Ilustračná foto - personál

DVE CENY MESTA KOŠICE PUTOVALI DO NAŠEJ NEMOCNICE

Dve výrazné osobnosti slovenskej medicíny získali CENU MESTA KOŠICE.  

Za významný profesionálny prínos v oblasti nefrológie a transplantácie obličiek udelilo mesto Košice cenu bývalému riaditeľovi Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Robertovi Rolandovi.

Pri príležitosti životného jubilea 60 rokov a za významný celoživotný prínos v oblasti hepatológie a internej medicíny udelilo mesto Košice cenu prof. MUDr. Petrovi Jarčuškovi, PhD.

MUDr. Robert Roland

Doktor Roland pracuje v oblasti vnútorného lekárstva a nefrológie v Košiciach 52 rokov, v oblasti transplantológie 31 rokov. Popri lekárskej praxi pôsobí dvojnásobný bývalý riaditeľ UNLP Košice ako viceprezident Slovenskej lekárskej komory (SLK).

Okrem štyroch odborných atestácií absolvoval Open University Milton – Keynes London, zahraničné pobyty v Laussane, Milane a USA. Bol investigátorom v odborných štúdiách, je spoluautorom 4 kníh, autorom a spoluautorom vyše sto prednášok a niekoľko desiatok publikácií. Organizoval odborné akcie a celoštátne kongresy.

Od roku 1983 do roku 2017 bol primárom dialyzačného oddelenia, ktoré vybudoval vo vtedajšej Fakultnej nemocnici s poliklinikou UPJŠ.

20 rokov bol členom výboru Slovenskej nefrologickej spoločnosti. V r. 1988 sa spolupodieľal na začatí transplantačnej činnosti v Košiciach. V roku 2003 založil po vzore Prahy a Budapešti prvé samostatné transplantačné oddelenie na Slovensku, v rokoch 2005 – 2008 bol jeho primárom. V posledných rokoch sa v tejto oblasti sústredil na oblasť etiky.

Členom výboru Slovenskej transplantologickej spoločnosti bol od jej vzniku,  v rokoch 2005 – 2009 pôsobil ako prezident spoločnosti. Má podiel na niekoľkoročnom prechodnom obnovení spoločných československých kongresov. Od roku 2016 bol podpredsedom Slovenskej spoločnosti pre cievny prístup.

Tri desaťročia pôsobí v orgánoch Slovenskej lekárskej komory, osem rokov bol jej viceprezidentom a posledné dva roky je opäť v tejto funkcii. Takmer 10 rokov zastupoval SR v Stálom výbore Európskych lekárov v Bruseli. Opakovane sa angažoval  pri vzniku Etického kódexu lekára.

Bol zostavovateľom bulletinov a knihy pri výročiach SLK, členom Disciplinárnej komisie SLK, v rokoch 2016 – 2021 jej predsedom. Z jeho celoštátnych aktivít je dôležitá dlhoročná práca v Etickej komisii MZ SR, v Katalogizačnej komisii MZ SR, vypracoval alebo sa podieľal na viacerých odborných usmerneniach MZ SR, v rokoch 2017 – 2021 bol menovaný ministrom zdravotníctva SR za člena kontrolného orgánu UNLP.

Bol krajským odborníkom pre transplantológiu, v súčasnosti je krajským odborníkom pre nefrológiu. Riaditeľom Fakultnej nemocnice v Košiciach bol dvakrát: v rokoch  1990-1992 a 1998-2005. Bol aj poslancom Miestneho zastupiteľstva Košice-Staré Mesto, v roku 2021 bol ocenený jeho cenou. Okrem iných ocenení je nositeľom bronzovej, striebornej a zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti.

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

Jedným z ocenených je aj vysokoškolský pedagóg, lekár a výskumník Peter Jarčuška, ktorý sa v tomto roku dožíva 60 rokov. S mestom Košice sa spája jeho profesionálne pôsobenie už vyše tridsať rokov. V roku 1987 začal pracovať ako sekundárny lekár na I. internej klinike vtedajšej Fakultnej nemocnice s poliklinikou a zakrátko sa začal venovať aj výučbe študentov medicíny na Lekárskej fakulte UPJŠ. Od roku 2020 je garantom klinickej špecializácie v odbore Vnútorné lekárstvo.

V súčasnosti pôsobí ako dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a prednosta II. internej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice. Patrí medzi popredných odborníkov nielen na Slovensku, ale aj v celoeurópskom meradle.

Profesor Jarčuška vedie svojich kolegov na klinike nielen k vysokej profesionalite, ale aj k vysoko ľudskému prístupu k pacientom. Vychoval viacerých docentov, doktorandov a je vedecky a publikačne mimoriadne aktívny.

„Medicínu považujem za ušľachtilé poslanie, vďaka ktorému vieme ľudom pomôcť a ovplyvniť kvalitu ich životov. Preto som si zvolil túto cestu. Keď vás ocení primátor a mestské zastupiteľstvo je to pocta nielen pre mňa, ale pre všetkých ľudí, ktorí žijú a pracujú v mojom okolí. Som hrdý na svoje krásne rodné mesto, v ktorom som prežil celý svoj život. Všade vo svete, kde som bol, sa s nadsádzkou prezentujem, že nie som Slovák, ale Košičan,“ uviedol pri udelení ocenenia profesor Peter Jarčuška.

O laureátoch Cien mesta za rok 2022 rozhodlo Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie. Návrhy na toto ocenenie mohla verejnosť predkladať do 10. januára, komisia z nich vybrala 8 jednotlivcov a tri kolektívy.

Ceny si, osobnosti z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, charity, školstva, kultúry, športu a techniky, prevzali 7. mája počas slávnostného ceremoniálu v Historickej radnici.