Ilustračná foto - personál

Biele srdce v košickom regióne získali sestry a pôrodné asistentky najmä z UNLP

Regionálne komory sestier a pôrodných asistentiek Košice I a Košice II (RK SaPA) si aj tento rok pripomenuli Medzinárodný deň sestier organizovaním slávnosti, na ktorej už po 17.-krát udelili prestížne ocenenia Biele srdce. Ocenenili spolu 21 sestier a pôrodných asistentiek, pričom viac ako polovica z nich pracuje v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice (UNLP).

„Srdce je tým, čo najadekvátnejšie vystihuje vašu prácu. Tvar srdca vo mne evokuje ľudský rozmer komunikácie, ktorý by mal byť vlastný nám všetkým a súčasne charakterizuje aj miesto odkiaľ prúdi láska. Tá je nevyhnutnou súčasťou našich profesionálnych životov. Vaše postavenie vnímam ako neoddeliteľný element celej reťaze poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré je privilégiom, ale aj ohromným záväzkom,“ uviedol MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, riaditeľ UNLP Košice na slávnostnom podujatí a všetkým sestrám a pôrodným asistentkám zablahoželal k sviatku.

Biele srdce – symbol starostlivosti, poznania a ľudskosti

Cieľom podujatia bolo ukázať verejnosti skutočnú prácu sestier a ich rolu v zdravotníckom systéme. Sestry sa denne pri svojej práci stretávajú s nádejou a odvahou, zažívajú radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie, život a smrť. Sestry a pôrodné asistentky počujú prvý plač novorodencov a sú svedkami posledných výdychov zomierajúcich.

Medzinárodný deň sestier sa 12. mája oslavuje už od roku 1965. V tento deň sa narodila Florence Nightingaleová. známa ako „dáma s lampou“. Bola to britská sestra, sociálna reformátorka a štatistička, zakladateľka moderného ošetrovateľstva. Súčasné sestry majú viac kompetencií a rolí ako v minulosti. Vyplynulo to zo zmien v spoločnosti, novými poznatkami a technológiami, celkovým zdravotným stavom populácie, či zmenami v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

Prestížnu cenu odovzdali svojim kolegyniam prezidentky RK SaPA Košice I. Mgr. Elena Červeňáková a prezidentka RK SaPA Košice II. Mgr. Iveta Fabianová.

V kategórii sestra – manažér boli ocenené naše sestry:

PhDr. Marcela Diheneščíková z Kliniky ortopédie a traumatlógie
PhDr. Renáta Miliczká, MPH zo IV. internej kliniky.

Laureátkami v kategórii sestra v praxi sa stali naše kolegyne:

Katarína Darivčáková, DiS – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
Judita Kačmariková – IV. interná klinika
Bc. Lenka Kalivodová – I. stomatologická klinika
Jana Kupcová – Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
Mgr. Ingrid Melegová – Klinika úrazovej chirurgie
Timea Nyisztorová – Urologická klinika
Anna Robová – Centrálny operačný trakt
Ľubomíra Simáková – II. interná klinika
Mgr. Martina Slotová – I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
Judita Szilágiyová, DiS – Oddelenie urgentného príjmu
PhDr. Zuzana Toplanská – II. chirurgická klinika

Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti stého výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Cena Biele srdce vyjadruje charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Udelením tohto ocenenia komory sestier a pôrodných asistentiek vyjadrujú uznanie, ale aj vzájomnú úctu a spolupatričnosť, ktorú toto ocenenie symbolizuje.