Ilustračná foto - personál

Alena Kellnerová, námestníčka Úseku ošetrovateľstva, je Slovenka roka 2022 v kategórii Zdravotníctvo

Alena kellnerova_ slovenka roka2022_ zdravotníctvo

Keď jej z časopisu Slovenka v januári poslali mail s akceptáciou nominácie, bola zaskočená. Ale aj dojatá. Nomináciu s pokorou prijala. Díva sa na ňu ako na ocenenie jej 29 ročnej práce v II. najväčšej nemocnici na Slovensku, kde celé roky pracovala na jednom z najväčších pracovísk ako vedúca sestra Kliniky úrazovej chirurgie.

Dnes riadi 2500 zamestnancov Úseku ošetrovateľstva a jej kolegyne, kolegovia, pacienti a známi ju obdarili titulom Slovenka roka 2022 v kategórii Zdravotníctvo.

Srdečne blahoželáme!

  1. Pani doktorka, aké boli vaše bezprostredné pocity, keď pri odovzdávaní ocenenia Slovenka roka v kategórii Zdravotníctvo zaznelo Vaše meno? 

Bolo to veľké prekvapenie. Neskutočne silná emócia. Bolo to silnejšie ako ja a preto bolo veľmi náročné Ďakovať. Vôbec som nepredpokladala víťazstvo. Mala som veľkú konkurenciu.

Moje víťazstvo poukazuje na podporu zamestnancov a silu kolektívu. Som veľmi vďačná.

  1. Čo na to hovorí vaša najbližšia rodina? Ako vnímali celé hlasovacie obdobie od januára do júna, keď sa vaše meno často objavovalo v médiách?  

Rodina sa tešila a teší. Rodičia sú na mňa hrdí. Manžel a syn ma stále podporovali, povzbudzovali a verili, že to dokážem. Robia to celý život. Bez ich neustálej a neutíchajúcej podpory by som nebola tam, kde som. Nie je možné byť manželkou, mamou a naplno sa venovať práci, ktorú milujete bez toho, aby ste mali doma milujúce zázemie. A to ja mám. Neviem vypovedať, aká som za túto podporu vďačná.

soška Slovenka roka 2022
  1. Nominácia prišla z nemocnice, v ktorej pracujete celý svoj doterajší profesionálny život. Aké boli reakcie Vašich kolegov, keď videli na obrazovke RTVS vás ako víťazku? 

Ďakujem za nomináciu. Veľmi si to vážim. Vnímam to ako poďakovanie za moju 29 ročnú prácu. Prišlo mi neskutočne veľa gratulácií, poďakovaní, povzbudivých slov, kopec telefonátov, osobných prianí a to nielen od rodiny, priateľov, kolegov, zamestnancov, ale aj od pacientov. Priamy prenos sledovalo neskutočne veľa ľudí. Veľa z nich to so mnou prežívalo.

Mojím cieľom je teraz nesklamať a zostať taká ako doposiaľ.

  1. Povedali ste, že svoje víťazstvo vnímate ako hlas sestier, zdravotníkov a kolektívu. Takéto ocenenie putovalo do našej nemocnice prvýkrát v jej histórii. Aký odkaz máte pre mladé generácie sestier, pre ktoré ste teraz výrazným vzorom?

Sme druhou najväčšou nemocnicou na Slovensku, som pôvodne z veľkého pracoviska a preto som to vnímala ako hlas zamestnancov. Do povedomia verejnosti som sa dostala aj vďaka PR a oddeleniu marketingu, za čo im patrí veľká vďaka.

Verím, že povolanie sestry bude v budúcnosti atraktívnejšie, no prosím buďme ľudské, aby nás pacienti, ale aj kolegovia a kolegyne vnímali len pozitívne. Sme sestry. Hovorí sa, že sestra vie o všetkom, čo sa na pracovisku deje, musí mať prehľad, aby bolo všetko zabezpečené a „šlapalo“ tak, ako má. Kde je sestra, tam je srdce. Buďme tým srdcom na našich pracoviskách, prinášajme pozitívnu energiu. Ono sa nám to potom niekoľkonásobne vráti. Viem to z vlastnej skúsenosti.

Slovenka roka 2022_ kategoria zdravotnictvo _ Alena Kellnerova
  1. Plánujete v budúcom ročníku ankety Slovenka roka nominovať ďalšiu dámu z vašich kruhov? 

Samozrejme, no bude to  určite náročné. Nominácia na Slovenku roka 2023 ale z našej nemocnice určite odíde. 😊

Alenka Kellnerova BIO