COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je sobota 28. novembra 2020. Sviatok má Henrieta zajtra má sviatok Vratko .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka
  Testovanie Covid-19
Oznam: 
Monitorovanie priestorov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice kamerovým systémom (viac v položke „Ochrana osobných údajov“).
UNLP Košice preinvestuje viac ako 6,5 MIL. Eur

16 október 2020   web - Tlačové správy  

Do konca tohto kalendárneho roka a v priebehu budúceho roka plánuje Univerzitná nemocnica   L. Pasteura v Košiciach prvé investície vo výške 6,5 mil. eur na rozvoj nemocnice. Oznámil to generálny riaditeľ nemocnice Vladimír Grešš. Nemocnica získa financie kombináciou z vlastných zdrojov, mimoriadnych kapitálových  zdrojov pridelených z Ministerstva zdravotníctva SR a z eurofondov.

 

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 16 október 2020 )   Čítať viac...  
Podporme spolu našich zamestnancov

15 október 2020   web - Pozvánky - Oznamy  

Ocenenie "Môj lekár" a "Moja sestra"

Toto prestížne ocenenie vzdáva hold výnimočným lekárom a sestrám, ktorí sú vďaka svojej empatii, obetavosti a vysokému nasadeniu mimoriadnym prínosom pre pacientov. Sú tu pre nich aj nad rámec svojich pracovných povinností, pretože svoje povolanie nevnímajú len ako prácu, ale predovšetkým ako poslanie.

Sme veľmi hrdí, že sa medzi TOP nominovaných dostali aj výnimoční zamestnanci UNLP Košice. Pošlite im prosím svoj hlas na stránke:

https://aopp.sk/ocenenie-moj-lekar-moja-sestra

Image   
MUDr. Mária Zakuciová

O pacientov s Crohnovou chorobou a Ulceróznou kolitídou sa stará už 26 rokov. Pôsobí na gastroenterologickej ambulancii I. Internej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Paustera v Košiciach. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam pomohla stanoviť správnu diagnózu, zlepšiť zdravotný stav a kvalitu života mnohým pacientom. Pani doktorka je nielen profesionálom, ale aj človekom s veľkým srdcom a ľudským prístupom. Je spoluzakladateľkou jedného z prvých centier biologickej liečby na Slovensku a svojou publikačnou činnosťou posúva svoje vedomosti ďalej nielen odborníkom, ale aj samotným pacientom. Nová publikácia „Život s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou", na ktorej sa ako spoluautorka podieľala, sa stala hodnotným materiálom pre pacientov a ich rodiny. Za tie dlhé roky si pani doktorka právom zaslúži poďakovanie od veľkého počtu pacientov za svoj vysoko profesionálny a ľudsky prístup. 

 

Image 
Mgr. Marianna Hrehová

Už 15 rokov pracuje ako sestra na Klinike úrazovej chirurgie a 14 rokov na septickom oddelení v Univerzitnej nemocnici L. Paustera v Košiciach. O pacientov s chronickými ranami sa stará naozaj ukážkovo a vždy si ochotne ukrojí aj zo svojho voľného času, aby im mohla pomôcť zahojiť rany, utíšiť ich bolesť empatickým slovom, rovnako aj ich blízkym. Pri práci v prospech svojich pacientov sa neuspokojí len so svojimi doterajšími skúsenosťami a vedomosťami, neustále sa vzdeláva a hľadá nové informácie o ošetrovaní chronických rán pacientov. Svoje poznatky potom posúva ďalej v rámci svojich prednášok. Aj vďaka jej efektívnej spolupráci s ďalšími lekármi a sestrami na pracovisku sa stala starostlivosť o rany omnoho kvalitnejšou a efektívnejšou. Svoju pomoc ponúka aj pri ošetrovaní chronických rán v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktoré poskytujú za zložitých podmienok starostlivosť imobilným a ťažko chorým pacientom. 

Image  
MUDr. Pavol Pobeha, PhD.

Pán doktor pracuje ako lekár na Klinike pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitnej nemocnice L. Paustera v Košiciach, ktorá je zároveň jediným špecializovaným centrom na východnom Slovensku pre diagnostiku a liečbu nervovosvalových ochorení a ich pľúcnych komplikácií. Vo svojej práci kladie dôraz predovšetkým na včasnú a kvalitnú starostlivosť o pacienta s cieľom zabezpečiť mu čo najlepšiu kvalitu života a dĺžku prežitia. Spolupracuje s množstvom odborníkov a pomáha tiež pri vybavovaní potrebných prístrojov na doma či už kontaktom s dodávateľskými firmami alebo so zdravotnými poisťovňami. Neuspokojí sa len s bežným a zaužívaným spôsobom liečby. Práve naopak, pre svojich pacientov sa vždy snaží urobiť maximum, a to aj zavádzaním nových moderných liečebných postupov. Mimoriadne citlivo pristupuje k potrebám imobilných pacientov a vytvára pre nich špeciálne podmienky, aby sa cítili sebaisto v prípade nutnosti hospitalizácie. V rámci rekonštrukcie kliniky dokonca upozorňoval na ich potreby, intenzívne komunikoval s vedením pracoviska o nutných stavebných úpravách a sám iniciatívne hľadal možnosti ako zapožičať zdvíhacie zariadenie na oddelenie. Je to skrátka lekár s veľkým srdcom.

Hlasovať môžete do 15. novembra 2020

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 30 október 2020 )    
UNLP Košice reprofilizuje lôžka, pozastavila prax študentov

13 október 2020   web - COVID-19  

 V UNLP Košice každým dňom stúpa počet pacientov nakazených koronavírusom. Kým pred týždňom bolo hospitalizovaných 16 infikovaných, dnes ich je spolu 44. Z nich šiesti pacienti sú v kritickom stave, napojení na umelú pľúcnu ventiláciu na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Klinika infektológie len pre COVID pozitívnych

Vzhľadom na to, že počet infikovaných pribúda, UNLP Košice vyčlenila všetky lôžka na Klinike infektológie a cestovnej medicíny pre pacientov nakazených koronavírusom. „Ide spolu o 50 lôžok, vrátane 6-tich na JIS. Momentálne sú obsadené na 85%,“ informoval výkonný riaditeľ UNLP Košice pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek.

Infekční pacienti s inými ochoreniami sú hospitalizovaní v priestoroch Kliniky pracovného lekárstva. Aktuálne sú tam umiestnení štyria pacienti.

96 lôžok je pripravených na reprofilizáciu

Pre pozitívnych pacientov sú pripravené priestory Kliniky pneumológie a ftizeológie. Ak by ani tie nepostačovali, vyčleníme lôžka na Neurologickom oddelení. Bežní pacienti z týchto oddelení budú dočasne presunutí na iné medicínske pracoviská,“ doplnil výkonný riaditeľ Kizek.

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 13 október 2020 )   Čítať viac...  
COVID-19 zhoršil duševné zdravie mnohým ľuďom

12 október 2020   web - Tlačové správy  

10. október každoročne patrí Svetovému dňu duševného zdravia.  Plnohodnotné zdravie a kvalitu života nie je možné dosiahnuť bez duševného zdravia. Tento rok je Svetový deň duševného zdravia o to špecifickejší, že svet pohltila pandémia COVID-19 a jej dôsledky majú bezprostredný vplyv aj na duševné zdravie celej spoločnosti.  

  Image 

Duševné zdravie stále patrí medzi podceňované a zanedbávané oblasti. Plnohodnotné zdravie a kvalitu života ale nie je možné dosiahnuť bez duševného zdravia. Svetový deň duševného zdravia, ktorý od roku 1991 každoročne pripadá na 10. októbra, je preto ideálnou pripomienkou významu duševného zdravia v kontexte celkového zdravia jedinca. 

Dôsledky sociálnej izolácie, straty zamestnania, rôzne formy obáv a prežívania strachu či úzkosti sa týkajú veľkej skupiny obyvateľstva. „Za ostatných 8 mesiacov sme svedkami prudkého nárastu úzkostných, stresom podmienených porúch. Mnoho dlhoročne stabilizovaných pacientov sa v priebehu pandémie významne zhoršilo. Na obdobnú situáciu sme ako odbor neboli náležite pripravení. Chýba nám základná zručnosť pri využívaní služieb telemedicíny, ktorá ale v starostlivosti o duševne chorých pacientov nie je všeliekom," uviedol prednosta I. psychiatrickej kliniky UNLP Košice, MUDr. Jozef Dragašek, PhD. MHA.  Dodal, že starostlivosť oň neznamená len zabezpečovanie krátkodobej či dlhodobej starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, ale predstavuje aj realizáciu preventívnych programov.  

Podpora duševného zdravia môže byť aj úplne jednoduchá a nenápadná. Snažme sa vo svojom okolí znižovať predsudky spájané s duševnými ochoreniami, hľadajme spôsoby, ako znížiť stres, buďme primerane aktívni, pomáhajme ľuďom vo svojom okolí zvládať prekážky každodenného života a v prípade potreby im pomôžme vyhľadať odbornú pomoc.

Pridal: Mgr. Ivana Vaněková    
Naposledy zmenené ( 23 november 2020 )   Čítať viac...  
Košické nemocnice sa spájajú. Chceme sa postarať o všetkých pacientov.

07 október 2020   web - Tlačové správy  

Situácia v košickom kraji okolo ochorenia COVID-19 sa zhoršuje. Univerzitná  nemocnica 
L. Pasteura v Košiciach preto iniciovala stretnutie zástupcov všetkých košických nemocníc.  „Chceme, aby sme spolu dokázali poskytovať bezpečnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov z nášho mesta a kraja,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Košice Vladimír Grešš.
 

Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo na pôde UNLP Košice, sa diskutovalo o aktuálnej situácii v jednotlivých zariadeniach, ako aj o formách spolupráce. Vladimír Grešš zdôraznil potrebu spoločnej komunikácie nemocníc vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu: „UNLP Košice je koncovou nemocnicou pre celý región, chceme preto zabezpečiť plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov nie len s ochorením COVID- 19, ale aj pre ostatných. Preto chceme zriadiť horúcu linku medzi všetkými košickými nemocnicami, aby sme si vedeli navzájom pomáhať.“

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Detskej fakultnej nemocnice, Východoslovenského onkologického ústavu, Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, Nemocnice Agel Košice-Šaca, aj Nemocnice sv. Michala - pracoviska v Košiciach. Zástupcovia nemocníc sa zhodli na  potrebe nájsť karanténne miesto pre suspektných (podozrivých) zamestnancov nemocníc, kde by čakali na výsledky testov, izolovaní od svojich rodín.

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 23 november 2020 )   Čítať viac...  
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalšie > Koniec >>

Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov
Kto je online?
Máme 215 návštevníkov online

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

 Zmluvný partner:  


©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001