Ilustračná foto - personál

Audiologická ambulancia

Audiologická ambulancia poskytuje pre dospelých a detských pacientov komplexnú diagnostiku porúch sluchu, ktorej súčasťou sú subjektívne a objektívne audiologické testy. Ambulancia je súčasťou liečby porúch sluchu, ktoré sú korigované naslúchacími aparátmi a implantátmi: BAHA, BONEBRIDGE, SOUNDBRIDGE a KOCHLEÁRNY IMPLANTÁT.

Ordinačné hodiny
Pondelok 8:00 - 11:00 MUDr. Krempaská Silvia, PhD., MPH
Utorok 8:00 - 11:00 MUDr. Krempaská Silvia, PhD., MPH