Ilustračná foto - personál

Čo ste vedeli i nevedeli o Braillovom písme. Zaujímavosti geniálneho vynálezu.

Brailovo písmo_ilustracne foto

Čo ste vedeli i nevedeli o Braillovom písme. Zaujímavosti geniálneho vynálezu.

Svetová slepecká únia /WBU/ vyhlásila v roku 2001 dátum narodenia Louisa Brailla za Svetový Braillov deň, ktorý si každoročne pripomíname 4. januára. Francúzsky tvorca celosvetovo uznávaného slepeckého písma sa začal zaoberať myšlienkou systému písma pre slepých už ako dvanásťročný. Braille pritom vychádzal zo systému zvukov, ktorý používala francúzska armáda na komunikáciu v noci. Jednotlivé zvuky nahradil písmenami a chýbajúce znaky doplnil symbolmi. V roku 1844 nevidiaci na celom svete uznali Braillovo písmo za svoje.

 • Braille oslepol ako trojročný, keď si v dielni svojho otca šidlom vypichol oko a následkom infekcie prišiel aj o druhé oko. Napriek hendikepu ho pedagógovia označovali za mimoriadne šikovného a bystrého žiaka. Už ako mladý chovanec ústavu pochopil, že písmo je jedinečným nositeľom ľudskej kultúry a vzdelanosti a že len prostredníctvom kníh sa slepci môžu dostať v plnej šírke za hranice zmyslového vnímania. Keď prišiel do styku s Barbierovým písmom – predchodcom Braillovho písma – zaujalo ho, no pre vážnejšie nedostatky bolo pre nevidiacich nepraktické a neperspektívne. Začal s ním experimentovať a snažil sa o jeho zlepšenie.
 • Braillov systém bodového písma je dielom geniálnej intuície a má nárok na plnú originalitu. Toto písmo od jeho vzniku po dnešok nepotrebuje a zrejme ani v najbližšej budúcnosti nebude potrebovať väčšiu zmenu.
 • Znaky Braillovho písma sú tvorené konfiguráciou reliéfnych bodov umiestnených v šiestich pozíciách matrice s dvomi stĺpcami a tromi riadkami, ktorú nazývame braillovskou bunkou. Jednotlivé pozície sú číslované v ľavom stĺpci zhora nadol číslami 1,2 a 3 a v pravom stĺpci zhora nadol číslami 4,5 a 6.
Braillovo pismo_ sila nevidomych
 • Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na celom svete žije asi miliarda ľudí s nejakým typom zrakového postihnutia. Väčšina nevidiacich využíva Braillovo písmo, ktoré im umožňuje čítať a písať pomocou hmatu. Vyučuje sa ako normálne písmo – nevidiaci začínajú pomocou šlabikára a postupne zvládajú jednotlivé písmená, časom sa učia písať pomocou špeciálneho Pichtovho písacieho stroja.
 • Slovenskú verziu Braillovho písma kultivoval v prvej polovici 20. storočia zakladateľ Štátneho ústavu pre slepcov v Levoči Adolf Fryc, keď do medzinárodnej abecedy pridal špecifické slovenské písmená ako ä, ĺ alebo dz. Posledná úprava bola v roku 1996, kedy sa upravovali niektoré písmená, fyzikálne či chemické prvky a zohľadňovalo sa začatie využívania počítačov pre nevidiacich.
 • Ako dlho trvá naučiť sa základy písma? Dospelý človek zvládne šlabikár približne za rok, pri deťoch je to odlišné – ak dieťa so zrakovým hendikepom navštevuje špecializovanú školu, Braillovo písmo tam vyučujú podľa osnov rovnako ako pri štandardnom písaní a čítaní.
 • Na Slovensku zrakovo postihnutým ľuďom pomáha Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Život im uľahčuje aj Braillovo písmo, ktoré je základnou súčasťou výučby na špeciálnych základných školách v Bratislave a Levoči. Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči má v špecializovanom knižničnom fonde vyše 5500 titulov zvukových kníh a takmer 2700 titulov kníh v Braillovom písme. Fond využíva približne dvetisíc čitateľov nielen zo Slovenska, ale i zahraničia. Online digitálna knižnica obsahuje 3600 zvukových kníh a časopisov.
 • Technika ide dopredu, avšak Braillovo písmo sa využíva stále. Surfovanie na internete, čítanie a písanie je možné na počítači prostredníctvom braillovského riadku na klávesnici. Text môže byť sprevádzaný aj hlasovým výstupom s nastaviteľnou rýchlosťou.
 • Nevidiaci píšu aj sms-ky Braillovým písmom. V súčasnosti totiž existujú malé písacie stroje ako prídavné zariadenia k smartfónom. Braillovský riadok je umiestnený pod klávesnicou. Softvér napísaný text prevedie do sms správy a odošle ho príjemcovi.
 • Braillovo písmo sa využíva aj na označenie predmetov dennej potreby alebo vecí v domácnosti a to nálepkami s týmito znakmi.
 • Od roku 2011 sú u nás označované vonkajšie obaly liekov písmom pre nevidiacich. Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku musí humánne lieky označovať transparentnou trojrozmernou nálepkou obsahujúcou názvov lieku v Braillovom písme.
 • V každom z ôsmych krajských miest pôsobí krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) – pričom na webovej stránke únie   https://unss.sk/ si záujemcovia vedia nájsť, kde sa stredisko nachádza, ako sa k nemu dostanú, aké služby ponúka vrátane kontaktov na pracovníkov strediska.