Dnes je nedeľa 20. októbra 2019. Sviatok má Vendelín zajtra má sviatok Uršula .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania

    


Domovská stránka
Oznam: 
Monitorovanie priestorov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice kamerovým systémom (viac v položke „Ochrana osobných údajov“).
UNLP Košice preškolovala v oblasti poskytnutia KPR

18 október 2019   web - Udialo sa...  

Viete správne poskytnúť prvú pomoc pri zastavení srdca a dýchania? V rámci Dňa záchrany života sa v UNLP Košice konal praktický workshop na preopakovanie si základných zručností  tzv. KPR

Image

KPR, alebo  kardiopulmonálna resuscitácia slúži na záchranu života pri zastavení krvného obehu pacienta a jej postup by mal poznať každý z nás. Zo štatistík vyplýva, že ak sa s oživovaním nezačne okamžite, prežije len 1 pacient z 10. Ak ale aj laici okamžite správne začnú vykonávať KPR, šancu na záchranu má až 8 z 10 pacientov.

„Verejnosť očakáva, že personál nemocnice na 100 % ovláda postupy KPR, teda dokáže rozoznať zastavenie dýchania a zastavenie obehu a vie poskytnúť náležitú prvú pomoc. Práve preto sme sa v rámci Dňa záchrany života, teda 16. októbra, rozhodli tento týždeň pripraviť sériu workshopov pre našich zamestnancom na preopakovanie si postupov rozšírenej neodkladnej resuscitácie vrátane defibrilácie, ktoré musí ovládať každý lekár," uviedla zástupkyňa prednostu I.  kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Jana Šimonová, PhD., MHA.

Základnú KPR by však mal vedieť poskytnúť každý laik, preto ponúkame základné body, ako postupovať, ak nájdeme postihnutého v bezvedomí.  

Správne poskytovanie základnej neodkladnej resuscitácie pri zastavení  krvného obehu:

1. Oslovíme pacienta, aby sme zistili, či reaguje - zatrasiemením, prípadne ho uštipneme na bolestivom mieste, napríklad na bočnej strane krku

2. Zistíme, či postihnutý dýcha - dvoma prstami nadvihneme bradu asúčasne rukou zakloníme hlavu nereagujúceho pacienta. Priložíme naše ucho kústam postihnutého, aby sme počuli acítili , či pacient dýcha, zároveň sledujeme hrudník, či sa dvíha

3. Ak je pacient vbezvedomí anedýcha - ak sme stále sami - najprv privoláme pomoc na známom čísle 112, alebo 155 apotom hneď začíname resuscitovať. Ak je nás viac - jeden zo záchrancov volá 112/155 azháňa AED (popis nižšie), druhý začína resuscitovať

4. Resuscitáciu začíname tak, že položíme vystreté dlane na stred hrude, vystrieme lakte afrekvenciou 100-120/minútu vykonáme 30 stlačení hrudníka do hĺbky 5-6cm. Po 30 stlačeniach pacientovi opäť zakloníme hlavu, zapcháme nos advakrát mu vdýchneme vzduch do úst

5. Po vdychoch znova opakujeme sériu 30 kvalitných stlačení hrudníka striedavo s2 vdychmi. Tieto postupy opakujeme, stále vpomere 30:2 až kým sa opäť objavia známky života, kým príde zdravotná pomoc, resp. kým nám stačia sily. Pre vysoko kvalitné stláčanie hrudníka je nevyhnutné, aby sa záchranári striedali každé 2 minúty.

6. Ak pacient krváca zúst, resp. sa obávame infekcie, vykonávame len stláčanie hrudníka

Na prvú pomoc slúži aj vo svete dobre známy a na Slovensku stále častejšie sa nachádzajúci prístroj AED - automatický externý defibrilátor, ktorý po nalepení elektród analyzuje rytmus srdca a zhodnotí, či je potrebné pacientovi aplikovať elektrický „výboj" a tým obnoviť normálnu činnosť srdca. V súčasnosti sa vyskytuje na rôznych verejne prístupných miestach. Je to navyše „hovoriaci" defibrilátor, ktorý podľa pokynov naviguje, ako zachrániť ľudský život. Skúste si vo svojom okolí všímať, kde sa takýto prístroj nachádza, aby ste ho v prípade potreby vedeli čo najrýchlejšie použiť.

Image

Ako správne postupovať pri KPR Vás môžu telefonicky navigovať záchranári na hore uvedených linkách, stačí si nechať hlasitý odposluch a postupovať presne podľa ich pokynov.

Ak sa pacient dostane do nemocnice, postarajú sa už oňho profesionáli. „V našej nemocnici už vyše roka funguje vnútroústavná resuscitačná linka 2222, čím sme sa pripojili k iniciatíve Európskej resuscitačnej rady, aby v každom zdravotníckom zariadení v EÚ bola táto linka rovnaká," dodáva pani primárka. 

Image

Odborníci z viacerých pracovísk nemocnice sa počas týždňa záchrany života precvičili v postupoch rozšírenej neodkladnej resuscitácie, zopakovali si postup pri defibrilácii, spôsoby zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest ako i možnosti aplikácie liekov podávaných počas resuscitácie intraoseálne.

Najúčinnejšia je však prevencia zastavenia obehu, teda úlohou zdravotníkov je včas  rozpoznať, že sa základné životné funkcie pacienta začínajú zhoršovať a tento stav promptne riešiť.

 

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 18 október 2019 )    
Do našich čakární pribudli nové lavičky pre pacientov

16 október 2019   web - Udialo sa...  

UNLP Košice vynovila lavičky v čakárňach na 13 pracoviskách. Staré a mnohokrát  i poškodené lavičky boli nahradené novými, modernými a funkčnými. Tieto zmeny sa týkajú pacientov v nemocnici na Rastislavovej ulici aj na Triede SNP 1.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Celkovo bolo zakúpených 95 ks nových lavičiek, z toho desať 2-sedadlových, trinásť  3- sedadlových a sedemdesiatdva 4- sedadlových.  Na pracoviskách v tzv. starej nemocnici bolo umiestnených 48 ks lavičiek, na pracoviskách tzv. novej nemocnice 47 ks lavičiek. Okrem zvýšenia komfortu pre pacientov čakajúcich na vyšetrenia je ich nový, farebne zjednotený vzhľad i estetickým zlepšením nemocničných priestorov.

Image
Foto: Dionýz Kiss

„Zlepšenie estetickej stránky  čakárni a oddychových miest v oboch areáloch snáď spríjemní pre mnohých častokrát obávaný pobyt v nemocničnom zariadení," uviedol vedúci odboru technických a prevádzkových činností Ing. Branislav Ropek.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Image
Foto: Dionýz Kiss

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 16 október 2019 )    
Voľné pracovné miesta v UNLP Košice

16 október 2019   web - Pozvánky - Oznamy  

UNLP Košice príjme do svojho tímu  dvoch atestovaných aj neatestovaných lekárov na Oddelenie urológie

Ak sa chcete stať súčasťou urologického tímu druhej najväčšej nemocnice na Slovensku, svoj životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania a súhlas so spracovaním osobných údajov doručte:

-osobne na personálnom oddelení UNLP Košice, Rastislavova 43
-poštou na rovnakú adresu
-emailom na adresu personalne@unlp.sk  

 Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 16 október 2019 )    
UNLP Košice získala významné ocenenia

14 október 2019   web - Udialo sa...  

UNLP Košice bola odmenená za špičkovú zdravotnú starostlivosť o pacientov s cievnymi mozgovými príhodami. Ocenenie sme získali v Miláne na Európskom kongrese - "European Stroke Organisation Congress". Naša nemocnica získala 1 diamantové a 3 zlaté ocenenia.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Najväčší podiel na ocenení majú pracovníci Neurologickej kliniky, ktorí zlepšením manažmentu pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMP) skrátili čas do podania trombolytickej liečby a tým prispeli k zvýšeniu počtu liečených pacientov, čo boli  hlavné kritériá na udelenie ocenenia, v spolupráci s Klinikou rádiológie a zobrazovacích metód UNLP Košice, ktorá sa podieľa na diagnostike a realizuje endovaskulárnu liečbu.

V súčasnosti sú v UNLP Košice k dispozícii dvaja erudovaní invazívni rádiológovia, ktorí poskytujú prvotriednu zdravotnú starostlivosť 24 hodín 7 dní v týždni a ďalší sú vo výchove, čo sa odrazilo v náraste počtu endovaskulárnych výkonov. „Kým v rokoch 2015 - 2017 to bolo 30 - 36 pacientov ročne, len za prvý polrok roku 2019 to bolo 112 pacientov, a to hovoríme len o pacientoch s tzv. nedokrvením mozgu," uviedla prednostka Neurologickej kliniky prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. Minulý rok to dokonca bolo vyše týchto 70 zákrokov.  

Slová pani prednostky doplnil v UNLP Košice už roky pôsobiaci špičkový rádiológ MUDr. Piotr Pedowski: „Vďaka zlepšujúcej sa spolupráci a diagnostike na odosielacích pracoviskách a dostupnosti prístrojového vybavenia evidujeme masívny nárast endovaskulárnych zákrokov pri ischemických CMP. Predpokladáme, že do konca roka 2019 vykonáme do 250 mechanických trombektómií, čo je v porovnaní s minulým rokom mnohonásobný rozdiel." Na východnom Slovensku sme momentálne jediné pracovisko, ktoré pokrýva tieto služby v takomto rozsahu.

Ocenenia sa udeľujú za jednotlivé štvrťroky. UNLP Košice získala 1 diamantové a 3 zlaté ocenenia, čo je dôkazom toho, že vyrovnane po celý rok zabezpečuje starostlivosť o pacientov s cievnymi mozgovými príhodami na úrovni vyspelých európskych pracovísk.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Ďalšie skvalitnenie starostlivosti očakávame po spustení nového angiografického prístroja, ktorý bude v prevádzke už čoskoro.

 

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 14 október 2019 )    
Podporme spolu našich zamestnancov

08 október 2019   web - Pozvánky - Oznamy  

Ocenenie "Môj lekár" a "Moja sestra"

Toto prestížne ocenenie vzdáva hold výnimočným lekárom a sestrám, ktorí sú vďaka svojej empatii, obetavosti a vysokému nasadeniu mimoriadnym prínosom pre pacientov. Sú tu pre nich aj nad rámec svojich pracovných povinností, pretože svoje povolanie nevnímajú len ako prácu, ale predovšetkým ako poslanie.

Sme veľmi hrdí, že sa medzi TOP 10 nominovaných dostali aj dvaja výnimoční zamestnanci UNLP Košice. Pošlite im prosím svoj hlas na stránke:


https://aopp.sk/ocenenie-moj-lekar-moja-sestra

Image

PhDr. Alena Kellnerová, MPH.

Už 25 rokov sa v Univerzitnej nemocnici L. Paustera v Košiciach stará o pacientov, kde od roku 2009 zastáva funkciu vedúcej sestry Kliniky úrazovej chirurgie. Práve jej pracovisko, ktoré sa neraz spája s mnohými ťažkými úrazmi a nešťastiami, ju naučilo, že neexistuje slovo „nedá sa" a vždy treba hľadať možnosti, ako pacientom pomôcť. Svojou odbornosťou a ľudským prístupom sa stala vzorom pre mnohé kolegyne a kolegov. Počas svojej praxe sa nikdy neprestala venovať vzdelávaniu, osobnému rozvoju či prednáškovej činnosti na pracovisku, ale aj na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Osvojila si mnoho teoretických vedomostí a praktických skúseností, ktoré zaviedla do praxe a vďaka ktorým sa Klinika úrazovej chirurgie v Košiciach stala jedným z najšpičkovejších pracovísk na Slovensku.

Image

MUDr. Marián Rošák, MPH

Už 15 rokov pomáha pacientom na septickom oddelení UNLP Košice. Ako vedúci lekár ošetruje pacientov s chronickými ranami a dekubitmi nielen vo svojej ambulancii, ale navštevuje ich aj nad rámec možností stanovených v zákone- v domácom prostredí či v zariadeniach sociálnych služieb. Ako sám hovorí: „Bolesť  pri  chronických ranách a preležaninách je veľmi silná a starostlivosť potrebuje mnoho zmien. Úlohou odborníkov a celej spoločnosti je ich čo najskôr presadiť." Je zakladajúcim členom Slovenskej spoločnosti pre hojenie rán, členom dozornej rady a EWMA (European Wound Management Association). Dlhé roky prednáša o hojení chronických rán a dekubitov a o podtlakovej terapii, ktorú zaviedol do liečebného procesu pacientov. Je spoluautorom niekoľkých publikácií, angažuje sa vo vzdelávacích programoch na prevenciu a hojenie chronických rán a zasadzuje sa o vytváranie pilotných centier.

Hlasovať môžete do 3. novembra 2019!

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 08 október 2019 )    
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalšie > Koniec >>

Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov
Kto je online?
Máme 120 návštevníkov online

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

 Zmluvný partner:  


©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001