Ilustračná foto - personál

J. Slávik: ĎAKUJEM ZA SPOLUPRÁCU

MUDr. Ján Slávik

Odchádzajúci generálny riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ján Slávik, MBA sa dnes mailom poďakoval všetkým kolegom za čas a spoluprácu, „ktorú sa nám za tú krátku dobu podarilo vykonať. V tíme som sa snažil udržať vždy príjemnú atmosféru a pomôcť zamestnancom pri zlepšovaní výkonu ich povinností. Je toho ešte veľmi veľa, čo je cieľom vedenia pre zvýšenie pohodlia a komfortu pacientov, sprevádzajúce osoby a personál nemocnice.“

Podľa Jána Slávika, ktorý začínal ako anestéziológ pred rokmi práve v UNLP,  sa za uplynulé krátke obdobie podarilo naštartovať v druhej najväčšej nemocnici na Slovensku množstvo zmien a procesov. Ozdravujú ekonomiku nemocnice, menia kultúru vo vzťahu k pacientom a medzi zamestnancami a zlepšujú informovanosť v rámci spoločnosti. Za dôležité považuje, že  zadlženosť UNLP sa za  uplynulý rok nezvýšila.

„Prehodnotili a obnovili sme desiatky zmlúv, ktoré boli nevýhodné pre UNLP a ktoré sa roky nemenili, či už išlo o zmluvy so zdravotnými poisťovňami, alebo zmluvy staré vyše 10 rokov.“ Okrem toho sa  rozbehol nefunkčný proces verejného obstarávania. „Za rok sme obstarali vyše 150 verejných súťaží týkajúcich sa zdravotníckeho, nezdravotníckeho materiálu, liekov ako aj investičných činností. Ide o oblasť, ktorá bola v UNLP roky zanedbaná a viedla k nejednej nepríjemnej kauze.“

Ján Slávik verí, že zamestnanci ocenili koncoročné odmeny, ktoré sa v UNLP nevyplácali niekoľko rokov.

Za kľúčové považuje, že sa podarilo rozbehnúť projekt modernej nemocnice pre Košičanov a obyvateľov východného Slovenska. „Je rozpracovaný na vysokej úrovni, UNLP už aj obdržala kapitálové výdavky na projekčnú činnosť, naštartovali sme spoluprácu s profesionálnymi firmami a vytvorili  tím investičných činností,“ hovorí J. Slávik.  Vďaka tejto spolupráci sa podarilo vytvoriť nový koncept urgentného príjmu tretieho milénia, ktorý by mal byť vybudovaný na Tr. SNP. Taktiež naprojektovať moderné Centrum pre matku a dieťa, inšpirované pracovnými návštevami odborníkov UNLP v holandskom Amsterdame. Na Rastislavovej ulici by mal zase čoskoro vzniknúť urgent 2. typu.

Okrem toho sa riešili desiatky menších investičných projektov, obnovilo sa parkovanie na Tr. SNP, v krátkom čase sa projekt v tomto rozsahu bude realizovať v areáli na Rastislavovej 43.

Pripravujeme  projekt  novej práčovne, archívu či kyslíkových staníc. Opravila sa strecha urgentu na Rastislavovej ulici a v pláne sú opravy ďalších 10 striech objektov. „Som spokojný, že sa začali po rokoch riešiť dlhodobé problémy s bezpečnosťou, či už išlo o odstavenie mosta na Tr. SNP alebo uzavretie rondelu. Hoci išlo o nepopulárne kroky, mali sme odvahu začať ich riešiť, kvôli bezpečnosti pacientov, návštev a samozrejme zamestnancov,“ hovorí Slávik.

Zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov označil Ján Slávik od začiatku svojho pôsobenia za prioritu. Okrem vianočných odmien sa podarilo vedeniu UNLP naštartovať aktivity určené zamestnancom a ich rodinám: ZDRAVÁ A ŠŤASTNÁ RODINA, MINI OLYMPIÁDA UNLP, oslavy Mikuláša. Prvýkrát v histórii nemocnice boli tento rok ocenené výnimočné sestry.

Odchádzajúci generálny riaditeľ zároveň vyjadril nádej, že sa bude pokračovať v naštartovanom procese. „Preto želám celej spoločnosti prosperitu a všetkým hlavne zdravie, profesionálny, kariérny rast, nové úspechy, rodinné blaho, osobné šťastie a harmóniu, byť a zostať šťastnými ľuďmi.“