Ilustračná foto - personál

Daruj „SVOJU“ kvapku krvi, pomôž pacientom

6. augusta (tento piatok) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice pozýva všetkých dobrých ľudí so zodpovedným prístupom k životu na darovanie krvi počas LETNEJ KVAPKY KRVI v UNLP. „Naša dobročinná akcia má prispieť k doplneniu rýchlo míňajúcich sa krvných zásob, ktoré pacienti akútne potrebujú na svoju liečbu,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ján Slávik a doplnil: „Len na našej Klinike hematológie a onkohematológie, potrebujú pacienti takmer 1680 litrov krvných liekov za rok.“ Výrazný nedostatok darcov krvi potvrdila aj Národná transfúzna služba Košice, ktorá nemocnicu zásobuje krvnými prípravkami.

36-tisíc operácií ročne len v UNLP

Krvná banka UNLP Košice, zabezpečuje transfúzne lieky (erytrocyty, trombocyty a plazmu) aj pre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Východoslovenský onkologický ústav, Detskú fakultnú nemocnicu, ako aj pre Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša a Nemocnicu sv. Michala.
„Naša Krvná banka poskytuje transfúzne lieky nielen pre okolité kľúčové zdravotnícke zariadenia, ale aj pre všetky dialyzačné centrá v Košiciach a niektoré súkromné ambulancie. Preto žiadame potenciálnych darcov a širokú verejnosť, aby situáciu nepodceňovali,“ uviedol výkonný riaditeľ UNLP Košice pre liečebno-preventívnu starostlivosť, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD..

6. august – LETNÁ KVAPKA KRVI v UNLP

„Daruj krv, aby svet stále pulzoval“ – výzva tohtoročného Svetového dňa darcov krvi a tiež motto LETNEJ KVAPKY KRVI v UNLP. 6. augusta pozývame všetkých darcov aj prvodarcov krvi na mobilný odber v areáli nemocnice na Rastislavovej 43, do XXVIII. pavilónu, zvaného Pavilón zdravia, na 2. poschodie, kde v tento deň bude možné darovať krv od 8:00 do 11:30 hod. Záujemcovia o darovanie krvi počas LETNEJ KVAPKY KRVI v UNLP sú vítaní aj priamo na pracovisku NTS v Košiciach, na prízemí polikliniky na Triede SNP.

Dôležité upozornenia pre darcov krvi v Košiciach

Darovať krv je možné najskôr 14 dní po druhom očkovaní mRNA vakcínou (Pfizer/BioNTech, Moderna) a najskôr 28 dní po podaní druhej dávky vektorových vakcín (Astra Zeneca, Johnson&Johnson, Sputnik V).

Ak sa u Vás, do 14 dní po darovaní krvi, objavia príznaky respiračného ochorenia alebo zvýšená teplota nad 37°C neodkladne kontaktujte NTS Košice.