Dnes je streda 8. júla 2020. Sviatok má Ivan zajtra má sviatok Lujza .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Pozvánky - Oznamy arrow POZVÁNKA NA XLVIII. VÝCHODOSLOVENSKÉ LEKÁRSKE DNI
POZVÁNKA NA XLVIII. VÝCHODOSLOVENSKÉ LEKÁRSKE DNI Formátovať pre tlač

13 máj 2009    


SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ, SPOLOK LEKÁROV V KOŠICIACH
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, LEKÁRSKA FAKULTA UPJŠ KOŠICE
 a FAKULTNÁ NEMOCNICA LOUISA PASTEURA KOŠICE

Vás srdečne pozývajú na
XLVIII. VÝCHODOSLOVENSKÉ LEKÁRSKE DNI,
ktoré sa konajú 14. - 15. mája 2009
v priestoroch LF UPJŠ Košice na Triede SNP 1
v rámci oslálv 85. výročia založenia 
Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice
a 50. výročia založenia UPJŠ

HLAVNÁ TÉMA: ENDOKRINOLÓGIA PRE PRAKTICKÝCH LEKÁROV

PODUJATIE SA KONÁ POD ZÁŠTITOU
REKTORA UNIVERZITY P. J. ŠAFÁRIKA KOŠICE PROF. MUDR. LADISLAVA MIROSSAYA, DRSC.
DEKANA LEKÁRSKEJ FAKULTY UPJŠ PROF. MUDR. LEONARDA SIEGFRIEDA, CSC.
RIADITEĽA FAKULTNEJ NEMOCNICE L. PASTEURA KOŠICE MUDR. JAROSLAVA ŠAJTYHO

PROGRAM:

ŠTVRTOK, 14. mája 2009
PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV 8.00 – 9.00
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 9.00 – 9.30
ENDOKRINOLÓGIA I 9.40 – 11.00
PREDSEDNÍCTVO: PROF. MUDR. IVICA LAZÚROVÁ, CSC., MUDR. PAVOL SCHWARTZ
Lazúrová I (Košice)
Primárny hyperaldosteronizmus 9.40 – 10.00
Schwartz P (Košice)
Diferencovaný karcinóm štítnej žľazy 10.00 – 10.20
Tokarčíková A (Košice)
Autoimunitná tyreoiditída u sterilných a infertilných žien 10.20 – 10.40
Wagnerová H (Košice)
Mužský hypogonadizmus 10.40 – 11.00
PRESTÁVKA 11.00 – 11.20
ENDOKRINOLÓGIA II 11.20 – 13.00
PREDSEDNÍCTVO: PROF. MUDR. JURAJ PAYER, CSC, PROF. MUDR. MÁRIA TAJTÁKOVÁ, CSC.
Payer J (Bratislava)
Endokrinné zmeny po traumatickom poškodení mozgu 11.20 – 11.40
Kiňová S (Bratislava)
Neuroendokrinné tumory gastrointestinálneho traktu 11.40 – 12.00
Tajtáková M (Košice)
Tukové tkanivo ako endokrinný orgán 12.00 – 12.20
Voglová V (Trenčín)
Hyperprolaktinémia v klinickej praxi 12.20 – 12.40
Lazúr J (Košice)
Hematologické zmeny pri ochoreniach štítnej žľazy 12.40 – 13.00
OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA 13.00 – 14.40
ENDOKRINOLÓGIA III 14.40 – 16.00
PREDSEDNÍCTVO: PROF. MUDR. ANDREJ BÖŐR, CSC., DOC. MUDR. OLIVER RÁCZ, CSC.
Böőr A, Dudríková K, Jurkovič I, Babjaková Ľ (Košice)
K niektorým morfologickým aspektom pri diferenciálnej diagnostike
hyperplastických lézií a pravých nádorov v endokrinnej patológii 14.40 – 15.00
Lepej J (Košice)
Stav a úlohy nukleárnej endokrinológie po 50-tich rokoch a jej najbližšie
perspektívy u nás 15.00 – 15.20
Rácz O, Lazúrová I, Mocnejová I, Lepejová K (Košice)
Diagnostika endokrinných ochorení z hľadiska klinickej biochémie 15.20 – 15.40
Petríková J, Dravecká I, Spišáková D, Lazúrová I (Košice)
Psychóza ako prvá manifestácia panhypopituitarizmu 15.40 – 16.00
DISKUSIA K PREDNÁŠKAM Z ENDOKRINOLÓGIE BUDE V RÁMCI UVEDENÉHO ČASU

PIATOK, 15. mája 2009
SLÁVNOSTNÁ PREDNÁŠKA Z PRÍLEŽITOSTI UDELENIA CENY AKADEMIKA
T. NIEDRELANDA PROF. MUDR. MIROSLAVOVI MYDLÍKOVI, DRSC.
PREDSEDNÍCTVO: PROF. MUDR. ANDREJ BÖŐR, CSC., DOC. MUDR. OLIVER RÁCZ, CSC.
Mydlík M, Derzsiová K
Kyselina oxalová ako uremický toxín 8.00 – 8.20
VARIA I 8.20 – 9.30
PREDSEDNÍCTVO: PROF. MUDR. LADISLAV VALANSKÝ, CSC., MUDR. JOZEF BELÁK, PHD.
Pella J, Pobeha J, Kaščáková Z, Murín P, Čucháč L
Prínos betablokátorov a ivabradínu v špeciálnych oblastiach klinickej
elektrofyziológie 8.20 – 8.30
Lachváč Ľ, Valanský L, Nagy V
Súčasné trendy v liečbe nádorov obličiek 8.30 – 8.40
Nagy V
Karcinóm penisu - diagnostika a liečba 8.40 – 8.50
Nagy V
Nenádorové choroby penisu 8.50 – 9.00
Andrejko S
Maxilofaciálne poranenie 9.00 – 9.10
DISKUSIA 9.10 – 9.30
PRESTÁVKA 9.30 – 9.45
VARIA II 9.45 – 11.05
PREDSEDNÍCTVO: PROF, MUDR. MIROSLAV MYDLÍK, DRSC., PROF. MUDR. IVAN JURKOVIČ, CSC.
Mikuľáková A, Böör A, Dudríková K, Havierová Z, Babjaková Ľ, Gmitter F
Adenokarcinóm pľúc a jeho histologická subtypizácia v materiáloch
Ústavu patológie LF UPJŠ za rok 2008 9.45 – 9.55
Kočan P, Dudríková K, Babjaková Ľ, Gmitter F, Zábavníková M, Pastva V,
Böőr A
Výskyt malígneho melanómu kože na špeciálnych miestach 9.55 – 10.05
Pastrnáková E
Paraneoplatické syndrómy z pohladu internistu 10.05 – 10.15
Tatár J, Vyhnáleková V, Böőr A
Bazofilná (mukoidná) degenerácia srdcového svalu – kazuistika 10.15 – 10.25
Stoláriková L, Dudriková K, Böőr A, Chudá M
Paratyreoidálna cysta – kazuistika 10.25 – 10.35
Štammová E, Bőőr A, Dudríková K, Babjaková L, Gmitter F, Stebnický M
Pľúcny hamartóm 10.35 – 10.45
DISKUSIA 10.45 – 11.05
PRESTÁVKA 11.05 – 11.25
VARIA III 11.25 – 13.45
PREDSEDNÍCTVO: PROF. MUDR. ZOLTÁN TOMORI, DRSC., DOC. MUDR. ROMAN BEŇAČKA, CSC., MIM.
PROF.
Lukačín Š, Sabol F, Schusterová I, Jevčáková J, Bober J
Nové možnosti chirurgickej liečby ischemickej mitrálnej regurgitácie 11.25 – 11.35
Rácz O, Morochovič R, Kitka M, Lepej J, Pingorová S, Lenártová R,
Cibur P, Tomková D
Proteín S100 a úrazy hlavy 11.35 – 11.45
Rácz O, Drozda D, Lepejová K, Sedláková E, Cimboláková I
Apoproteín B100 v rutínnej klinicko-biochemickej diagnostike 11.45 – 11.55
Talán V, Mocnejová I, Rácz O, Šimkovič A, Popík V
nové smery v klinickej imunológie - syndróm histamínovej intolerancie 11.55 – 12.05
Lukán N, Rácz O, Pullmann R, Petrovičová J
Indukované spútum u chorých s chronickým kašľom 12.05 – 12.15
DISKUSIA 12.15 – 12.40
ZÁVER XLVIII. VÝCHODOSLOVENSKÝCH LEKÁRSKYCH DNÍ 12.40

Podujatie podporili:
UPJŠ Košice, Lekárska fakulta
FN L. Pasteura, Košice

Organizačný výbor:
Prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc., predseda Spolku lekárov v Košiciach
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., prezident, Slovenská endokrinologická spoločnosť
Doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., vedecký sekretár Spolku lekárov v Košiciach
Prof. MUDR. Mária Tajtáková, CSc. I. interná klinika LF UPJŠ a FNLP Košice
MUDr. Hedviga Wagnerová, PhD, I. interná klinika LF UPJŠ a FNLP Košice

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 11 november 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001