Ilustračná foto - personál

Autisti – čudáci alebo výnimoční ľudia?

MUDr. Terézia Rosenbergerová - detská psychiatrička

V spoločnosti im pomáhajú „modré preukazy.“

Pre ich život sú dôležité pravidlá lebo každá zmena je pre nich náročná. To, že sú iní, ale neznamená, že sú horší. Rôzne podnety z okolia ich vedia poriadne rozrušiť a potom si o nich všetci myslíme, že sú nebezpeční – ľudia s poruchou autistického spektra (PAS). „Deti, ktoré prichádzajú do ambulancie čelia výčitkám a osočovaniu. Sú považované za nevychované, drzé, a rodičia, ktorí sa už aj tak značne trápia pre problém dieťaťa, musia ešte strpieť útoky a nespokojnosť okolia,“ hovorí MUDr. Terézia Rosenbergerová z I. psychiatrickej kliniky, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu.

„Autizmus nie je jednoliaty, je asi ako kiahne, niekto má dve vyrážky, iný je celý vysypaný“

Rodičia prichádzajú do pedopsychiatrickej ambulancie už s ročnými deťmi, keď už vidia, že ich dieťa je iné ako ostatné. Do troch rokov prichádza s deťmi väčšina rodičov. „Je určite lepšie prísť včas, lebo s odbornou pomocou sa vedia značne posunúť. V období, kedy dieťa má kývať „pá-pá“, napodobňovať zvieratká, nereaguje. Sú to pokojné deti, nereagujú na dotyk matky, veľmi ťažko sa odstavujú od dojčenia. Sú veľmi úzkostné, zmeny ich vyrušujú a potrebujú rituály. Vývin detskej reči, ako aj motorický vývin je oneskorený. Tieto deti ťažko zaspávajú a veľmi krátko spia. Hrajú sa osamote a často v kúte, do konštruktívnych spoločenských hier sa nezapájajú. Rozptyľuje ich aj veľa hračiek v škôlke a majú adaptačné problémy,“ menuje prejavy autizmu v ranom veku psychiatrička Rosenbergerová. Autizmus nie je jednoliaty celok, druhov je veľa. Niektoré deti majú pravý jadrový autizmus, potom sú „Aspergerove“ deti i deti s vysoko funkčným autizmom. „Autizmus je asi ako kiahne, niekto má dve vyrážky, iný je celý vysypaný,“ dodáva doktorka.

Sú výnimoční, kreatívni a iní

Školáci s PAS môžu reagovať agresívne na hluk v triede, vyruší ich striedanie učiteľov v škole, dotyky, pohladenia, ako aj silný parfém, ktorý náhle zacítia. Mnohé reagujú paradoxne, pri veľkom hluku si zakryjú oči, pri nepríjemnej vôni si zapchajú uši. Autistické deti sú však výnimočné a veľmi kreatívne. „Napríklad na matematike taký žiak nenapíše celý príklad, len výsledok a jeho logický postup môže byť úplne iný ako postup pani učiteľky,“ uvádza príklad z praxe doktorka Rosenbergerová.
„V adolescentnom veku sa môžu stať terčom výsmechu a často sú šikanované. Tieto deti je niekedy vhodnejšie začleniť do špeciálnych tried, v niektorých školách im umožnia mať asistentov. Samozrejme všetko závisí od intelektu dieťaťa, spolupráce rodiny, ale i samotnej školy. Sú školy, kde deti fungujú  celkom prirodzene, bez akýchkoľvek problémov. Ich inakosť všetci rešpektujú.

Potrebujú toleranciu a veľa pokoja

V minulosti bola pre autistov priaznivejšia doba. Väčší tlak okolia, život v uponáhľanom svete plnom rýchlych zmien, im neprospieva. „Mám rodičov, ktorí prídu do ambulancie so svojimi deťmi a zistia, že aj oni boli takí istí, ale pokojnejšia doba im umožnila riadne študovať. Sú z nich úspešní a šťastní ľudia a nikoho nenapadlo, že by mali byť v špeciálnej škole,“ hovorí odborníčka. Menej tlaku, viac pohody a pochopenia pre ich svet je to, čo autistom dnes chýba. „Na autizmus neexistujú lieky, ale vieme riešiť agresivitu, nespavosť, nechutenstvo, úzkosť, epilepsiu pri jadrový autizmus.“

Autista s modrým preukazom to má ľahšie

Štát pred zhruba rokom a pol vyšiel v ústrety ľuďom s PAS, ktorí vyžadujú zvláštny režim. Vydal špeciálne preukazy, ktoré sú rešpektované podobne ako ZŤP preukazy. Bezplatne ich vystaví len psychiater, ktorého navštevujú. Pacientom a ich príbuzným pomôžu napr. pri čakaní v rade na úradoch, v obchode, u lekára, či vo verejnej doprave, čo bolo pre nich doteraz náročné zvládnuť. Vo vyhrotených situáciách sa totiž často s nimi zaobchádzalo ako s nebezpečnými jedincami.Autistov mnohé situácie vyľakajú alebo znepokoja natoľko, že následné reakcie sa nedajú predvídať. Platia pre nich aj výnimky z opatrení proti šíreniu COVID-19. Nemusia nosiť rúška a pri závažnej poruche majú výnimku z testovania, no spoločnosť zatiaľ o týchto preukazoch málo vie,“ dopĺňa doktorka Rosenbergerová, ktorá ich sama vystavila už vyše 600.

Na preukaze je vyznačená miera schopnosti komunikácie a základné odporúčania, ako pristupovať k človeku s PAS: Pri kontakte s držiteľom preukazu sa správajte ohľaduplne, nezvyšujte hlas, nedotýkajte sa ho. Na doklade je uvedený aj kontakt na príbuzných a lekára.

Viac o preukazoch sa dozviete na stránke MZ SR:
https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-autisti-preukaz

Užitočné tipy pri komunikácii s autistami ponúkajú aj zdravotní klauni z OZ ČERVENÝ NOS ClowndoctorsJ vítaní partneri našich pacientov:
https://www.cervenynos.sk/uzitocne-rady/autizmus-uzitocne-tipy-pri-komunikacii-s-autistami/