Ilustračná foto - personál

Bronzová medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti pre nášho pneumológa MUDr. Štefana Tótha, PhD.

Slovenská lekárska spoločnosť udelila  MUDr. Štefanovi Tóthovi, PhD. z  Kliniky pneumológie a ftizeológie bronzovú medailu Propter Merita za zásluhy o budovanie a rozvoj  spoločnosti  pri príležitosti jeho životného jubilea.

Výborného pľúcneho lekára, ktorého skúsenosti oceňujú pacienti, navrhli na túto cenu kolegovia z kliniky.  Štefan Tóth na nej pracuje už takmer 35 rokov, svoje profesionálne pôsobenie začal v čase, keď ešte fungovala ako Klinika TBC a pľúcnych chorôb FN Košice, Rastislavova 43.

Atestáciu z odboru Vnútorné lekárstvo získal Š. Tóth v roku 1990, nadstavbovú atestácia v odbore TBC a respiračné choroby o tri roky neskôr. Titul Philosophiae doctor (PhD.) získal v roku 2005 za dizertačnú prácu „Význam oxygenoterapie v liečbe chronickej respiračnej insuficiencie“.

K získaniu bronzovej medaily SLS mu zablahoželala v mene vedenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice aj námestníčka LPS pre internistické odbory MUDr. Ivana Baraníková. „Prijmite moje osobné blahoželanie za významné ocenenie Slovenskej lekárskej spoločnosti, ale tiež za roky obetavej práce, ktorú vykonávate pre našich pacientov, za pomoc pri rozvoji Kliniky pneumológie a ftizeológie, a za a šírenie dobrého mena Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice.

Kolegovi zablahoželalo aj vedenie pľúcnej kliniky: prednosta doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. a zástupkyňa prednostu MUDr. Lenka Kopčová.