Ilustračná foto - personál

Blahoželanie riaditeľa UNLP k Medzinárodnému dňu žien

Milé dámy, milé kolegyne,

hoci v situácii, keď našu nemocnicu postihla nepríjemná udalosť, v situácii, keď riešime všetko, čo sa po požiari musí okamžite usporiadať, rád by som sa aspoň na chvíľu pristavil a poďakoval sa Vám.

Dovoľte mi poďakovať sa Vám za všetku prácu, ktorú vykonávate, za každý milý úsmev a príjemnú spoločnosť, a najmä profesionálnu spoluprácu, ktorou nás, kolegov pri práci denne obdarúvate.

V zdravotníctve sú profesie, ktoré tak akosi patria skôr ženám, či už je to sestra, alebo pôrodná asistentka. Denne pri svojej práci stretávam desiatky z Vás: lekárky, sestry, pomocný personál, ale aj kolegyne z vedy a výskumu či technicko-prevádzkového úseku. Aj vo vedúcich pozíciách je Vás, milé dámy, prevaha.

Rád by som Vám všetkým, 3179 ženám, zamestnaným v UNLP, v dnešný Medzinárodný deň žien zablahoželal k Vášmu sviatku a zaželal Vám veľa pracovných úspechov a hlavne veľa zdravia.

S úctou

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH
riaditeľ UNLP Košice