Ilustrańćn√° foto - person√°l

BIELE SRDCE ūü§ć pre sestry UNLP

BIELE SRDCE pre zdravotn√© sestry a¬†p√īrodn√© asistentky UNLP a¬†ńŹalŇ°√≠ch zdravotn√≠ckych zariaden√≠ v¬†KoŇ°iciach. Ocenenie vyjadruje charakter starostlivosti, vedomost√≠ a humanity, ktor√° napńļŇąa pr√°cu a ducha oŇ°etrovateńĺstva. Slovensk√° komora sestier a p√īrodn√Ĺch asistentiek toto ocenenie udeńĺuje v troch kateg√≥ri√°ch pre jednotliv√© povolania, na dvoch √ļrovniach ‚Äď republikovej a region√°lnej ‚Äď v s√ļlade so ‚ÄěSmernicou o udelen√≠ ceny Biele srdce‚Äú.

Sestry UNLP a¬†ńŹalŇ°√≠ch zdravotn√≠ckych zariaden√≠ v¬†KoŇ°iciach si svoje BIELE SRDCE prevzali pońćas Galaveńćera v¬†KoŇ°iciach, v¬†Dome umenia 26. m√°ja 2023.¬† Ceny udeńĺovali Slovensk√° komora sestier a¬†p√īrodn√Ĺch asistentiek a Region√°lne komory sestier a¬†p√īrodn√Ĺch asistentiek KoŇ°ice I¬†a¬†II. Sestry a¬†p√īrodn√© asistentky si prevzelai ocenenia z¬†r√ļk PhDr. Luk√°Ň° Kober, PhD., MPH, riaditeńĺa kancel√°rie Slovenskej komory sestier a p√īrodn√Ĺch asistentiek a¬†prezidentiek region√°lnych kom√īr Mgr. Ivety Fabi√°novej a¬†Mgr. Eleny ńĆerveŇą√°kovej.

Kateg√≥ria p√īrodn√° asistentka v¬†praxi:

ūü§ć Mgr. ҆imkov√° Gabriela ‚Äď Gynekologicko – p√īrodn√≠cke oddelenie UNLP

Kategória sestra Рv praxi:

ūü§ć Mgr. Jana Argal√°Ň°ov√° – ¬†¬†¬†Klinika stomatol√≥gie a maxilofaci√°lnej chirurgie UNLP

ūü§ć Mgr. Petra BabuŇ°√°kov√° –¬†¬† Oddelenie anest√©ziol√≥gie a intenz√≠vnej medic√≠ny UNLP

ūü§ć Monika Bodn√°rov√° – Klinika otorinolaryngol√≥gie a chirurgie hlavy a krku UNLP

ūü§ć Mgr. Dana Hojdanov√° – Neurochirurgick√° klinika UNLP

ūü§ć Bc. Ren√°ta Hrubovsk√° – Klinika ortop√©die a traumatol√≥gie pohybov√©ho √ļstrojenstva UNLP

ūü§ć Bc. Adriana Igl√≥dyov√° – Detsk√° fakultn√° nemocnica KoŇ°ice

ūü§ć Bc. Margita Ivanov√° – Oddelenie urgentn√©ho pr√≠jmu UNLP

ūü§ć Mgr. FrantiŇ°ka Krakovsk√° – Klinika √ļrazovej chirurgie UNLP

ūü§ć Bc. Andrea Maurerov√° – Poliklinika ProCare KoŇ°ice s.r.o.

ūü§ć Bc. Stanislava Mitrov√° – Neonatologick√© oddelene UNLP, Rastislavova 43

ūü§ć Bc. Danka ŇáarjaŇ°ov√° – Neurochirurgick√° klinika UNLP ¬†

ūü§ć Janka OndruŇ°ov√° – ŇĹeleznińćn√© zdravotn√≠ctvo KoŇ°ice, s.r.o.

ūü§ć L√≠via Paholkov√° – V√öSCH, a.s.

ūü§ć Bc. ńĹubica Pauchl√≠kov√° – Detsk√° fakultn√° nemocnica KoŇ°ice

ūü§ć Anna Pol√°kov√° – Neonatologick√© oddelenie UNLP, Tr. SNP 1

ūü§ć Iveta Popovińćov√° – Klinika anest√©ziol√≥gie a intenz√≠vnej medic√≠ny UNLP

ūü§ć Judita Pustov√°¬† –¬† I. stomatologick√° klinika UNLP

ūü§ć Marcela S√°deck√° – Nefrologick√© centrum Logman s.r.o., KoŇ°ice

ūü§ć Ren√°ta Such√°rov√° – UN sv. Michala, pracovisko KoŇ°ice

ūü§ć Helena S√ľtŇĎov√° – UN sv. Michala, pracovisko KoŇ°ice

ūü§ć Lenka Vasiliakov√° – V√öSCH, a.s.

ūü§ć Mgr. ńĹudmila Vasińĺov√°¬† – v√Ĺsluhov√Ĺ d√īchodok

ūü§ć Marta Vysock√°, DiS – Detsk√° fakultn√° nemocnica KoŇ°ice

B L A H O ŇĹ E L √Ā M E¬† ¬† ūüĆł ūüĆļ ūüĆł

Na republikovej √ļrovni si BIELE SRDCE v¬†Bratislave prevzali naŇ°e sestry: Margita BlaŇ°kov√° z Gynekologicko-p√īrodn√≠ckeho oddelenia a Mgr. Eva Vargov√° zo IV. internej kliniky. Obe boli tento rok aj medzi laure√°tkami, ktor√© prijala prezidentka SR Zuzana ńĆaputov√°.