Ilustračná foto - personál

Dych berúce ochorenie

Chronicka_obstrukcna_choroba_pluc_ ilustracne foto

Hoci sa dnes hovorí najmä o zápale pľúc a zhoršení dýchania v súvislosti s ochorením COVID-19, je tu aj iné známe dych berúce ochorenie – chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Je to nevyliečiteľná, postupujúca choroba, ktorá ovplyvňuje dýchanie. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie postihuje približne 12% dospelej populácia, čo predstavuje celosvetovo približne 385 miliónov osôb.
Po čase môže obmedzovať aj pri bežných činnostiach a nielenže znižuje kvalitu života, ale je dokonca treťou najčastejšou príčinou predčasného úmrtia (po srdcovocievnych a mozgovocievnych ochoreniach). Postihuje takmer výlučne dospelých nad 40 rokov, vrchol výskytu je vo veku okolo 60 rokov. Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc si pripomíname od roku 2002 každoročne 17. novembra; deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o tomto ochorení.

Kedy je potrebné u pacientov myslieť na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc

Hlavným príznakom ochorenia je chronická, postupne sa zhoršujúca dýchavica, ktorá obmedzuje toleranciu fyzickej námahy. Sprievodným príznakom môže byť chronický alebo opakujúci sa produktívny kašeľ. Na CHOCHP sa myslí vtedy, keď sa tieto príznaky vyskytujú u pacientov v spomínaných vekových kategóriách a ide o dlhoročných fajčiarov alebo osoby dlhoročne exponované v pracovnom alebo životnom prostredí s vdychovanou škodlivinou – napríklad pasívne fajčenie – dym v interiéri (čašníci či barmani vo fajčiarskych prevádzkach), vdychovanie splodín dieselových spaľovacích motorov, smogu a podobne.
Pri uvedenej anamnéze sa potvrdenie diagnózy opiera o funkčné vyšetrenie pľúc – spirometriu, zároveň sú potrebné ďalšie vyšetrenia ako RTG hrudníka, laboratórne vyšetrenia prípadne konziliárne na vylúčenie iných príčin dýchavice.

Pri akútnom zhoršení je nevyhnutná aj hospitalizácia

Pacientom s CHOCHP sa venujú na Klinike pneumológie a ftizeológie – https://www.unlp.sk/oddelenie/klinika-pneumologie-a-ftizeologie/ambulancie/ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura na Rastislavovej ulici v Košiciach. Ambulantne sú tu denne ošetrení traja až štyria pacienti s touto diagnózou, mimo pandemickej situácie boli tieto čísla ešte vyššie. Noví pacienti s podozrením na toto ochorenie sú na pľúcnu ambulanciu, ale aj na polikliniky, poukazovaní pre príznaky a anamnézu fajčenia či už spomínanú expozíciu vdychovanými škodlivinami obvykle poukazovaní praktickými lekármi, ale tiež špecialistami (internistami, kardiológmi).

MUDr. Pavol Joppa_ prednosta Kliniky pneumologie a ftizeologie

„Mesačne na našej klinike v posledných mesiacoch hospitalizujeme priemerne šesť až sedem pacientov pre tzv. exacerbáciu, teda akútne zhoršenie chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Pacienti so známou diagnózou sú potom dlhodobo sledovaní na pľúcnych ambulanciách a v pravidelných intervaloch kontrolovaní. Predpisuje sa im pravidelne každodenne užívaná liečba, ktorá je doživotná,“ konštatuje prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UNLP docent MUDr. Pavol Joppa, PhD.

Cieľom liečebných metód je spomaliť úbytok pľúcnych funkcií a oddialiť komplikácie

CHOCHP patrí k nevyliečiteľným chorobám, vďaka liečbe možno docieliť spomaľovanie poklesu pľúcnych funkcií a čo najdlhšie udržanie výkonnostného stavu organizmu. Farmakologická liečba je predovšetkým inhalačná a jej hlavným cieľom je dlhodobé rozšírenie priedušiek (bronchodilatácia), pričom dôležitým efektom je aj protizápalový efekt.
„Veľmi efektívnou a nedostatočne využívanou liečebnou modalitou je pľúcna rehabilitácia a respiračná fyzioterapia; pravidelné cvičenie sa dá pritom realizovať aj v domácom prostredí, alebo pacient ambulantne dochádza do zariadenia, prípadne sa využíva ústavná forma liečebnými pobytmi v sanatórnych zariadeniach. Ak v pokročilých štádiách dochádza k rozvoju dychového zlyhania, využíva sa dlhodobá aplikácia kyslíka (oxygenoterapia) alebo neinvazívna ventilácia, či ich kombinácia. Sprievodné rozdutie pľúc (pľúcny emfyzém) je niekedy nutné riešiť chirurgicky alebo intervenčne. Poslednou zvažovanou liečebnou modalitou je v krajných prípadoch transplantácia pľúc,“ vysvetľuje prednosta docent MUDr. Pavol Joppa, PhD.

dychanie_ilustracne foto

V čase pandémie došlo k poklesu hospitalizácií

Klinika zaznamenala v poslednom období pokles počtu hospitalizácií. Zo štatistík systému e-zdravie sa zistilo, že od nástupu pandémie sa zlepšila adhercia k liečbe – teda pacienti si vo zvýšenej miere pravidelne nechávajú predpisovať dlhodobo užívané lieky a aj si ich z lekární skutočne vyzdvihujú. Na druhej strane, reprofilizácia časti lôžkového fondu pneumologických lôžok na ošetrovanie pacientov s COVID-19 okresala počet lôžok pre pacientov s ostatnými diagnózami. Časť pacientov bola preto z kapacitných dôvodov hospitalizovaná na internistických lôžkach alebo riešená ambulantne.

Potvrdzuje sa dôležitosť očkovania

Veľmi dôležitou zložkou prevencie častých infekčných komplikácií CHOCHP, ohrozujúcich pacientov, je očkovanie – preto by mali byť každoročne zaočkovaní proti chrípke, dôležité je tiež očkovanie pneumokokovou vakcínou. Vzhľadom na to, že chronická obštrukčná choroba pľúc je rizikovým faktorom nákazy a ťažkého priebehu ochorenia COVID-19, očkovanie proti koronavírusu by malo byť samozrejmosťou.