Ilustračná foto - personál

I. interná klinika ponúka svojim pacientom moderné priestory

Na I. internej klinike UNLP a Lekárskej fakulty UPJŠ Košice sme zmodernizovali priestory oddelenia na 3. poschodí. „Po rokoch sa nám v krátkom čase podarilo zrekonštruovať nadštandardné izby, ale aj ďalšie priestory oddelenia, spolu so sociálnymi zaradeniami.  Chcem sa za to poďakovať vedeniu UNLP, ale aj všetkým darcom a sponzorom, ktorí  prispeli k financovaniu rekonštrukcie nemalou čiastkou, vo výške 40.000,-€,“ uviedla pri otvorení zrekonštruovaného oddelenia prednostka I. internej kliniky prof. MUDr. Ivica Lazúrová, FRCP, DrSc.. „Na našej klinike máme mesačne hospitalizovaných vyše 200 pacientov. Poskytujeme komplexnú liečebnú a preventívnu starostlivosť v rámci celej internej medicíny s užšou profilizáciou v odboroch endokrinológia, diabetológia a metabolizmus, kardiológiu a reumatológia.“

Skutočná pomoc pacientovi 

Dohromady ide o 30 lôžkové oddelenie, celkovo má klinika 62 lôžok. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo zrekonštruovať toto oddelenie kliniky v priebehu pár mesiacov a som vďačný, že náš personál to zvládol tak, aby sa stavebné práce a sťahovanie lôžok dotkli pacientov čo najmenej,“ uviedol riaditeľ UNLP MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Za veľmi dôležitú považuje najmä „skutočnú pomoc pacientovi. Nie je to len o dojme z pekných priestorov, ale o našich službách a starostlivosti, ktorú pacientom ponúkame.  Je dôležité, aby moderné prostredie a kvalita zdravotnej starostlivosti pôsobili harmonicky, ruka v ruke, v prospech pacienta.“

Zlepšia sa aj podmienky pre študentov

„Samozrejme vždy sa veľmi teším zo všetkého, čo akýmkoľvek spôsobom prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti, zároveň to totiž prispeje k zlepšeniu výučby našich študentov. I. interná klinika je dôležitým výučbovým pracoviskom pre našu fakultu s veľkým počtom profesorov, docentov a odborných asistentov,“ doplnil dekan Lekárskej fakulty UPJŠ Košice prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD..

Zástupca prednostky MUDr. Marek Felšőci, PhD. verí, že sa časom zrekonštruujú aj ďalšie kliniky či oddelenia nemocnice, „zaslúžia si to všade. Oproti menším nemocniciam regionálneho typu poskytujeme nadštandardné výkony, preto je aj pre zdravotníkov aj pre pacientov veľmi dôležité, aby sa nemocnica postupne modernizovala.“

Modernizácii sa teší aj personál kliniky

Staničná sestra Mária Marcinová  pracuje na I. internej klinike už 38 rokov. Modernizáciu si veľmi pochvaľuje. „Je to dôležité pre nás zamestnancov, že máme lepšie, nové, príjemné pracovné podmienky, ale mimoriadne dôležité je to najmä pre pacientov, aby sa v nemocnici cítili dobre. Nielen naša starostlivosť, ale aj prostredie, v ktorom sa pacienti liečia, je pre zlepšovanie ich zdravotného stavu veľmi dôležité.“

Sestry  a zdravotnícky personál si pochvaľujú najmä rekonštrukciu pacientskej kúpeľne pre hendikepovaných pacientov. „Značná časť našich pacientov má viaceré závažné zdravotné problémy či postihnutia. Mnohí patria do staršej vekovej kategórie, takže mobilita pacientov je často obmedzená. Nové pracovné podmienky nám uľahčia ďalšiu starostlivosť o nich,“ dodáva staničná sestra.

Zmodernizoval sa aj kontaktný systém pacient – sestra. Pre ležiacich pacientov bude kontakt so sestrou oveľa rýchlejší a pohodlnejší. Sestry si budú vedieť efektívne skontrolovať, ktorý pacient potrebuje ich pomoc a služby.

Celá rekonštrukcia sa realizovala vďaka kolegom z Oddelenia údržby Technicko-prevádzkového úseku UNLP.