Ilustračná foto - personál

26.5.2023 – preventívny skríning pečene zdarma v UNLP

Odborníci Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP) a Lekárskej fakulty UPJŠ v kooperácii s odborníkmi Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta sprostredkujú občanom v priestoroch našej nemocnice, dňa 26.mája 2023, vyšetrenie pečene zadarmo. Za vznikom myšlienky projektu SIRIUS stojí bývalý prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti (SHS) doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.  Cieľom projektu pod záštitou SHS je „zmapovať výskyt chorôb pečene na Slovensku. A takisto chceme podchytiť čo najväčšie množstvo ľudí, ktorí majú počiatočné štádiá pečeňových ochorení, ale o nich vôbec netušia,“ hovorí hepatológ prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., prednosta II. internej kliniky UNLP Košice a LF UPJŠ.

Cirhóza pečene môže skrátiť život aj o 20 rokov

Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým výskytom chorôb pečene. „Najčastejšou chorobou pečene je nealkoholové stukovatenie pečene, ktorá je často asociovaná s metabolickým syndrómom,“ vysvetľuje P. Jarčuška. Najčastejšou príčinou úmrtia na pečeňové choroby je alkoholová choroba pečene. Podľa dostupných údajov je na Slovensku najväčší výskyt dekompenzovanej  cirhózy pečene na svetev úmrtnosti na cirhózu pečene je Slovensko na štvrtom mieste v Európe. „Cirhóza pečene sa veľmi často vyskytuje v produktívnom veku, v priemere skráti život pacienta o 20 rokov. Nie je teda prekvapením, že úmrtie na cirhózu patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtia ľudí v produktívnom veku na Slovensku, čo má nemalé celospoločenské následky,“ dodáva profesor Jarčuška.

Preventívne vyšetrenie pečene je určené dospelým obyvateľom. Stačí vyplniť elektronický formulár a ste zaregistrovaní: https://forms.gle/NjrFpASnvsBU2W2d7

„V rámci skríningového vyšetrenia občania po vyjadrení súhlasu a vyplnení základných informácií o sebe absolvujú základné antropometrické vyšetrenie, odber kvapky krvi, z ktorého vyšetríme základné hepatálne testy a parametre metabolického syndrómu.  Súčasťou vyšetrenia je vykonanie elastografie pečene (bezbolestné vyšetrenie, podobné sonografii), ktorou sa zisťuje množstvo väziva v pečeni. Týmto neinvazívnym vyšetrením vieme odhaliť bezpríznakových pacientov so závažným stupňom fibrózy pečene, ako aj pacientov s cirhózou pečene,“ hovorí doc. MUDr. Martin Janičko, PhD., hepatológ UNLP, ktorý bude vyšetrenia realizovať spolu s MUDr. Svetlanou Adamcovou Selčanovou, PhD. a jej kolegami z FNsP F. D. Roosevelta: „Projekt sa doposiaľ stretol s veľmi pozitívnym ohlasom. Občania sa doslova húfne snažia cestou existujúcej webovej stránky pátrať po miestach realizácie skríningu. Doposiaľ sme v rámci projektu vyšetrili cca 2500 občanov, z ktorých 50% má v rámci vyšetrenia zachytenú steatózu (stukovatenie) pečene a u približne 13% sme odhalili pokročilú fibrózu pečene. To sú čísla v porovnaní s EÚ alarmujúce.“

Elastografické vyšetrenie nie je v súčasnosti hradené zo zdravotného poistenia, Projekt SIRIUS však ponúka toto vyšetrenie zdarma. „Pokiaľ počas vyšetrenia v rámci programu SIRIUS zistíme testovanému ochorenie pečene, ponúkneme každému  možnosť následnej zdravotnej starostlivosti v hepatologickej ambulancii UNLP Košice,“ uzatvára Jarčuška.

Za prípravu a organizáciu projektu SIRIUS v Prešovskom a Košickom kraji sú zodpovední členovia výboru SHS – špecialisti UNLP Košice v hepatológii: MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. (vedecká sekretárka Slovenskej hepatologickej spoločnosti), prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. a doc. MUDr. Martin Janičko, PhD.