Ilustračná foto - personál

Ďakujeme zdravotníkom i pacientom za ústretovosť a dôveru pri riešení mimoriadnej udalosti na budove Urgentného príjmu

Vzhľadom na mimoriadnu udalosť, ktorú v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice v areáli na Rastislavovej spôsobil 17. júna požiar, prijalo vedenie nemocnice opatrenia na zabezpečenie profesionálnej zdravotnej starostlivosti pre hospitalizovaných aj akútnych traumatologických pacientov. Vyžadovalo si to promptnú zmenu organizácie práce a vyčlenenie lôžok.

Všetky medicínske pracoviská v UNLP v týchto dňoch spolupracujú na zabezpečení zdravotnej starostlivosti pacientom po požiari Urgentného príjmu, ktorý naďalej ostáva mimo prevádzky.
Náš zdravotnícky personál profesionálne zvláda starostlivosť o pacientov v náročných podmienkach. Aktuálne pracujeme na všetkých aspektoch posúdenia statiky budovy, na opätovnom zapojení a sfunkčnení elektrickej požiarnej signalizácie. Potrebná je aj revízia elektrických rozvodov v celej budove, vzduchotechniky, vodoinštalácie, aby sme našich pacientov i zamestnancov mohli umiestniť do bezpečných a vyhovujúcich priestorov po medicínskej aj technickej stránke.
Našou snahou je urobiť to tak rýchlo, ako to bude možné. Aktuálne sme odkázaní na termíny posúdenia jednotlivých odborných pracovných skupín. Zdravotná starostlivosť je však plne zabezpečená v náhradných priestoroch príslušných oddelení na reprofilizovaných lôžkach.

Prosíme našich pacientov v týchto dňoch o trpezlivosť, naši lekári a personál sa snažia profesionálne a promptne riešiť každú situáciu.

Vedenie UNLP ďakuje všetkým zamestnancom nemocnice za súčinnosť pri riešení tejto udalosti.

 

Autor/Zdroj: Vedenie UNLP/komunikačné oddelenie
Publikoval: Mgr. Anna Vargová