynaložil v posledných rokoch veľké úsilie o skvalitnenie práce v oblasti poskytovania zdravotníckych činností, vo vedecko-výskumnej oblasti, ako i pedagogickej činnosti. Zaviedol tiež viaceré nové diagnostické metódy, medzi ktoré patria: spiroergometrické vyšetrenia, hodnotenie inzulínovej rezistencie u pacientov s pľúcnymi chorobami metódou euglykemického hyperinzulínového zámku a hodnotenie metabolického stavu nepriamou kalorimetriou. V súčasnosti má klinika 58 zamestnancov - zdravotníckych i školských pracovníkov.
Klinika pneumológie a ftizeológie dlhodobo dosahuje vynikajúce a prioritné výsledky v zavádzaní nových postupov v liečebno-preventívnej starostlivosti a vo vedeckom výskume. Predstavuje špičkové pracovisko Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice a Lekárskej fakulty UPJŠ. Plní štyri grantové úlohy podporované Ministerstvom zdravotníctva SR, Agentúrou pre vedu a výskum agentúrou VEGA. Výsledky jej výskumu boli pozitívne hodnotené a komentované medzinárodnými spravodajskými agentúrami, napr. Reuters Health, USA.

 

F O T O G A L É R I A :

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 Autor fotografií: Dionýz Kiss

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 11 máj 2009 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001