Ilustračná foto - personál

Bezpečná nemocnica pre pacientov i personál. Dezinfektory vzduchu už aj vo výťahoch.

Dezinfektory vzduchu už aj vo výťahoch. Personál vo vyťahu.

Doba koronavírusu sa podľa predpovedí odborníkov ešte nekončí. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice sa preto pripravuje na jesennú vlnu pandémie. V priestoroch nemocnice postupne rozmiestňujeme technické zariadenia na dezinfekciu vzduchu aj povrchu medicínskeho vybavenia v miestnostiach. Zvýšený hygienický štandard zabezpečí aj vymoženosť, ktorú priniesla covidová doba – germicídne žiariče špeciálne vyrobené do výťahov. „Postupne zabezpečujeme nielen zásoby ochranných pomôcok pre zdravotníkov, ale rovnako myslíme na bezpečnosť pacientov a návštevníkov nemocnice. Ide o dezinfektory vzduchu a žiariče, ktoré priestor spoľahlivo zbavia mikroorganizmov v ovzduší,“ hovorí MUDr. Ján Slávik, generálny riaditeľ UNLP Košice.

Vyše 800 rôznych dezinfektorov vzduchu a žiaričov v priestoroch nemocnice
Štandardne používané germicídne žiariče ničia mikroorganizmy a vírusy vrátane koronavírusu, ktorý sa dokázateľne šíri vzduchom. Sú inštalované nielen v izbách kriticky chorých pacientov, v miestnostiach sestier a lekárov, ale aj vo Vakcinačnom centre.
Najmä počas druhej vlny pandémie nemocnica získala darom aj plazmové čističky ovzdušia a prístroje na aerosólovú dezinfekciu. „Sú umiestnené na vybraných oddelenia, kde sa predpokladá najväčší počet pacientov s COVID-19. Tieto moderné technológie zvyšujú bezpečnosť práce zdravotníkom a znižujú riziko šírenia patogénov na lôžkových oddeleniach,“ hovorí MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., výkonný riaditeľ UNLP pre liečebno-preventívnu starostlivosť.

výťah, inštalovanie, germicídny žiarič, výťah s germicídnym žiaričom, up and down

Germicídne žiariče už aj vo výťahoch
Prostredie nielen covidových pracovísk je rizikové najmä z hľadiska šírenia ochorenia. Vysoké riziko nákazy predstavujú aj výťahy, kde sa koncentruje viac osôb pochádzajúcich z rôzneho prostredia. „V týchto dňoch sme začali s umiestňovaním 21 špeciálne upravených germicídnych žiaričov do nemocničných výťahov určených pre verejnosť, návštevy a zamestnancov. Ide o investíciu za takmer 35-tisíc EUR,“ spresnil generálny riaditeľ.

Plazmové čističky vzduchu najmä na anestéziologických pracoviskách
Plazmové dezinfektory ovzdušia sú umiestnené najmä na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) v areáli na Rastislavovej ako aj na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) na Triede SNP, kde sú hospitalizovaní kriticky chorí pacienti. „Plazmové čističky vzduchu len na našom pracovisku podporia bezpečnosť práce pre okolo 100 zamestnancov. Moderná technológia preventívne pôsobí aj proti šíreniu tzv. nozokomiálnych (nemocničných) nákaz medzi hospitalizovanými pacientmi,“ hovorí MUDr. Ján Michlík, primár OAIM, kde sa počas pandémie na pľúcnych ventiláciách v umelom spánku liečilo 200 pacientov.