Ilustračná foto - personál

Kontaktujte nás

Kontakty

Univerzitná nemocnica
L. Pasteura Košice

Košice Rastislavova 43
041 90 Košice

IČO: 00606707
IČ DPH: SK2021141969

Podateľňa Rastislavova 43
7.00 – 15. 00 hod.

Podateľňa Tr.SNP 1
7.00 – 15. 00 hod.

 • Bankové spojenie
  Štátna pokladnica
 • IBAN
  SK06 8180 0000 0070 0028 0550
 • BIC
  SPSRSKBA
 • Pokladňa Rastislavova 43
  7:30 - 14:30 (Pavilón I. - riaditeľstvo) 055/615 3103
 • Pokladňa Tr. SNP 1
  7:30 - 14:30 (Poliklinika - 1. posch.) 055/640 2958
Budovy, areál - monoblok SNP

Pracovisko
Tr. SNP 1

Tr. SNP 1
040 11 Košice

Budovy, areál - urgent

Pracovisko
Rastislavova 43

Rastislavova 43
041 90 Košice