Ilustračná foto - personál

Ak pociťujete únavu bez príčiny, dôvodom môže byť anémia

anemia_ ilustracne foto

Za nadmernou únavou môže byť náročný deň v práci, veľa domácich povinností, ale ak únava pretrváva dlhodobo a nedostatok energie cítite aj bez výraznejšej fyzickej námahy,  zbystrite pozornosť. Príčinou môže byť anémia – ľudovo zvaná chudokrvnosť.

Anémia je vážne ochorenie spôsobené nedostatkom hemoglobínu
Hemoglobín na seba viaže kyslík v pľúcach a zásobuje ním celé telo. Rovnako tak z tela privádza do pľúc oxid uhličitý, aby sme ho mohli vydýchnuť. Ak klesne hladina hemoglobínu pod určitú hranicu, hovoríme o anémii. „Anémia je chorobný stav, ktorý je charakterizovaný znížením hemoglobínu a viacerých parametrov ako hematokryt alebo počet červených krviniek, daný pre pohlavie a vek. Všetky spomínané parametre sú závislé od tvorby červených krviniek a od plazmatického objemu. Kým anémia je samostatné ochorenie, anemický syndróm nie je samostatné ochorenie, ale sú to rôzne prejavy, zapríčinené poruchami systémov alebo rôznymi ochoreniami orgánov, čiže ide v podstate o sekundárny problém – poruchu krvotvorby v dôsledku napríklad zápalových procesov,“ vysvetľuje  prednosta Kliniky hematológie a onkohematológie, MUDr. Tomáš Guman, PhD..

 

pestrá strava_ zelezo_ anemia_ ilustr. foto

Pomôže pestrá a vyvážená strava

Svetová zdravotnícka organizácia registruje asi 30% populácie, ktorá trpí nejakou formou anémie, pričom najčastejšou je anémia z nedostatku železa, ale pridávajú sa aj iné príčiny ako je nedostatok kyseliny listovej či vitamínu B12 a iných zložiek. Červená krvinka potrebuje na svoju stavbu a na prenos kyslíka vyváženú stravu s dostatočným množstvom prvkov. Rozlišujeme niekoľko typov anémie podľa stupňa závažnosti: miernu, stredne ťažkú, ťažkú a život ohrozujúcu. V rámci diagnostiky sa uplatňujú aj ďalšie delenia anémie napríklad podľa veľkosti červenej krvinky, stredného objemu, ktorý má svoje fyziologické hodnoty /makrocytová resp. mikrocytová anémia/.

Anémiou trpia najmenej muži

„Vysoký výskyt anémie zaznamenávame u onkohematologických a onkologických pacientov, čo môže byť spôsobené aj liečbou cytostatikami alebo rádioterapiou. Anémiou z nedostatku železa trpí 25% detí, 30% dospievajúcich a rovnaký počet menštruujúcich žien a až 60% tehotných žien, čo vyplýva zo zmien, ktoré sa rozvíjajú v ich organizme. Pokiaľ ide o mužov, len 3 percentá populácie trpia takouto formou anémie,“ uviedol prednosta.

Liečba anémie závisí od zistenia príčiny ochorenia

Ak pacientovi chýba železo, jeho častou otázkou je, ako okrem medikamentóznej liečby vie tento nedostatok odstrániť. Dôležitá je skutočne pestrá a vyvážená strava, pričom dôležitý je obsah tzv. hemového železa /nachádza sa v mäse či morských plodoch/ a nehemového železa /nachádzajúceho sa v rastlinných potravinách/.

Spolupráca pacienta s lekárom je na prvom mieste

Ak diagnostika potvrdí, na akej úrovni sa nachádzajú hodnoty červených krviniek a hemoglobínu, možno to korigovať práve vyváženou stravou a ak to z rôznych príčin nepostačuje, nastupuje do liečebného procesu  aplikácia feropreparátov. Vždy ide o individuálne posúdenie liečby a spoluprácu pacienta s lekárom v záujme dosiahnutia optimálnych výsledkov.

MUDr. Guman, prednosta Kliniky hematológie a onkohematológie

Viac o anémii sa dozviete v publicistickej relácii Pohotovosť Rádia Regina, ktorá odznela 20. júna. Hosťom bol prednosta Kliniky hematológie a onkohematológie  MUDr. Tomáš Guman, PhD.:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1645/1826433