Ilustračná foto - personál

Ambulancie, poradne a centrá

Foniatrická ambulancia a audiologická ambulancia

 • Pracovisko: Foniatrická ambulancia a audiologická ambulancia
 • Tr. SNP 1, 5. Poschodie

055/640 3746

Objektívna audiológia – diagnostika porúch sluchu

 • Pracovisko: Objektívna audiológia – diagnostika porúch sluchu
 • Tr. SNP 1, 5. Poschodie

055/640 3835

Poradňa pre pacientov s kochleárnym implantátom, Bonebrige, BAHA, Soundbrige

 • Pracovisko: Poradňa pre pacientov s kochleárnym implantátom, Bonebrige, BAHA, Soundbrige
 • Tr. SNP č.1, 5. Poschodie

055/640 3750

Poradňa pre poruchy prehĺtania

 • Pracovisko: Poradňa pre poruchy prehĺtania
 • Tr. SNP 1, 9. poschodie

055/640 3750

Jednodňová chirurgia (JAS)

 • Pracovisko: Jednodňová chirurgia (JAS)
 • Tr. SNP1, 9. poschodie

055/640 3745

Poradňa pre chrápanie a syndróm obštrukčného spánkového apnoe

 • Pracovisko: Poradňa pre chrápanie a syndróm obštrukčného spánkového apnoe
 • Tr. SNP 1, 9. poschodie

055/640 3745

Videonystagmografia (VNG) – diagnostika závratov

 • Pracovisko: Videonystagmografia (VNG) – diagnostika závratov
 • Tr. SNP 1, 9. poschodie

055/640 3728

Otoneurologická poradňa - Diagnostika a liečba porúch rovnováhy, závratov

 • Pracovisko: Otoneurologická poradňa - Diagnostika a liečba porúch rovnováhy, závratov
 • Tr. SNP 1, 9. poschodie

055/640 3745

Kofochirurgická poradňa – diagnostika a liečba chorôb ucha

 • Pracovisko: Kofochirurgická poradňa – diagnostika a liečba chorôb ucha
 • Tr. SNP 1, 9. poschodie

055/640 3745

Rinologická poradňa – diagnostika a liečba chorôb nosa a prínosových dutín

 • Pracovisko: Rinologická poradňa – diagnostika a liečba chorôb nosa a prínosových dutín
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 5. posch.

055/640 3745

Ambulancia pediatrickej (detskej) gynekológie

 • Pracovisko: Ambulancia pediatrickej (detskej) gynekológie
 • Rastislavova 43 - Pavilón zdravia, prízemie vľavo, č. d. 32

055/615 3216

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - Poliklinika, Tr. SNP

 • Pracovisko: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - Poliklinika, Tr. SNP
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 3. posch.

055/640 3864

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - Rastislavova 43

 • Pracovisko: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - Rastislavova 43
 • Rastislavova 43 - Pavilón XVIII., prízemie

055/615 3053

Gastroenterologická ambulancia II.

 • Pracovisko: Gastroenterologická ambulancia II.
 • Tr. SNP 1 – monoblok, 3.poschodie, krídlo E

055/640 3500

Hepatologická ambulancia

 • Pracovisko: Hepatologická ambulancia
 • Tr. SNP 1 - monoblok, 4. poschodie, krídlo E

055/ 640 3424

Gastroenterologická ambulancia I.

 • Pracovisko: Gastroenterologická ambulancia I.
 • Tr. SNP 1 - monoblok, 3. poschodie, krídlo E

055/ 640 3500

Anestéziologická ambulancia

 • Pracovisko: Anestéziologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - Monoblok, prízemie vpravo

055/615 2021

Parodontologická ambulancia

 • Pracovisko: Parodontologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - V. pavilón 1. poschodie

055/615 2837

Detské zubné lekárstvo

 • Pracovisko: Detské zubné lekárstvo
 • Rastislavova 43 - V. pavilón 1. poschodie

055/615 2843

Čeľustná ortopédia II.

 • Pracovisko: Čeľustná ortopédia II.
 • Rastislavova 43 - V. pavilón 1. poschodie

055/615 2836

Čeľustná ortopédia I.

 • Pracovisko: Čeľustná ortopédia I.
 • Rastislavova 43 - V. pavilón 1. poschodie

055/615 2835

Konzervačné zubné lekárstvo

 • Pracovisko: Konzervačné zubné lekárstvo
 • Rastislavova 43 - V. pavilón 1. poschodie

055/615 2834

Protetické zubné lekárstvo

 • Pracovisko: Protetické zubné lekárstvo
 • Rastislavova 43 - V. pavilón 1. poschodie

055/615 2832

Závodná stomatologická ambulancia

 • Pracovisko: Závodná stomatologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - XVIII. pavilón

055/615 3048

Závodná stomatologická ambulancia I.

 • Pracovisko: Závodná stomatologická ambulancia I.
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 4. posch.

055/640 3947, kl. 3952, 3911

Maxilofaciálna chirurgia

 • Pracovisko: Maxilofaciálna chirurgia
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 5. poschodie

055/640 3932, kl. 3948

Dentoalveolárna chirurgia

 • Pracovisko: Dentoalveolárna chirurgia
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 5. posch.

055/640 3948

Čeľustná ortopédia

 • Pracovisko: Čeľustná ortopédia
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 6. poschodie

055/640 3916

Primárna pedostomatologická starostlivosť

 • Pracovisko: Primárna pedostomatologická starostlivosť
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 6. posch.

055/640 3988, kl. 3986, 3980

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

 • Pracovisko: Ambulancia klinickej imunológie a alergológie
 • Rastislavova 43 - Pavilón VI., prízemie

055/615 2273

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 1

 • Pracovisko: Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 1
 • Rastislavova 43 - XVIII. Pavilón, 1. posch.

055/615 2485

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 2

 • Pracovisko: Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 2
 • Rastislavova 43 - XVIII. Pavilón, 1. posch.

055/615 2486

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 5

 • Pracovisko: Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 5
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 2. posch.

055/640 2504

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 6

 • Pracovisko: Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 6
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 2. posch.

055/640 3856

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 7

 • Pracovisko: Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 7
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 2 posch.

055/640 3964

Ambulancia hematológie a transfuziológie

 • Pracovisko: Ambulancia hematológie a transfuziológie
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 2. posch.

055/640 3229, 055/640 3206

Ambulancia lekárskej genetiky

 • Pracovisko: Ambulancia lekárskej genetiky
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 2. posch.

055/640 3233

Ambulancia pre liečbu urolitiázy

 • Pracovisko: Ambulancia pre liečbu urolitiázy
 • Rastislavova 43 - XIX. pavilón, 1. posch.

055/615 2859

Onkourologická ambulancia

 • Pracovisko: Onkourologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - IX .pavilón, 3.posch.

055/615 2854

Urodynamická a andrologická poradňa

 • Pracovisko: Urodynamická a andrologická poradňa
 • Rastislavova 43 - XIX. pavilón, 3.posch.

055/615 2867

Príjmová a konziliárna ambulancia

 • Pracovisko: Príjmová a konziliárna ambulancia
 • XIX. pavilón - 3. posch.

055/615 2854

Nefrologická ambulancia

 • Pracovisko: Nefrologická ambulancia
 • Trieda SNP 1 - Monoblok, 10. posch. B

055/640 3602

Ambulancia plastickej chirurgie č.1

 • Pracovisko: Ambulancia plastickej chirurgie č.1
 • Rastislavova 43 - IV. pavilón, prízemie

055/615 2624, 055/615 2634

Ambulancia č.II - Rázštepová poradňa

 • Pracovisko: Ambulancia č.II - Rázštepová poradňa
 • Rastislavova 43 - IV. pavilón, prízemie

055/615 2636

Ambulancia pre glaukóm

 • Pracovisko: Ambulancia pre glaukóm
 • Rastislavova 43 - IV. pavilón, 1. posch.

055/615 2465

Ambulancia pre cievne a metabolické ochorenia oka a liečbu laserom

 • Pracovisko: Ambulancia pre cievne a metabolické ochorenia oka a liečbu laserom
 • Rastislavova 43 - IV. pavilón, 1. posch.

055/615 2463

Detská očná a strabologická ambulancia

 • Pracovisko: Detská očná a strabologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - Pavilón zdravia, prízemie

055/615 2455

Vitreoretinálna  ambulancia

 • Pracovisko: Vitreoretinálna  ambulancia
 • Rastislavova 43 - IV. pavilón, 1. posch.

055/615 2461

Príjmová a konziliárna ambulancia

 • Pracovisko: Príjmová a konziliárna ambulancia
 • Rastislavova 43 - Pavilón zdravia, prízemie

055/615 2454

Cerebrovaskulárna ambulancia

 • Pracovisko: Cerebrovaskulárna ambulancia
 • Rastislavova 43 - XVIII.Pavilón, 1. posch.

055/615 2424

Neuromuskulárna ambulancia + EMG

 • Pracovisko: Neuromuskulárna ambulancia + EMG
 • Rastislavova 43 - XVIII. pavilón, 1. posch.

055/615 2688

EEG

 • Pracovisko: EEG
 • Rastislavova 43 - XVIII. pavilón, 4. posch.

055/615 2426

Ambulancia pre kognitívne poruchy a demencie

 • Pracovisko: Ambulancia pre kognitívne poruchy a demencie
 • Rastislavova 43 - XVIII. pavilón, 4. posch.

055/615 2426

USG pracovisko

 • Pracovisko: USG pracovisko
 • Rastislavova 43 -XVIII. pavilón, 1. posch.

055/615 2261

Neurologická konziliárna ambulancia

 • Pracovisko: Neurologická konziliárna ambulancia
 • Rastislavova 43, Košice - XVIII. pavilón, 1. posch.

055/615 2424

Ambulancia kliniky úrazovej chirurgie

 • Pracovisko: Ambulancia kliniky úrazovej chirurgie
 • Rastislavova 43 - Urgentný príjem

055/615 2315, 055/615 2330

Maxilofaciálna chirurgia - ambulancia

 • Pracovisko: Maxilofaciálna chirurgia - ambulancia
 • Rastislavova 43 - V. pavilón, I. posch.

055/615 2820

Príjmová a konziliárna ambulancia

 • Pracovisko: Príjmová a konziliárna ambulancia
 • Rastislavova 43 - XI. pavilón, prízemie

055/615 2645

Bronchologická ambulancia

 • Pracovisko: Bronchologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - XI. pavilón, prízemie

055/615 2657

Pneumologická ambulancia

 • Pracovisko: Pneumologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - XI. pavilón, prízemie

055/615 2646

Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania

 • Pracovisko: Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania
 • Rastislavova 43 - XXVII. pavilón (Turgenevova)

055/615 2666

Ambulancia funkčnej diagnostiky

 • Pracovisko: Ambulancia funkčnej diagnostiky
 • Rastislavova 43 - XI. pavilón, prízemie

055/615 2653

Post-COVID ambulancia

 • Pracovisko: Post-COVID ambulancia
 • Rastislavova 43 - XI. pavilón, prízemie

055/615 2645

Pneumologická ambulancia (Tr. SNP)

 • Pracovisko: Pneumologická ambulancia (Tr. SNP)
 • Tr. SNP 1 - Monoblok

055/640 4427

Imunoalergologická ambulancia

 • Pracovisko: Imunoalergologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - XXVII. pavilón (Turgenevova)

055/615 2668

Ambulancia pre cystickú fibrózu

 • Pracovisko: Ambulancia pre cystickú fibrózu
 • Rastislavova 43 - XXVII. pavilón (Turgenevova)

055/615 2668

Psychiatrická príjmová a konziliárna ambulancia II.

 • Pracovisko: Psychiatrická príjmová a konziliárna ambulancia II.
 • Rastislavova 43 - Pavilón VII.

055/615 2724

Psychiatrická príjmová a konziliárna ambulancia I.

 • Pracovisko: Psychiatrická príjmová a konziliárna ambulancia I.
 • Rastislavova 43 - Pavilón VII.

055/615 2734

Psychiatrická ambulancia dospelých I.

 • Pracovisko: Psychiatrická ambulancia dospelých I.
 • Rastislavova 43 - Pavilón VII.

055/615 2724

Ambulancia FBLR č. 1

 • Pracovisko: Ambulancia FBLR č. 1
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, prízemie

055/640 3679

Ambulancia FBLR č. 2

 • Pracovisko: Ambulancia FBLR č. 2
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, prízemie

055/640 3679

Ambulancia FBLR č. 3 - detská

 • Pracovisko: Ambulancia FBLR č. 3 - detská
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, prízemie

055/640 3672

Ambulancia FBLR č. 4

 • Pracovisko: Ambulancia FBLR č. 4
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, 7. posch.

055/640 3814

Pracovná zdravotná služba

 • Pracovisko: Pracovná zdravotná služba
 • Rastislavova 43 - Pavilón XVIII., prízemie

055/615 2677

Špecializovaná ambulancia pre profesionálnu pneumopatiu

 • Pracovisko: Špecializovaná ambulancia pre profesionálnu pneumopatiu
 • Rastislavova 43 - Pavilón XVIII., prízemie

055/615 2687

Príjmová a konziliárna ambulancia KPLaKT

 • Pracovisko: Príjmová a konziliárna ambulancia KPLaKT
 • Rastislavova 43 - Pavilón XVIII., prízemie

055/615 2675 - objednávanie pacientov

Ambulancia kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

 • Pracovisko: Ambulancia kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
 • Rastislavova 43 - Pavilón XVIII., prízemie

055/615 2676 - lekár

ORL - konziliárna ambulancia

 • Pracovisko: ORL - konziliárna ambulancia
 • Rastislavova 43 - Pavilón XVIII.

055/615 2687

Poradňa pre demyelinizačné ochorenia nervového systému

 • Pracovisko: Poradňa pre demyelinizačné ochorenia nervového systému
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, 6.posch

055/640 3721

Poradňa pre extrapyramídové ochorenia nervového systému

 • Pracovisko: Poradňa pre extrapyramídové ochorenia nervového systému
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 2. posch.

055/640 3637

Poradňa pre záchvatové ochorenia

 • Pracovisko: Poradňa pre záchvatové ochorenia
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 4. posch.

055/640 2445

Všeobecná neurologická ambulancia

 • Pracovisko: Všeobecná neurologická ambulancia
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 4. posch.

055/640 3801

Poradňa pre nervovo-svalové ochorenia

 • Pracovisko: Poradňa pre nervovo-svalové ochorenia
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 4. posch.

055/640 2445

Poradňa pre cievne ochorenia nervového systému

 • Pracovisko: Poradňa pre cievne ochorenia nervového systému
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, 6.posch

055/640 3804

Závodná gynekologická ambulancia

 • Pracovisko: Závodná gynekologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - Pavilón zdravia, prízemie vľavo, č. d. 32

055/615 3216

Prenatálna poradňa, Riziková gravidita

 • Pracovisko: Prenatálna poradňa, Riziková gravidita
 • Rastislavova 43 - XIX. Pavilón, prízemie vpravo

055/615 3214

Mamológia

 • Pracovisko: Mamológia
 • Rastislavova 43 - XIX. Pavilón, prízemie vpravo

055/615 3215

Gynekologická endokrinológia

 • Pracovisko: Gynekologická endokrinológia
 • Rastislavova 43 - XIX. Pavilón, prízemie vpravo

055/615 3215

Gynekologická ambulancia

 • Pracovisko: Gynekologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - XIX. Pavilón, prízemie vpravo

055/615 3218

Materno-fetálna ambulancia

 • Pracovisko: Materno-fetálna ambulancia
 • Rastislavova 43 - XIX. Pavilón, prízemie vpravo

055/615 3214

Urgent - príjmová ambulancia

 • Pracovisko: Urgent - príjmová ambulancia
 • Rastislavova 43 - XIX. Pavilón, prízemie vpravo

055/615 3218

USG ambulancia

 • Pracovisko: USG ambulancia
 • Rastislavova 43 - XIX. Pavilón, prízemie vpravo

055/615 3217

USG v gynekológii a pôrodníctve

 • Pracovisko: USG v gynekológii a pôrodníctve
 • Rastislavova 43 - XIX. Pavilón, prízemie vpravo

055/615 3218

Príjmová ambulancia

 • Pracovisko: Príjmová ambulancia
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 6. posch.

055/640 3781

Metabolická ambulancia

 • Pracovisko: Metabolická ambulancia
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, 10. posch.

055/6403838

Glaukómová ambulancia

 • Pracovisko: Glaukómová ambulancia
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 6. posch.

055/640 3762

Pedooftalmologická ambulancia

 • Pracovisko: Pedooftalmologická ambulancia
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 6. posch.

055/640 3760

Konziliárna ambulancia

 • Pracovisko: Konziliárna ambulancia
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, 10. posch.

055/640 3774

Vitreoretinálna ambulancia

 • Pracovisko: Vitreoretinálna ambulancia
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika 6. posch.

055/6403763

Príjmová gynekologicko-pôrodnícka ambulancia

 • Pracovisko: Príjmová gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
 • Tr. SNP 1

055/640 3131

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia urgentného príjmu

 • Pracovisko: Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia urgentného príjmu
 • Tr. SNP 1

055/640 3131

Poradňa pre gynekologickú urológiu

 • Pracovisko: Poradňa pre gynekologickú urológiu
 • Tr. SNP 1

055/640 3614

Ambulancia cervikálnej patológie

 • Pracovisko: Ambulancia cervikálnej patológie
 • Tr. SNP 1

055/640 2718

Gynekologická ambulancia pre deti a dorast

 • Pracovisko: Gynekologická ambulancia pre deti a dorast
 • Tr. SNP 1

055/640 2718

Indikačná ambulancia

 • Pracovisko: Indikačná ambulancia
 • Tr. SNP 1

055/640 3614

Gynekologická ambulancia - Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

 • Pracovisko: Gynekologická ambulancia - Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
 • Tr. SNP 1

055/640 3628

Ambulancia pre rizikovú graviditu

 • Pracovisko: Ambulancia pre rizikovú graviditu
 • Tr. SNP 1

055/640 3628

Konziliárna medziklinická ambulancia

 • Pracovisko: Konziliárna medziklinická ambulancia
 • Tr. SNP 1

055/640 3606

Ortopedická ambulancia I.

 • Pracovisko: Ortopedická ambulancia I.
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 1. posch.

055/640 3563

Ortopedická ambulancia II.

 • Pracovisko: Ortopedická ambulancia II.
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 1. posch.

055/640 3563

Ortopedická ambulancia III.

 • Pracovisko: Ortopedická ambulancia III.
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 1. posch.

055/640 3563

Ortopedická ambulancia IV.

 • Pracovisko: Ortopedická ambulancia IV.
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 2. posch.

055/640 3563

Ortopedická ambulancia V.

 • Pracovisko: Ortopedická ambulancia V.
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 2. posch.

055/640 3563

Detská ortopedická ambulancia

 • Pracovisko: Detská ortopedická ambulancia
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 2. posch.

055/640 3492

Osteologická ambulancia

 • Pracovisko: Osteologická ambulancia
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 1. posch.

USG vyšetrenia pohybového aparátu

 • Pracovisko: USG vyšetrenia pohybového aparátu
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 2. posch.

055/640 3492

Ortopedická ambulancia R1

 • Pracovisko: Ortopedická ambulancia R1
 • Rastislavova 43

055/615 2582

Ortopedická ambulancia R2

 • Pracovisko: Ortopedická ambulancia R2
 • Rastislavova 43

055/615 2582

Ortopedická ambulancia R3 - USG novorodencov

 • Pracovisko: Ortopedická ambulancia R3 - USG novorodencov
 • Rastislavova 43

055/615 2582

Ortopedická ambulancia R4 - dospelí a deti

 • Pracovisko: Ortopedická ambulancia R4 - dospelí a deti
 • Rastislavova 43

055/615 2582

Osteologická ambulancia

 • Pracovisko: Osteologická ambulancia
 • Rastislavova 43

055/615 2758

Denzitometria

 • Pracovisko: Denzitometria
 • Rastislavova 43

055/615 2753

Ambulancia dospelých

 • Pracovisko: Ambulancia dospelých
 • Tr. SNP 1, 04001 Košice

055/640 3601

Detská urologická ambulancia

 • Pracovisko: Detská urologická ambulancia
 • Tr. SNP 1

055/640 4102

Konziliárna ambulancia

 • Pracovisko: Konziliárna ambulancia
 • Tr. SNP 1

055/640 3595

Program pre liečbu funkčnej ženskej sterility

 • Pracovisko: Program pre liečbu funkčnej ženskej sterility
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, prízemie

055/640 3679, 055/640 3672

Plantoskopické vyšetrenie

 • Pracovisko: Plantoskopické vyšetrenie
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, prízemie

055/640 3679, 055/640 3672

Poradňa pre liečbu lymfedému

 • Pracovisko: Poradňa pre liečbu lymfedému
 • Tr. SNP 1

055/ 640 3679

Neurochirurgická ambulancia 1

 • Pracovisko: Neurochirurgická ambulancia 1
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 2. poschodie

055/640 3245

Neurochirurgická ambulancia 2

 • Pracovisko: Neurochirurgická ambulancia 2
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 2. poschodie

055/640 3245

Ambulancia rizikového novorodenca

 • Pracovisko: Ambulancia rizikového novorodenca
 • Rastislavova 43 - Monoblok, 4. poschodie

055/615 2415, kl. 2416

Prijmová a konziliárna ambulancia

 • Pracovisko: Prijmová a konziliárna ambulancia
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, prízemie

055/615 2145

Gastroenterochirurgická poradňa

 • Pracovisko: Gastroenterochirurgická poradňa
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, prízemie

055/615 2145

Hrudníková poradňa

 • Pracovisko: Hrudníková poradňa
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, prízemie

055/615 2145

Onkochirurgická poradňa

 • Pracovisko: Onkochirurgická poradňa
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, prízemie

055/615 2145

Endoskopické pracovisko

 • Pracovisko: Endoskopické pracovisko
 • Rastislavova 43, Košice 04001 - XIX. Pavilón (monoblok)

055/615 2935

Ambulancia č.1 - MUDr. Erika Švorcová

 • Pracovisko: Ambulancia č.1 - MUDr. Erika Švorcová
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, 8. poschodie

055/640 4478

Ambulancia č. 2 - MUDr. Natália Štecová

 • Pracovisko: Ambulancia č. 2 - MUDr. Natália Štecová
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, 8. poschodie

055/640 4169

Ambulancia č.3 - MUDr. Milena Surová

 • Pracovisko: Ambulancia č.3 - MUDr. Milena Surová
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, 8. poschodie

055/640 2941

Ambulancia č.4 - odbery a podávanie chemoterapie

 • Pracovisko: Ambulancia č.4 - odbery a podávanie chemoterapie
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, 8. poschodie

055/640 4165

Ambulancia č.5 - MUDr. Tomáš Guman, PhD., MUDr. Monika Hlebašková

 • Pracovisko: Ambulancia č.5 - MUDr. Tomáš Guman, PhD., MUDr. Monika Hlebašková
 • monika.hlebaškova@unlp.sk, tomas.guman@unlp.sk

055/640 3435

Ambulancia č.6 - liečebné aferézy

 • Pracovisko: Ambulancia č.6 - liečebné aferézy
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, 8. poschodie

055/640 3434

Ambulancia č.1

 • Pracovisko: Ambulancia č.1
 • Rastislavova 43 - Pavilón zdravia

055/615 2085

Ambulancia č.2

 • Pracovisko: Ambulancia č.2
 • Rastislavova 43

055/615 2089

Ambulancia č.3

 • Pracovisko: Ambulancia č.3
 • Rastislavova 43

055/615 2089

Medziklinická a príjmová ambulancia, objednávanie pacientov do špecializovaných poradní

 • Pracovisko: Medziklinická a príjmová ambulancia, objednávanie pacientov do špecializovaných poradní
 • Tr. SNP 1 - 8. poschodie, Monoblok

055/640 3690

Vyšetrenie a odstránenie znamienok a kožných výrastkov

 • Pracovisko: Vyšetrenie a odstránenie znamienok a kožných výrastkov
 • Tr. SNP 1

055/640 3691

Ambulancia fyzikálnej terapie

 • Pracovisko: Ambulancia fyzikálnej terapie
 • Tr. SNP 1

055/640 3690

Dermatovenerologická ambulancia

 • Pracovisko: Dermatovenerologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - VII.pavilón, prízemie

055/615 2293

Detská dermatologická poradňa

 • Pracovisko: Detská dermatologická poradňa
 • Tr. SNP 1

055/640 3690

Poradňa pre pohlavne prenosné choroby

 • Pracovisko: Poradňa pre pohlavne prenosné choroby
 • Tr. SNP 1

055/640 3690

Mykologická poradňa

 • Pracovisko: Mykologická poradňa
 • Tr. SNP 1

055/640 3704

Angiologická poradňa

 • Pracovisko: Angiologická poradňa
 • Tr. SNP 1

055/640 3690

Alergologická poradňa

 • Pracovisko: Alergologická poradňa
 • Tr. SNP 1

055/640 3691

Poradňa pre kožné choroby z povolania

 • Pracovisko: Poradňa pre kožné choroby z povolania
 • Tr. SNP 1

055/640 3691

Biologická liečba

 • Pracovisko: Biologická liečba
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, 8. poschodie

055/640 3690

Krajské konzultácie a imunologická poradňa

 • Pracovisko: Krajské konzultácie a imunologická poradňa
 • Tr. SNP 1

055/640 3690

Ambulancia porúch látkovej výmeny

 • Pracovisko: Ambulancia porúch látkovej výmeny
 • Rastislavova 43 - Pavilón VI., prízemie

055/615 2912

Angiologická ambulancia

 • Pracovisko: Angiologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - Pavilón VI., prízemie

055/615 2234

Diabetologická ambulancia

 • Pracovisko: Diabetologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - Pavilón VI., prízemie

055/615 2910, 055/615 2277

Denzitometria ambulancia

 • Pracovisko: Denzitometria ambulancia
 • Rastislavova 43 - Pavilón VI., prízemie

055/615 2753

Endokrinologická ambulancia

 • Pracovisko: Endokrinologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - Pavilón VI., prízemie

055/615 2247

Gastroenterologická ambulancia

 • Pracovisko: Gastroenterologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - Pavilón VI., prízemie

055/615 2272

Hematologická a transfuziologická ambulancia

 • Pracovisko: Hematologická a transfuziologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - Pavilón VI., 1. posch.

055/615 2133

Interná ambulancia č. 4

 • Pracovisko: Interná ambulancia č. 4
 • Rastislavova 43 - Pavilón VI., prízemie

055/615 2911, 055/615 2912

Interná a konziliárna ambulancia

 • Pracovisko: Interná a konziliárna ambulancia
 • Rastislavova 43 - Pavilón VI., prízemie

055/615 2911

Kardiologická ambulancia

 • Pracovisko: Kardiologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - Pavilón VI., prízemie

055/615 2907

Nefrologická ambulancia

 • Pracovisko: Nefrologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - Pavilón VI., prízemie

055/615 2247

Prijímacia interná ambulancia

 • Pracovisko: Prijímacia interná ambulancia
 • Rastislavova 43 - Pavilón VI., prízemie

055/615 2253, 055/615 2258

Reumatologická ambulancia 1,2

 • Pracovisko: Reumatologická ambulancia 1,2
 • Rastislavova 43 - Pavilón VI., 1. posch.

055/615 2271

Psychiatrická ambulancia dospelých II.

 • Pracovisko: Psychiatrická ambulancia dospelých II.
 • Rastislavova 43 - Pavilón VII.

055/615 2734

Sexuologická ambulancia

 • Pracovisko: Sexuologická ambulancia
 • Rastislavova 43 - VII. pavilón

055/615 2724

Poradňa pre psychofarmakoterapiu

 • Pracovisko: Poradňa pre psychofarmakoterapiu
 • Rastislavova 43 - Pavilón VII.

055/615 2735, 055/615 2725

Ambulancia klinickej psychológie

 • Pracovisko: Ambulancia klinickej psychológie
 • Rastislavova 43 - Pavilón VII.

055/615 2738

Detské zubné lekárstvo

 • Pracovisko: Detské zubné lekárstvo
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 6. posch.

055/640 3988, kl. 3986, 3980

Konzervačné zubné lekárstvo

 • Pracovisko: Konzervačné zubné lekárstvo
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 4. posch.

055/640 3911, kl. 3947, 3952

Parodontologické oddelenie - ambulancia

 • Pracovisko: Parodontologické oddelenie - ambulancia
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 3. posch.

055/640 3946

Zubné RTG pracovisko

 • Pracovisko: Zubné RTG pracovisko
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 3. posch.

055/640 3953

Ambulancia pre poruchy plodnosti

 • Pracovisko: Ambulancia pre poruchy plodnosti
 • Rastislavova 43 - Pavilón I., suterén

055/615 2072

Ambulancia pre bunkovú terapiu v hematológii

 • Pracovisko: Ambulancia pre bunkovú terapiu v hematológii
 • Rastislavova 43 - Pavilón I.

055/615 2074

Traumatologická ambulancia pre personalizovanú liečbu a pokrokovú terapiu defektov kostných, chrupkových a spojivových tkanív

 • Pracovisko: Traumatologická ambulancia pre personalizovanú liečbu a pokrokovú terapiu defektov kostných, chrupkových a spojivových tkanív
 • Rastislavova 43 -Pavilón I., suterén

055/615 2071

Ortopedická ambulancia pre pokrokovú bunkovú terapiu

 • Pracovisko: Ortopedická ambulancia pre pokrokovú bunkovú terapiu
 • Rastislavova 43 - Pavilón I., suterén

055/615 2075

Linka nádeje

 • Pracovisko: Linka nádeje
 • Tr. SNP 1

055/644 1155

Príjmová a konziliárna ambulancia

 • Pracovisko: Príjmová a konziliárna ambulancia
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, 4. posch.

055/640 4656

Špecializovaná psychiatrická ambulancia

 • Pracovisko: Špecializovaná psychiatrická ambulancia
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, 5. posch.

055/640 2102

Psychiatrický stacionár

 • Pracovisko: Psychiatrický stacionár
 • Tr. SNP 1 – Monoblok 2.posch.

055/640 2969

Psychiatrická ambulancia pre dospelých I

 • Pracovisko: Psychiatrická ambulancia pre dospelých I
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 4. posch.

055/640 2706

Psychiatrická ambulancia pre dospelých II

 • Pracovisko: Psychiatrická ambulancia pre dospelých II
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 4. posch.

055/640 4489

Psychologická ambulancia pre dospelých

 • Pracovisko: Psychologická ambulancia pre dospelých
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 4. posch.

055/640 3806

Pedopsychiatrická ambulancia I

 • Pracovisko: Pedopsychiatrická ambulancia I
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 6. posch.

055/640 2257

Pedopsychiatrická ambulancia II

 • Pracovisko: Pedopsychiatrická ambulancia II
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 7. posch.

055/640 3706

Pedopsychologická ambulancia

 • Pracovisko: Pedopsychologická ambulancia
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 6. posch.

055/640 2258

Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti

 • Pracovisko: Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 4. posch.

055/640 2525

Anestéziologická ambulancia

 • Pracovisko: Anestéziologická ambulancia
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 4. posch.

055/640 2171

Reumatológia

 • Pracovisko: Reumatológia
 • Tr. SNP 1

Neinvazívna kardiológia

 • Pracovisko: Neinvazívna kardiológia
 • Tr. SNP 1

Diabetológia a poruchy metabolizmu

 • Pracovisko: Diabetológia a poruchy metabolizmu
 • Tr. SNP 1, poliklinika 2.poschodie

055/640 2307

Endokrinológia

 • Pracovisko: Endokrinológia
 • Tr. SNP 1

Objednávanie a príjem pacientov na plánované operačné výkony

 • Pracovisko: Objednávanie a príjem pacientov na plánované operačné výkony
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 1. posch.

055/640 2624

Endoskopické pracovisko

 • Pracovisko: Endoskopické pracovisko
 • Tr. SNP 1 - Monoblok, 15. posch.

055/640 3900

Hepatopankreatobiliárna poradňa

 • Pracovisko: Hepatopankreatobiliárna poradňa
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 1. posch.

055/640 3472, kl. 2624 - sestra

Stomická poradňa

 • Pracovisko: Stomická poradňa
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 1. posch.

055/640 3472

Mammárna poradňa

 • Pracovisko: Mammárna poradňa
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 1. posch.

055/640 3472, kl. 2624 - sestra

Koloproktologická poradňa

 • Pracovisko: Koloproktologická poradňa
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 1. posch.

055/640 3472, kl. 2624 - sestra

Miniinvazívna poradňa

 • Pracovisko: Miniinvazívna poradňa
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 1. posch.

055/640 3472, kl. 2624 - sestra

Poradňa pre ischemickú nohu

 • Pracovisko: Poradňa pre ischemickú nohu
 • Tr. SNP 1 - Poliklinika, 1. posch.

055/640 3885