Ilustračná foto - personál

Tlačivá a vzorové zmluvy

Žiadanka o vyšetrenie CT

Žiadanka o vyšetrenie CT - Rastislavova 43 (DOC, 36 KB)

Žiadanka o vyšetrenie CT - Trieda SNP (DOC, 45 KB)

Žiadanka o vyšetrenie MR

Žiadanka o vyšetrenie MR - Rastislavova 43 (PDF, 147 KB)

Žiadanka o vyšetrenie MR - SNP 1 (DOC, 45 KB)

Žiadanka o denzitometrické vyšetrenie

Žiadanka o denzitometrické vyšetrenie (PDF, 147 KB)

Žiadanka o mykologické vyšetrenie

Žiadanka o mykologické vyšetrenie (DOC, 35 KB)

Žiadosť o súhlas na preloženie osoby do iného ZZ ústavnej ZS

Žiadosť o súhlas na preloženie osoby do iného ZZ ústavnej ZS (DOC, 34 KB)

Žiadosť o súhlas s prítomnosťou sprevádzajúcej osoby pri pôrode

Žiadosť o súhlas s prítomnosťou sprevádzajúcej osoby pri pôrode (DOC, 38 KB)

Poučenie a informovaný súhlas pacienta

Poučenie a informovaný súhlas pacienta s MR (DOC, 62 KB)

Poučenie a informovaný súhlas pacienta - COVID - 19 (DOC, 39 KB)

Poučenie a informovaný súhlas pacienta - novorodenci (DOC, 44 KB)

Vzorové zmluvy

Darovacia zmluva - finančné prostriedky (DOC, 39 KB)

Darovacia zmluva - dar (DOC, 38 KB)

Darovacia zmluva - lieky (DOC, 37 KB)

Darovacia zmluva - zdravotnícka technika (DOC, 87 KB)

Zmluva o výpožičke - zdravotnícka technika (DOC, 116 KB)

Zmluva o výpožičke -všeob. (DOC, 52 KB)