Ilustračná foto - personál

Hniezdo záchrany v Košiciach zachránilo životy už 20 bábätkám

dieta z hniezda zachrany UNLP

Hniezdo záchrany, ktoré prevádzkuje UNLP Košice, je jedným z 20-tich na Slovensku. Nachádza sa v areáli na Rastislavovej 43, na prízemí monobloku, kde sídli aj pôrodnica a Neonatologické oddelenie. „Naši  zdravotníci sa o bábätká z hniezda starajú. Je umiestnené na prístupnom mieste,“ hovorí primárka Neonatologického oddelenia UNLP Košice na Rastislavovej ulici MUDr. Iveta Kostelníková.

V roku 2005 ho vybudovalo OZ Šanca pre nechcených a zabezpečuje najzákladnejšie právo dieťaťa – právo na život. Matka doň môže uložiť novorodenca anonymne a beztrestne bez toho, aby niekto pátral po jej pôvode, či po pôvode dieťatka. „Počas svojej existencie zachránilo naše Hniezdo záchrany už 20 novorodencov, 14 chlapcov a 6 dievčat. Uplynulý rok to boli až dve bábätká. Nikdy sme nezaznamenali žiadne problémy s jeho fungovaním,“ dodáva I. Kostelníková.

Mudr.Kostelnikova a hniezdo zachrany UNLP

Ako hniezdo oznámi, že je v ňom uložené dieťa

Technicky sa v priestoroch Neonatologického oddelenia 2-krát rozozvučí alarm. Prvý krát signalizuje, že je hniezdo otvorené. Druhý alarm o tri minúty na to signalizuje, že je v inkubátore v hniezde umiestené dieťa, čo vie náš personál na oddelení na 4 poschodí okamžite skontrolovať aj na monitore PC, vďaka kamere umiestnenej nad inkubátorom,“ vysvetľuje primárka.  Okrem toho zamestnanci Neonatologického oddelenia 2-krát denne kontrolujú hniezdo aj osobne, pri nástupe na pracovnú smenu o 7.00 a pri odchode, cca o 19.00 hod.  Bábätká, ktoré sa ocitnú v Hniezde záchrany, sa tak v priebehu pár minút vždy ocitnú v bezpečí na Neontalogickom oddelení.

HNIEZDO foto FINAL

Okamžitá zdravotná pomoc pre bábätká

„Nájdeným novorodencom poskytujeme plnohodnotnú lekársku pomoc. Neonatológ dieťa vyšetrí, urobí základné klinické vyšetrenia, odhadne jeho vek, podľa vonkajších znakov: hmotnosti a dĺžky, podľa prítomnosti zvyšku zaschnutého pupočníka,“ dodáva primárka. Stane sa, že sa pri dieťatku nájde lístoček s menom a dátumom narodenia.

Zdravotníci všetko zdokumentujú, aj oblečenie či ustrojenie dieťatka, dokonca aj to,  či bolo čisté alebo zanedbané. Okrem základných laboratórnych vyšetrení, ako je vyšetrenie krvnej skupiny,  sa u dieťatka z hniezda realizuje toxikologické vyšetrenie, pre prípad drogovej závislosti matky, výtery i sérológia vo vzťahu k možným infekciám. Následná starostlivosť o zachránené dieťa sa podľa MUDr. Kostelníkovej nelíši od starostlivosti o ostatných novorodencov.