Ilustračná foto - personál

1. október – MEDZINÁRODNÝ DEŇ LEKÁROV

Vážené kolegyne, kolegovia,

pri príležitosti Dňa lekárov, Vám vyjadrujem veľké poďakovanie za poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti v tomto náročnom období.

Ďakujem za Vašu profesionalitu, ústretovosť, za to, že ostávate pri našich pacientoch a venujete sa im aj v tých najkritickejších chvíľach.

Želám Vám veľa pracovných síl, elánu a najmä to najvzácnejšie – zdravie.

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH
riaditeľ UNLP Košice