Ilustračná foto - personál

70. výročie vzniku úrazového pracoviska v Košiciach si pripomenuli na XXVI. slovenskom kongrese úrazovej chirurgie – Dni primára Bauera

„Odborné vedomosti, krátky reakčný čas, flexibilita, rozvážnosť, zdravý sedliacky rozum. To všetko je základom práce na úrazovej chirurgii. Hlavnú úlohu tu zohráva čas, nie je priestor na pochybenia. Cieľ je jasný: zmierniť následky a zabrániť komplikáciám,“ opísala prácu na úrazovom pracovisku námestníčka Úseku ošetrovateľstva UNLP Košice, ktorá zároveň dlhodobo pôsobí na Klinike úrazovej chirurgie (KÚCH), PhDr. Alena Kellnerová, MPH.
Tento odbor sa vždy vyvíja a preto je potrebné, aby sa zdravotníci v oblasti traumatológie neustále vzdelávali. XXVI. ročník slovenského kongresu úrazovej chirurgie – Dni primára Bauera sa koná pri príležitosti hneď troch významných jubileí. UNLP Košice tento rok oslavuje 100. výročie, uplynulo už 70 rokov od založenia pracoviska úrazovej chirurgie v našej nemocnici a Lekárska fakulta UPJŠ Košice sa teší 65 rokom fungovania. Usporiadali ho Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice a LF UPJŠ, Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice.

Vždy pripravený na všetko

„Úrazová chirurgia je veľmi špecifický odbor. Nikto si neplánuje úraz, je to náhla zmena zdravotného stavu, následkom ktorej treba urobiť špeciálne liečebné zákroky. Neexistuje tu plánovanie, zdravotník musí byť vždy pripravený na všetko, pretože nikdy nevie, čo ho v daný deň čaká,“ ocenil prácu úrazových zdravotníkov riaditeľ nemocnice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Dôležitosť podujatia objasnil prednosta KÚCH a zároveň prezident kongresu, doc. MUDr. Rastislav Burda, PhD.: „Je to skvelá príležitosť pre špecialistov stretnúť sa, vymeniť si praktické skúsenosti a nájsť tú správnu cestu nie len zdravotných postupov, ale aj manažmentu úrazového pacienta. Počas prednášok riešime aktuálne témy, nakoľko celosvetová situácia je veľmi nestála. Zvyšuje sa počet ťažkých úrazov, v mnohých krajinách sú vojnové konflikty či teroristické udalosti. Preto sa aj my venujeme spôsobu ošetrenia ťažkých poranení hrudníka, brucha, panvy a nemenej dôležitých poranení v oblasti končatín.“

Prednosta zároveň dodal, že je nutné zriadiť na Slovensku adekvátnu sieť špecializovaných traumacentier, ktoré by poskytovali vysokošpecializované ošetrenie úrazového pacienta, či už jednotlivca alebo aj v prípade hromadného postihnutia osôb. Zároveň vyzdvihol prácu svojich kolegov: „Pevne verím, že aj v ďalších rokoch budeme pokračovať v našej doterajšej práci. Prajem si, aby sme aj naďalej mali zamestnancov plných entuziazmu, snahy sa vzdelávať, empatie voči pacientovi a takých, ktorí sú horliví pre svoju prácu.“

O tohtoročný kongres bol mimoriadny záujem, prišli aj odborníci z Čiech a Nemecka. Súčasne prebiehala lekárska aj sesterská sekcia, zaregistrovaných bolo vyše 200 zdravotníkov a odznelo takmer 100 prednášok. Účastníci sa okrem odborných prednášok dozvedeli aj o vzniku a histórii Traumatologického oddelenia KÚNZ Košice (toho času Klinika úrazovej chirurgie UNLP) či o prvom primárovi oddelenia, ktorého meno kongres nesie, o MUDr. Jánovi Bauerovi.
„Naša klinika oslavuje 70 rokov od svojho založenia, z toho 10 rokov v budove nového urgentu. V tejto vete je ukrytých množstvo životných príbehov, udalostí, zážitkov, nádejí a spomienok. Zostal tu kus života nielen pacientov, ale aj zamestnancov. Vraví sa, že pamäť je vďačnosť srdca. Preto ďakujem všetkým, ktorí nejakým spôsobom tvorili históriu nášho pracoviska,“ uviedla vedúca sestra KÚCH Mgr. Svetlana Pohorencová.

Kongres trval dva dni a odborný program bol veľmi pestrý. Stretli sa tu odborníci zo Slovenska aj zahraničia, ktorí svojou prácou dennodenne zachraňujú životy. „Prognózy pacienta závisia od rozsahu a intenzity jeho zranení, avšak takýto pacient utrpí často obrovskú psychickú traumu. Zdravotnícky pracovník na tomto pracovisku musí mať silnú adaptabilitu na pacienta a jeho prežívanie. Som vďačná, že môžem už 30 rokov pracovať po boku svojich kolegov, ďakujem za multidisciplinárnu spoluprácu pri ošetrovaní a zvyšovaní sebestačnosti polytraumatizovaných pacientov,“ uzatvára námestníčka Kellnerová.