Ilustračná foto - personál

‎ADVENTNÝ KONCERT v nemocnici vďaka podpore Mestskej časti Košice – Juh

Predvianočné týždne sú vždy hektické, blíži sa koniec roka, všetci toho chceme veľa stihnúť, dobehnúť, občas možno aj predbehnúť 😊 Tento rok nás v decembri navyše privítala pani zima ako sa patrí, a tak mali kolegovia na urgentných príjmoch plné ruky práce. Ale nielen oni. O to vzácnejšie sú pre všetkých chvíle, keď sa na chvíľu akoby zastaví čas. Pre ľudí v práci, pre zdravotníkov, ale aj pre pacientov, ktorí zo svojimi zdravotnými ťažkosťami a trápeniami vyhľadajú pomoc na klinikách, oddeleniach, na ambulanciách v nemocnici.

Takýto výnimočný deň sme mali 15. decembra, kedy sa v oboch našich areáloch rozozneli prekrásne tóny adventnej hudby v podaní sláčikového kvarteta LenART QARTET. Prvý koncert sa začal predpoludním v priestoroch polikliniky na Tr. SNP. „Ďakujeme, ďakujeme za tieto nádherné predvianočné chvíle,“ pristavovali sa naši zamestnanci pri hudobníkoch. „Keď zaznela hudba, v tom zhone každý akosi spomalil, a pristavili sme sa aj my, aj naši pacienti. Konečne dýchame vianočnú atmosféru, na ktorú v práci pri tom dennodennom zhone nie je veľmi čas, “ hovorili si zdravotníci medzi sebou.

Druhýkrát sa tóny čarovného hudobného adventu rozozneli na urgentnom príjme na Rastislavovej ulici. Ide o jedno z najvyťaženejších pracovísk nemocnice. Koncert sa konal pod záštitou starostky Mestskej časti Košice – Juh Ing. Anny Súkeníkovej a jej zástupcu, poslanca doc. PhDr. Viliama Knapa, PhD., MHA, MPH. Obaja donedávna pracovali práve v UNLP, v areáli na Rastislavovej, ktorý je len na skok, od budovy úradu MČ Košice-Juh.

„Nie je to tak dávno, len pár týždňov, kedy som ešte bola zamestnankyňou tejto nemocnice. Dnes stojím pred vami ako starostka Mestskej časti Košice – Juh. Hoc sa posunulo miesto mojej práce o ulicu ďalej a objem výkonu funkcie, ktorú zastávam,  nezmenilo sa moje poslanie. Naše spoločné poslanie je pomáhať ľudom. Som vám nesmierne vďačná za skvelú starostlivosť, trpezlivosť a lásku, s ktorou pristupujete k pacientom. Je to niečo, čo ma stále inšpiruje a napĺňa moje srdce radosťou,“ uviedla Anna Súkeníková na úvod koncertu.

„Univerzitná nemocnica L. Pasteura sa nachádza v mestskej časti Košice – Juh, aj preto pevne verím do budúcna v spoluprácu a partnerstvo medzi našimi dvoma významnými inštitúciami. Je mi potešením, že môžeme benefične podporiť tento koncert a tým spríjemniť predvianočné chvíle nielen zamestnancom, ale aj pacientom. Ľudom, ktorí prichádzajú často do tejto nemocnice s nie malými bolesťami. Všetkým vám prajem hlavne skoré uzdravenie. A všetkým prítomným chcem zaželať  prijemné prežitie vianočných sviatkov v pokoji a v kruhu rodiny. Do nového roku všetkým želám: 12 mesiacov zdravia, 53 týždňov šťastia a 365 dní lásky,“ dodala starostka MČ Košice – Juh.

Podporu a spoluprácu ocenil aj riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH: „Chcem sa veľmi pekne poďakovať pani starostke a jej zástupcovi, nielen za podporu, ale aj aktívnu účasť na našom podujatí.“ Na urgentnom príjme si koncert vypočuli zamestnanci, ale aj pacienti, ktorí  prišli vyhľadať pomoc zdravotníkov a ich blízki, ktorí ich sprevádzali. Sestry z Kliniky úrazovej chirurgie pomohli dostať sa na koncert aj hospitalizovaným pacientom, ktorých zdravotný stav to umožňoval. Výnimočné predvianočné chvíle v nemocnici si vychutnávali všetci spolu – pacienti aj zdravotníci.

„Koncert v takomto rozsahu sme ešte v UNLP nerobili. Má výbornú atmosféru a odozvu, verím, že sa nám podarí vytvoriť tradíciu adventných koncertov v nemocnici,“ povedal riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa. „Tento darček sme venovali všetkým pacientom, ktorí musia predvianočný  čas tráviť v nemocnici, alebo čakajú na ošetrenie a zdravotnú pomoc. A samozrejme aj našim zamestnancom a zdravotníkom, za ich náročnú a obetavú prácu, ktorú robia pre pacientov nielen teraz, v predsviatočnom období, ale počas celého roka.“

Viac ako trojminútová sláčiková Tichá noc na záver koncertu, definitívne otvorila všetky srdcia pre blížiace sa Vianoce.