Ilustračná foto - personál

Čas je mozog

Cievna mozgová príhoda (CMP) – ľudovo nazývaná porážka alebo mŕtvica.  Dôležité je mať informácie o prvotných príznakoch a dostatok osvety o tom, čo robiť. KĽUČOVÉ JE URČITE okamžite volať 155 alebo 112.

29. október – Svetový deň cievnej mozgovej príhody

„Je to ochorenie, ktoré spôsobuje najviac invalidity a trvalých následkov. Nezriedka sa bez pomoci a opatery okolia človek postihnutý CMP nezaobíde. Minimálne prvé mesiace, kým sa mu podarí následky postupne odstrániť,“ vysvetľuje MUDr. Petra Levická z Neurologickej kliniky UNLP a LF UPJŠ Košice.

Vzniká väčšinou náhle, postihuje mozgové tkanivo a to poruchou prekrvenia časti mozgu. Rozoznávame dva typy CMP: nedokrvenie, spôsobené upchatím prítoku tepny v časti mozgu, alebo naopak krvácanie do mozgu. V tomto prípade popri prerušenom prítoku nastáva aj lokálna deštrukcia mozgového tkaniva samotným hromadením krvi.

Medzi najčastejšie príčiny mŕtvice patrí neadekvátne liečený, alebo neliečený vysoký tlak, rovnako nepoznaná alebo nedostatočne liečená porucha srdcového rytmu – fibrilácia predsiení, pri ktorej vzniká krvná zrazenina v srdci, ktorá sa vyplaví a uzavrie určitú tepnu, ktorá zásobuje mozog alebo časť mozgu. „Oveľa častejšie je práve nedokrvenie, čo následne postihuje, laicky povedané, výzor človeka, mimiku tváre,“ konštatuje lekárka.

PRÍZNAKY PORÁŽKY

Základnými príznakmi sú pokles ústneho kútika, slabosť jednej strany telaporucha reči. „Ak ich spozorujete na svojom príbuznom, alebo na človeku vo svojom okolí, čo najskôr volajte 155 alebo 112. Môžete takému človeku doslova zachrániť život,“ vysvetľuje MUDr. Levická. „V dnešnej dobe máme už rôzne akútne intervencie, musia sa však podať pacientov postihnutému CMP včas, ideálne do  štyri a pol hodiny a vieme mu zachrániť život, alebo ho tiež pri rýchlej pomoci zachránime od invalidity.“

POSTIHUJE AJ MLADÝCH ĽUDÍ

CMP postihuje približne 15 miliónov ľudí ročne na celom svete a je hlavnou príčinou úmrtí u ľudí nad 60 rokov. Na Slovensku jej patrí tretie miesto v celkovej úmrtnosti pacientov. Jeden zo šiestich ľudí počas svojho života zažije cievnu mozgovú príhodu.  „Alarmujúce však je, že za posledných 15 rokov sa takmer zdvojnásobil výskyt mŕtvice hlavne u mladších ročníkov. Podľa aktuálnych štatistík tvoria ľudia mladší ako 60 rokovo až 25% pacientov s prekonanou náhlou CMP a dokonca 15 % pacientov je mladších ako 40 rokov,“ vysvetľuje lekárka.

MLADÁ GENERÁCIA BUDÚCICH NEUROLÓGOV CHCE POMÁHAŤ OSVETOU  

Spolu so študentmi z Lekárskej fakulty UPJŠ, zo Spolku medikov mesta Košice dnes šírila osvetu o tomto ochorení, ktoré je tiché, nenápadné, a človek si ho všimne, až keď sa prejavia základné príznaky. „Práve tie však netreba zanedbať, či podceniť. Naopak je potrebné vyhľadať čím skôr odbornú pomoc. Je veľmi dôležité, aby informácie o mŕtvici mala aj mladšia generácia. Rozdávali sme dnes letáky určené aj pred deti, aby vedeli rozoznať nástup CMP u svojich starých rodičov,“ hovorí Martina Galdunová. Spolu s kolegom Patrikom Bučekom a lekárkou viac ako štyri hodiny zanietenie vysvetľovali všetkým návštevníkom našej polikliniky na Tr. SNP riziká tohto ochorenia a možnosti liečby, pokiaľ je človek po prekonaní CMP.

UNLP dosahuje v rýchlej intervencii a pri liečbe CMP obrovské pokroky. Už po štvrtýkrát sme obhájili celosvetovo uznávané ocenenie ESO ANGELS AWARDS – diamantový status. Znamená, že tím našich odborníkov pre liečbu cievnych mozgových príhod, vrátane Neurologickej kliniky, sa profesionálne a na základe medzinárodných odporúčaní stará o pacientov s touto diagnózou.