Ilustračná foto - personál

Aby aj bábätká z JIS-JIRS boli čím skôr s mamičkami

Zrekonštruovaná JIS-JIRS v prospech matky a dieťaťa

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura „podporujeme všetky zmeny, ktoré idú v prospech zdravotnej starostlivosti o novorodenca spolu s matkou“. V prípade zdravých detičiek a nekomplikovaných pôrodov je to už štandard. V prípade rizikových novorodencov je to zatiaľ náročné. „Rekonštrukcia na Neonatologickom oddelení  na Tr. SNP je začiatok procesu obnovy a budovania oddelenia, ktoré má záujem spĺňať európske kritériá starostlivosti o tých najohrozenejších novorodencov. Vrátane toho, aby sa aj pri kriticky chorých novorodencoch mohla poskytovať starostlivosť deťom spolu s matkou. K tomu smerovali najaktuálnejšie úpravy nášho neonatologického pracoviska na Tr. SNP,“ hovorí riaditeľ UNLP MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Rekonštrukciu na JIS – JIRS (jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti) zrealizovala UNLP v lete. „Je to ďalšia z významných zmien, ktoré sme za posledné mesiace naštartovali  na našich medicínskych pracoviskách. Minulý týždeň sme slávnostne otvorili modernú JIS na   I. chirurgickej klinike, v krátkom čase spustíme do prevádzky nový, moderný prístroj magnetickej rezonancie na Rastislavovej ulici,“ dodal Ľ. Beňa. Menšie úpravy a inštalácie moderných zdravotníckych prístrojov realizujeme v UNLP aj na ďalších pracoviskách.

Zrekonštruovaná neonatologická JIS-JIRS už privítala prvých malých pacientov. Slávnostné odovzdanie do užívania sa uskutočnilo vo štvrtok, 29. septembra za účasti riaditeľa UNLP  Ľ. Beňa, námestníčky Úseku pre ošetrovateľstvo PhDr. Aleny Kellnerovej, MPH, námestníčky Úseku LPS pre internistické odbory MUDr. Ivany Baraníkovej a námestníka Úseku medicínskych stratégií MUDr. Petra Krcha, PhD. Na slávnostnom prestrihnutí pásky sa zúčastnil aj emeritný primár a nestor košickej neonatológie MUDr. Ivan Frič.

Moderná JIS -JIRS pre najmenších na Neonatologickom oddelení  Tr. SNP

Ročne si z celkového počtu 2800 pôrodov v UNLP vyžaduje špecializovanú zdravotnú starostlivosť  približne 200 bábätiek. „Z tohto počtu sa žiaľ skoro polovica ročne oddeľuje od mamiek. Ide o predčasne narodené detičky, či o novorodencov s vážnymi vývojovými chybami, alebo inými zdravotnými ťažkosťami. Starostlivosť o takéto bábätká si totiž následne vyžaduje dlhodobú špecializovanú podporu, rôzne operačné zákroky, či špeciálne intervencie,“ hovorí primár Neonatologického oddelenia na Tr. SNP MUDr. Peter Krcho, PhD. Druhú polovicu týchto novorodencov, teda zhruba 100 bábätiek ročne, vedia naši odborníci stabilizovať. „Vďaka presnej a okamžitej diagnostike a včasnej intervencii.  Následne už potom vieme týmto detičkám poskytovať zdravotnú starostlivosť spolu s mamkou až do prepustenia domov,“ dodáva Krcho.

Pre detičky, pre matky, aj pre personál

Práve na tento účel Neonatologické oddelenie na Tr. SNP pripravilo projekt výmeny elektroinštalačnej siete,  aby vznikol dostatok prípojných miest do bezpečnej izolovanej sústavy. „Súčasne sme upravovali priestory, aby sme dosiahli väčšiu variabilitu využitia interiéru s vyššou dostupnosťou pre akútne  intervencie. Súčasťou rekonštrukcie je dostatočný počet prípojných miest do intranetovej siete s potrebou automatizácie zberu a vyhodnocovania údajov. Rekonštrukcia JIS-JIRS zároveň umožňuje okamžitú  dostupnosťou pre personál v reálnom čase, spolu s uchovávaním nevyhnutných údajov na spätnú analýzu,“ konštatuje primár Krcho.

Zmenou spektra diagnostikovaných a liečených diagnóz u novorodencov sa oddeleniu podarilo od roku 2019 strojnásobiť objem čistých výnosov, čo potvrdzuje správne aplikované zmeny v procesoch pri ošetrovaní novorodencov. „Ako lekára ma rozhodne najviac teší to, že vďaka modernizácii JIS-JIRS budeme môcť čo najskôr deti ošetrovať spolu s matkami. Vďaka zmenám v diagnostike, ktoré sme pred časom zaviedli, vieme rýchlo identifikovať niekoľko násobne širšie spektrum diagnóz, ktoré sú základom postgraduálneho vzdelávania v neonatológii,“ uzatvára P. Krcho.

Rekonštrukcia elektroinštalácie stála vyše 60 tisíc €. UNLP ich investovala z vlastných zdrojov. V rámci toho sa realizovali na JIS-JIRS stavebné úpravy podlahy, stropov, osvetlenia, nainštalovalo sa 70 zásuviek novej izolovanej sústavy, 40 vstupov do intranetu a tiež 24 výstupov medicinálneho plynu. Stavebné a stolárske úpravy si UNLP zabezpečila vlastnými pracovnými kapacitami.