Ilustračná foto - personál

Zmluvy

V zmysle povinnosti vyplývajúcej zo zákona 546/2010 Z.z. Univerzitná nemocnica L. Pasteura zverejňuje zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1. 1. 2011.

Centrálny register zmlúv

Všeobecné obchodné podmienky (PDF, 586 KB)