Ilustračná foto - personál

Ďakujeme. Za prácu, za obetavosť a nasadenie.

V Dome umenia v Košiciach sa dnes pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorý si pripomíname 12. mája, po roku znovu uskutočnil odborný seminár: Košický deň sestier – NAŠE SESTRY, NAŠA BUDÚCNOSŤ. Usporiadali ho Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Regionálne komory SKSaPA Košice I a Košice II. Na podujatí sa zúčastnilo takmer 500 sestier z  viacerých košických zdravotníckych zariadení a tiež vedenia nemocníc či zdravotných škôl.

„Ďakujeme. Za prácu, za obetavosť a nasadenie. Ďakujeme za úctu, rešpekt a entuziazmus, ktorými pacientov a nás, kolegov po celé dni zásobujete,“ vyhlásil na úvod svojho vystúpenia riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.  

Medzinárodný deň sestier nie je podľa riaditeľa druhej najväčšej nemocnice na Slovensku len spomienkou na slávnu ošetrovateľku a priekopníčku ošetrovateľstva Florence Nightingale. „Je dňom, kedy všetku našu úctu smerujeme k sestrám. Sestra je z môjho pohľadu lekára prvým človekom,  s ktorým sa pacient stretáva v ambulanciách, alebo na lôžku. Sestra je tou, vďaka ktorej sa pacient stretáva s celým zdravotníckym systémom. Odovzdáva mu nádej, víta ho a sprevádza celým procesom, je úplne kľúčovou v celej reťazi poskytovania zdravotnej starostlivosti. Od sestry závisí, ako celý proces dopadne. Všetci si to uvedomujeme, žiaľ, nie každý tomu prikladáme dôležitosť,“ uviedol Ľuboslav Beňa.

Opatrenia v prospech lepšieho postavenia sestier sú nevyhnutné

Za veľmi dôležité preto považuje prinášať opatrenia, vďaka ktorým sa bude postavenie sestier zlepšovať, v rámci celého systému, aj jednotlivých nemocníc. „V tejto neľahkej situácii robíme maximum preto, aby sme našu nemocnicu a podmienky v nej zlepšili pre celý zdravotnícky personál a pre všetkých našich pacientov.“ Riaditeľ zároveň ocenil, že čoraz častejšie prichádzajú od pacientov a príbuzných slová chvály, „ale stále máme rezervy v tom, ako ešte lepšie komunikovať s pacientom, jeho blízkymi a snažiť sa im v maximálnej miere vyjsť v ústrety.“ A práve sestry sú v prvej línii komunikácie. Rezervy spočívajú najmä v tom, že sestier a ďalších zdravotníkov je málo. „Personálny nedostatok je na viacerých pracoviskách, uvedomujeme si to a snažíme sa to meniť a zlepšovať. Máme pripravené projekty a rôzne programy, ktoré zlepšia situáciu v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Bez sestier, ich ústretovosti  a ochoty však žiadny program nedokážeme naplniť,“ uzavrel Ľ. Beňa.

Alena Kellnerová: Prinášajme našim pacientom do života svetlo. Ako Florence Nightingale.

Svojim kolegyniam a kolegom sa na podujatí po roku prihovorila námestníčka Úseku pre ošetrovateľstvo UNLP Košice PhDr. Alena Kellnerová, MPH. Jej slová prinášame v plnom znení:

Vážené kolegyne a kolegovia,

stála som tu pred Vami minulý rok, prihovárala sa Vám a konštatovala zároveň, že sme prežili ťažké covidové obdobie a prajeme si, aby sa život vrátil do starých koľají. Teraz tu stojím znova, ťažké obdobie je za nami, no v tejto chvíli môžem povedať, že život sa do starých koľají síce vrátil, ale vymizlo dobro, láska, srdečnosť, úsmev, pozitívne myslenie a ľudskosť.

Vykonávame mimoriadne zodpovednú prácu, sme pod tlakom pacientov s rôznymi diagnózami, sociálnymi problémami, sme v časovom strese, často vyčerpané z množstva úloh nielen v práci, ale aj doma.

Ako byť nezávislý, zodpovedný, spoľahlivý a pritom brať ohľad na bezpečnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti? Stačí nám pre výkon povolania zdravotníckeho pracovníka len altruistický motív – potreba pomáhať?

Okrem osobnostných a emocionálnych predpokladov, sú nesmierne dôležité aj odborná a profesijná príprava, sústavné vzdelávanie a osobnostný rast, ktoré prispievajú k lepšej kvalite poskytovanej starostlivosti a v konečnom dôsledku k spokojnosti pacientov a celej populácie.

Komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou profesie sestry. Svojej role komunikátorky by sa mala sestra zhostiť čo najlepšie. Pre jej komunikačné zručnosti sú dôležité znalosti, skúsenosti a láska k tejto profesii. Ak budeme z celého srdca dbať o pacienta, ak budeme svoju prácu vykonávať so záujmom a odhodlaním – vyjednávanie a predsudky pôjdu bokom.

12.máj – Medzinárodný deň sestier

je dňom narodenia Florence Nightingale, v čase jej života ju volali „pani s lampou“. Prajem vám, aby ste boli tými, kto prichádza k pacientovi a prináša mu do života svetlo, radosť i láskavé slová.

Ďakujem nielen sestrám, ale aj všetkým zdravotníkom i nezdravotníckym pracovníkom, za ochotu obetovať sa pre druhých, za odriekanie i prebdené noci. Ste to vy, kto zostáva s pacientom pri lôžku, ste to vy, kto má dlhodobý kontakt s ťažko chorým, či nevyliečiteľným pacientom.

Ďakujem za odvahu a vôľu darovať „kus seba v prospech iného“. Nech je Vám odmenou úsmev na tvári pacienta!

Naše sestry – naša budúcnosť

Súčasné sestry majú viac kompetencií a úloh, ako v minulosti. „Vyplynulo to zo zmien v spoločnosti, novými poznatkami a technológiami, celkovým zdravotným stavom spoločnosti, či zmenami v poskytovaní komplexnej ošetrovateľskej zdravotnej starostlivosti,“ skonštatovala v príhovore Mgr. Iveta  Fabianová, prezidentka RK SaPA KE II.

Úloha dnešnej sestry je komplexná. Jej vzdelanie si vyžaduje špeciálne vedomosti a zručnosti, vysoké nasadenie pri starostlivosti o pacienta. „Je to namáhavá práca, ktorá plne vyťažuje fyzicky aj psychicky. To si zrejme uvedomuje aj spoločnosť, pretože povolania sestry a pôrodnej asistentky sú dlhodobo hodnotené ako najdôveryhodnejšie.“

Po rokoch označených globálnou zdravotníckou krízou, akú si moderná civilizácia nepamätá, však táto skupina zdravotníkov najviac trpí chronickou únavou, vyhorením, či post traumatickou stresovou poruchou a inými duševnými poruchami. „Práve ošetrovateľskú profesiu pritom najviac zasiahli odchody sestier z profesie a to už pri ich súčasnou nedostatku.  Motto: Naše sestry – naša budúcnosť, je preto naliehavejšie, ako kedykoľvek pred tým,“ uzavrela I. Fabiánová.

Zlepšenie postavenia sestier

Výzvu na zlepšenie postavenia sestier v zdravotníckych zariadeniach a rovnako v spoločnosti adresovala publiku Mgr. Elena Červeňáková, prezidentka RK SaPA KE I: „Stojíme pri pacientoch 24 hodín, 365 dní v roku. Pri narodení, pri chorobe, pri ich smrti. Každá jedna sestra pacientov ošetruje srdcom. Žiaľ, je taká doba, aká je, sestier je málo. Preto chcem poprosiť zamestnávateľov, aby si vážili sestry, aby vytvárali vhodné pracovné, medziľudské a finančné podmienky pre sestry.“

Regionálny seminár pokračoval desiatimi odbornými prednáškami, ktoré pripravili na rôzne aktuálne témy sestry z Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, UNLP Košice, VÚSCH či UPJŠ Košice.