Ilustračná foto - personál

Čo je nové v naturálnej medicíne

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice v spolupráci s Centrom biovied Slovenskej akadémie vied zoorganizovala v septembri XVIII. ročník Fyto-apiterapeutického dňa. „Napriek tomu, že v UNLP dominuje štandardná medicína, podporujeme a presadzujeme zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl súvisí s čistou prírodou, ekológiou, aktívnym pohybom, konzumáciou zdravých potravín. Tým všetkým vieme predchádzať vážnym ochoreniam a zhoršovaniu zdravotného stavu obyvateľstva,“ uviedol na úvod MUDr. Róbert Čellár, PhD. námestník liečebno-preventívnej starostlivosti pre chirurgické odbory UNLP Košice.

Príroda je veľmi múdra. Čajová lyžička včelieho peľu dokáže v našom tele veľké zmeny.

Práve tomu bola venovaná prednáška MUDr. Štefana Košlíka, CSc., odborníka na naturálnu medicínu zo IV. internej kliniky UNLP Košice. Poukázal na negatívny prognostický význam hrubnutia medzikomorového septa, zníženej ejekčnej frakcie, nízkeho hematokritu, zmenšovaniu diurézy, ale hlavne na menej známy faktor – zníženú plazmatickú hladinu L-karnitínu.

„Tú okrem iného môže zvýšiť aj podpora jeho endogénnej syntézy a to okrem iného užívaním včelieho peľu, ktorý poskytuje látky potrebné k jeho tvorbe (lyzín, metionín, železo, vitamíny sklupiny B ), ale aj tým, že zlepšuje funkciu obličiek (v ktorých sa L-karnitín tvorí),“ uviedol MUDr. Košlík.

Synergický efekt – dôležitý faktor liečivých účinkov včelích produktov
Včelie produkty sa od nepamäti používajú v tradičnej medicíne. Z farmakologického hľadiska nemožno materskú kašičku, med, včelí peľ a propolis charakterizovať ako liek, pretože ide o zmesi s variabilným zložením. Moderná veda sa pokúša vysvetliť ich liečivé účinky tým, že ich skúma a identifikuje a testuje ich biologickú aktivitu. „Včelie produkty obsahujú štandardne špecifické včelie látky, predovšetkým proteíny (apalbumíny) a peptidy. Ich množstvo a pomer sa môže líšiť od línie včiel. Druhou, veľmi variabilnou skupinou látok vo včelích produktoch, je široké spektrum látok rastlinného pôvodu. Výsledný liečivý efekt, najmä medu, peľu a propolisu sa značne líši v závislosti od prítomnosti a množstva práve rastlinných zložiek,“ uviedla RNDr. Katarína Bíliková, PhD. zo Slovenskej akadémie vied.
Každú znášku medu preto možno považovať za originál so špecifickým zložením. V prípade medicínskych, monoflorálnych medov je prítomnosť rastlinných zložiek kontrolovaná. Špecifické včelie proteíny sú však vo všetkých pravých medoch.

„Dôležitý faktor biologickej aktivity medu, peľu a propolisu je synergický efekt látok včelieho a rastlinného pôvodu. Štúdium vzájomných interakcií jednotlivých zložiek včelích produktov je dôležité, aby sme ďalej mohli vyvíjať komplexné viaczložkové liečivá so štandardným zložením, štruktúrou, definovaným mechanizmom účinku a kontrolovaným dávkovaním pre praktické využitie vo farmakológii,“ uzatvára Bíliková.

Zdravá životospráva – prevencia pred demenciou, Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou
V literatúre a vedeckých prácach je podľa I. Tihanyiho zo spoločnosti INTERLAB, Kft. z Budapešti dostatok dôkazov o tom, že zmeny v stravovaní a zdravý životný štýl (čistý vzduch, pohyb, zníženie stresu) majú veľmi pozitívny vplyv na prevenciu aj liečbu neurodegeneratívnych ochorení. „Predovšetkým úprava životného štýlu, špeciálne stravy a používania liečivých rastlín majú veľký význam pri prevencii a liečbe demencie, Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby,“ uvádza Tihanyi. Chronický zápal je v súčasnosti v centre výskumu neurodegeneratívnych ochorení. Existujú nezvratné dôkazy, že spiaca vírusová zložka tieto vážne ochorenia spôsobuje. Našou dobrou životosprávou vieme jej naštartovanie, alebo už prípadné spustenie, ovplyvniť.

Príroda ako liek
Nielen o dôležitosti liečivých účinkov včelích produktov, ale aj o tom, ako môže pôsobiť pitie aromatických čajov na odpudenie kliešťov v našom pote, či o zdravotných benefitoch niektorých tokajských vín, diskutovali odborníci zo Slovenska, ale aj z Ukrajiny, či Maďarska počas fyto-apiterapeutického dňa. Odborným gestorom podujatia bol MUDr. Štefan Košlík, CSc., odborník na naturálnu medicínu, zo IV. internej kliniky UNLP Košice.

PROGRAM – prednášky:
1. Prognostický význam plazmatickej hladiny L-karnitínu, echokardiiografických a niektorých bežných laboratórnych parametrov u dlhodobo hemodialyzovaných pacientov.
Košlík, Š. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Synergický efekt – dôležitý faktor liečivých účinkov včelích produktov.
Bíliková, K., Krištof Kraková, T., Košlík, Š., Yamaguchi, Y., Centrum biovied Slovenskej akadémie vied Bratislava, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice JRJ Co. Ltd. Tokio, JAPONSKO
3. Repelentné protikliešťové metabolity v pote ľudí po pití niektorých aromatických čajov.
Peťko, B., Baranová, K., Katuščáková, K. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice
4. Možnosti podpory zdravia fytoterapiou u Ukrajincov presídlených v dôsledku ruskej agresie.
Hanych, T., Hanych, O., Bletskan, M. Užhorodská národná univerzita, Užhorod, UKRAJINA
5. A neurodegenerativ betekségek kiegészitó kezelése. (Doplnková liečba neurodegeneratívnych ochorení)
Tihanyi, I. INTERLAB, Kft. Budapešť, MAĎARSKO
6. Synbiotiká a zdravie.
Kvaková, M., Štofilová, J., Kamlárová, A., Benetinová, V. Centrum klinického a predklinického výskumu MEDIPARK, Lekárska fakulta UPJŠ Košice
7. Zdravotné benefity Tokajských vín.
Eftimová, J., Eftimová, Z. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice, Stredná zdravotnícka škola Nitra.