Dnes je pondelok 18. novembra 2019. Sviatok má Eugen zajtra má sviatok Alžbeta .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania

    


Domovská stránka
Oznam: 
Monitorovanie priestorov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice kamerovým systémom (viac v položke „Ochrana osobných údajov“).
UNLP Košice otvorila verejnú lekáreň

18 november 2019   web - Pozvánky - Oznamy  

Nachádza sa v poliklinike na Triede SNP 1. Dostala názov Lekáreň UNLP.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Nemocničná lekáreň ako vysokošpecializované pracovisko s viacerými špecializovanými oddeleniami, ktoré poskytujú lekárenskú starostlivosť klinikám, oddeleniam a ambulanciám UNLP Košice, rozšírila svoje pôsobenie o poskytovanie lekárenskej starostlivosti verejnosti. To  vďaka novému oddeleniu výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Zamestnanci UNLP majú po predložení zamestnaneckej karty nárok na zľavu z ceny voľnopredajného sortimentu.   

Image
Foto: Dionýz Kiss

„Nájdete nás na 1. poschodí budovy polikliniky na Triede SNP číslo 1. Pre ľahšiu orientáciu môžete nasledovať zelené smerové šípky na dlážke polikliniky  s označením Lekáreň UNLP od hlavného vchodu do polikliniky alebo od vstupu z parkoviska pri poliklinike," uviedla vedúca prevádzky PharmDr. Irena Andrejková

Image
Foto: Dionýz Kiss

Lekáreň UNLP ponúka široký sortiment registrovaných a individuálne pripravovaných liekov, doplnkového sortimentu, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pripravených pre širokú verejnosť. Taktiež poskytuje poradenstvo a odborné konzultácie o užívaných liekoch aj o doplnkovom sortimente, čím sa podieľa na zabezpečovaní racionálnej, účinnej  a bezpečnej farmakoterapie.

Image
Foto: Dionýz Kiss

 

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 18 november 2019 )    
V UNLP Košice sa konala informačná kampaň ohľadom dekubitov

13 november 2019   web - Udialo sa...  

Prečo dekubity predstavujú problém a ako si s nimi poradiť? V slovenských nemocniciach prebiehajú pri príležitosti Svetového dňa Stop dekubitom, ktorý tento rok pripadá na 21.11., informačné kampane určené laickej verejnosti, ako aj odborné semináre pre zdravotníckych pracovníkov, ktorých cieľom bolo edukovať o možnostiach liečby a starostlivosti o pacienta. Dekubity, alebo inak povedané preležaniny, sa totiž netýkajú iba dlhodobo ležiacich pacientov, na vznik vážnej preležaniny v niektorých prípadoch stačí len 24 hodín. Takáto kampaň sa 6.11. konala aj v UNLP Košice.

Image

Preležaniny nie sú len problémom chudobných osád, s rôznymi typmi zle hojacich sa rán vznikajúcich u pacientov na lôžku po operácii alebo dlhodobo imobilných sa stretávajú aj tie najvyspelejšie krajiny sveta v zdravotníckych zariadeniach i moderne vybavených domácnostiach. Výskyt preležanín v komunite ležiacich pacientov je až 33 %.

Rozlišujeme dva základné typy preležanín: akútne alebo chronické. U dlhodobo ležiacich pacientov môže v rane dochádzať k rozvinutiu infekcií, prenikaniu rany do hlbších vrstiev kože, svalovej hmoty a k deštrukcii tkanív až na kosť. Ide o chronické dekubity, ktorých liečba je náročná. U pacientov s dekubitárnym vredom na lôžku je zaznamenaná až 4-násobne vyššia úmrtnosť v porovnaní s rovnakou skupinou pacientov bez vredu. Na vzniku dekubitu sa podieľajú viaceré vplyvy, najmä sústavný tlak na konkrétne miesto tela, ktorý v kombinácii s trecou (u ležiacich pacientov) alebo strihovou (u sediacich pacientov, napríklad na vozíčku) silou spôsobuje nedostatočné prekrvenie a následné odumretie tkaniva. Rizikovým faktorom je aj vyšší vek, nedostatočná výživa, znížená imunita či inkontinencia. Riziko preležanín priamo úmerne zvyšuje obezita, podvýživa, poruchy vedomia, vysoké teploty a liečbe sedatívami pri celkovo ťažkom zdravotnom stave. 

Liečba dekubitov vyžaduje často debridement - odstránenia odumretého tkaniva v kombinácii so správnym spôsobom krytia rany, ktoré zabezpečí jej hojenie. Klasický chirurgický debridement je v domácich podmienkach pacienta veľmi problematický, existujú však moderné krytia, ktoré vykonávajú na rane debridement prirodzenou, autolytickou cestou.  Ďalší výber liečivého prípravku závisí od štádia dekubitu, jeho lokalizácie, prítomnosti infekcie a ďalších faktorov. Kvalitné krytie má poskytovať pacientovi predovšetkým zníženie bolesti, čistenie, kontrolu infekcie (zníženie množstva baktérií) a predchádzanie kontaminácii tkaniva.

Dekubitom vieme predchádzať      

V prevencii sa odporúča využívať niekoľko základných princípov, ako je polohovanie a využívanie podporných povrchov, podpora mobility pacienta a plnenie výživových potrieb. Rizikových pacientov je nutné polohovať po dvoch hodinách (chrbát - pravý bok - chrbát - ľavý bok). Moderné metódy polohovania využívajú možnosti odľahčovania pomocou uhlu 30 °. Pre väčší komfort aj pocit bezpečia je vhodné používať polohovacie pomôcky (valce, kruhy, vankúše) alebo špeciálne aktívne aj pasívne antidekubitné matrace.

Nevyhnutnou súčasťou prevencie dekubitov je správna životospráva, výrazne prispieva podávanie nutričných doplnkov, predovšetkým v prípadoch, kedy pacient nekonzumuje dostatok potravy, alebo je v jeho strave nutné zvýšiť hladinu bielkovín a vitamínov. Dôležitú úlohu v prevencii vzniku preležanín zohráva hygiena. Zásadou číslo jedna je udržiavať pokožku čistú a suchú. Dostatočnú hydratáciu a ochranu pokožky zabezpečí špeciálna kozmetika.

Image

Ako uviedla vedúca odboru ošetrovateľstva  PhDr. Jana Jacková: „Napriek pokroku v medicíne a ošetrovateľstve sú dekubity vážnym problémom a toto odborné podujatie bolo prínosom aj pre našich lekárov a sestry. Prinieslo nielen komplexné zhodnotenie problémov  v starostlivosti o pacientov s chronickými ranami, ale aj informácie o možnostiach liečby a ošetrovateľskej starostlivosti  na základe medzinárodných guidelines pre medicínsku a ošetrovateľskú prax."

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 13 november 2019 )    
Zrekonštruovali sme Kliniku stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

07 november 2019   web - Udialo sa...  

Rozsiahla rekonštrukcia kliniky, ktorá sídli v pamiatkovo chránenej budove, trvala tri mesiace. Súčasťou opráv bola aj výmena okien, ktoré sú vzhľadom k hodnote budovy replikami tých pôvodných.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Opravou prešlo 6 lôžkových izieb, chodba, zariadenia na osobnú hygienu  pre pacientov a personál ako aj všetky priestory, ktoré tvoria zázemie lôžkového oddelenia, teda kuchynka na podávanie stravy, jedáleň, izba sestier či ošetrovňa. Súčasťou rekonštrukcie bola montáž nového  dorozumievacie zariadenie pacient - sestra  na všetkých lôžkových izbách aj na WC a v sprchách. Dôležitou súčasťou bola výmena okien, čo samozrejme zvyšuje komfort pacientov a personálu a keďže ide o objekt pamiatkovo chránený, sú replikou pôvodných okien.  Pacientom je po novom k dispozícii aj WIFI internet.

Ako uviedol vedúci úseku technických a prevádzkových činností Ing. Branislav Ropek: „Všetky priestory dostali nové keramické obklady, maľbu aj nátery, nové zriaďovacie predmety- teda umývadlá, WC, sprchy či vodovodné batérie. V neposlednej rade ku komfortu pacientov prispelo aj vybavenie oddelenia novým nábytkom, nové skrine pre pacientov, stoličky do jedálne a mnohé ďalšie."

Image
Foto: Dionýz Kiss

Klinika sídli v budove, ktorá bola postavená v 20. rokoch minulého storočia. V uvedenej budove bola v roku 1948 začatá výučba zubného lekárstva a tým vznikla Klinika zubného lekárstva. Na tejto klinike, za obdobie poskytovania zdravotnej starostlivosti, bolo ošetrených viac ako 1,5 milióna pacientov a počas uvedeného obdobia bolo vychovaných v pregraduálnom štúdiu viac ako 2,5 tisíc zubných lekárov. Mnohí z týchto absolvovali aj špecializované a certifikované vzdelávacie programy, čím sa stali vysokokvalifikovanými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. 

Image
Foto: Dionýz Kiss

„Vedenie kliniky chce touto cestou poďakovať vedeniu UNLP Košice za ústretový prístup počas realizovaných rekonštrukčných prác. Veríme, že výkony pracoviska v zdravotníckej, pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti presvedčia vedenie nemocnice ale i  nadriadené orgány podporiť rozvoj tejto kliniky aj naďalej tak, aby zapadla do kontextu progresívneho, moderného zdravotníckeho zariadenia," uviedol prednosta kliniky, MUDr. Andrej Jenča.

Celú opravu sme realizovali vlastnými zamestnancami a z vlastných prostriedkov. Náklady na rekonštrukciu predstavujú asi 65.000,- €.

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 07 november 2019 )    
Naši pacienti sa už v oboch areáloch UNLP Košice tešia z nových exteriérových lavičiek

31 október 2019   web - Udialo sa...  

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice sa snaží pravidelne skrášľovať oba svoje areály. Tento mesiac sme sa zamerali aj na skrášlenie exteriérov, čo prispieva k zlepšeniu estetickej stránky ako aj zvýšeniu komfortu pre našich pacientov.

Image
Foto: Dionýz Kiss

„Bolo zakúpených a osadených 20 exteriérových lavíc do parku na Tr. SNP 1. Spolu s novou výsadbou a opravou betónového terasového múrika tak vznikla príjemná oddychová zóna pre pacientov a ich návštevy, ako aj pre personál nemocnice. Pribudli  taktiež 3 lavičky, ktoré sme umiestnili pred monoblok na Rastislavovej 43," uviedol vedúci odboru technických a prevádzkových činností Ing. Branislav Ropek.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Sú vyrobené z takmer bezúdžbového dreva, vysoko odolného voči  hnilobe, plesniam, hubám a hmyzu. Ďalšou veľkou výhodou je vysoká odolnosť voči vandalizmu. Veríme, že tieto investície spríjemnia pobyt v nemocnici nie len pacientom, ale aj ich návštevám či nášmu zdravotníckemu personálu. V opravách a rekonštrukciách pokračujeme aj naďalej, do konca roka ešte zrealizujeme niekoľko projektov, o ktorých Vás budeme informovať.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Image
Foto: Dionýz Kiss

Image
Foto: Dionýz Kiss

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 31 október 2019 )    
Vďaka skvelej spolupráci našich pracovísk sme uskutočnili krížovú obličkovú transplantáciu

28 október 2019   web - Pozvánky - Oznamy  

Začiatkom októbra 2019 bola v našej nemocnici úspešne zrealizovaná tzv. „krížová" obličková transplantácia od žijúcich darcov. Je voľbou vtedy, keď sú žijúci darcovia krvnoskupinovo inkompatibilní so svojimi zamýšľanými príjemcami.

Celý komplikovaný proces príprav trval viac mesiacov, na príprave i  realizácii boli zainteresovaní kolegovia z viacerých pracovísk našej nemocnice. Samotný výkon prebehol vďaka profesionálnemu prístupu všetkých zainteresovaných bez komplikácií, pacienti sú už v domácom prostredí a v našej ambulantnej dispenzárnej starostlivosti.

Chceli by sme touto formou poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa roky podieľajú na vynikajúcich výsledkoch orgánového transplantačného programu našej nemocnice.

 Sme jednou zo štyroch slovenských nemocníc, ktorá realizuje obličkový transplantačný program a jediná takáto nemocnica na východe Slovenska. Naše poďakovanie patrí konkrétne kolegom z  I. chirurgickej kliniky, I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny, Centrálneho operačného traktu, Oddelenia laboratórnej medicíny - pododdelenia klinickej imunológie, Urologickej kliniky, Ústavu lekárskej a klinickej mikrobiológie, Neurologickej kliniky, Združenej tkanivovej banky,  ale aj všetkým, s ktorými spolupracujeme na dennej báze pri štandardných medicínskych činnostiach a ktorým záleží na tomto rozdielovom programe nášho centra a ktorí podporujú naše aktivity.

Táto forma obličkových transplantácií, ktorá je už vo svete bežná, bola v našom transplantačnom centre zrealizovaná prvýkrát v roku 2015.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ľuboslav Beňa
primár Transplantačného oddelenia UNLP KE

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 29 október 2019 )    
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalšie > Koniec >>

Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov
Kto je online?
Máme 149 návštevníkov online

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

 Zmluvný partner:  


©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001