Ilustračná foto - personál

Je stále „nová“, aj keď má už 43 rokov. 26. januára 1981 slávnostne uviedli do prevádzky areál UNLP na Triede SNP.

Pôvodne Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) na Triede SNP bola slávnostne uvedená do prevádzky 26. 1. 1981. Východniari ju dodnes ju volajú nová nemocnica. Na snímke člen Predsedníctva ÚV KSČ, prvý tajomník ÚV KSS Jozef Lenárt.

Prelomová výstavba

Logický nápad, aby na území mesta Košice vznikla fakultná nemocnica, vznikol začiatkom 60. rokov minulého storočia, kedy sa začala výstavba moderného sídliska známeho ako Terasa, kde sa rátalo s desaťtisícami nových obyvateľov. Nemocnica sa mala stať súčasťou väčšieho medicínskeho komplexu vrátane dvoch polikliník, lekárskej fakulty či vedeckých ústavov. Zaoberali sa tým odborníci od vzniku košickej lekárskej fakulty v roku 1958.
S výstavbou tohto komplexu sa začalo v januári 1967. Išlo o prelomovú výstavbu, novú Fakultnú nemocnicu a Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, ktorú projektovali a stavali tak, aby moderná nemocničná prevádzka, vedeckovýskumná a pedagogická činnosť vyhovovala desiatky rokov.

Siedma najvyššia nemocnica Európy

Nemocničný komplex bol vybudovaný v takzvanom funkcionalistickom štýle, nazývanom aj ako socialistický realizmus. Lôžkovú časť nemocnice, samotný monoblok, začali prví pacienti využívať koncom januára 1981. Poliklinika v tom čase fungovala už sedem rokov.
Medzi jej prvé oddelenia patrili interné, chirurgické, detské, gynekologické, ORL, kožné, ortopedické, neurologické a urologické s celkovým počtom lôžok 1071. Štátne médiá v tom období uvádzali, že stavebné práce stáli 450 miliónov korún, čo je v prepočte takmer 15 miliónov EUR. Stavebné práce realizoval štátny podnik Hutné stavby Košice.

13. august 1971 – projektový kolektív nad plánom pôvodne 23-podlažného lôžkového monobloku. Zľava Michal Kelemeca, Michal Kocan, Ladislav Fedorják, dispečer Hutných montáží a Michal Kačúr.

Lôžkový monoblok na Triede SNP s výškou 83 metrov je 37. najvyššia nemocnica sveta a 7. najvyššia v Európe. Je postavený v tvare písmena H a má 20 podlaží, vrátane dvoch podnoží v suteréne. Vysoká budova je chodbami prepojená s nižšou poliklinickou časťou a taktiež s lekárskou fakultou, spolu tvoria kompaktný celok.

Vynikajúci chirurg prof. MUDr. Emil Matejiček, DrSc. (1920- 2013) sa ako minister zdravotníctva zaslúžil o dokončenie výstavby FNsP na Triede SNP 1 v Košiciach.

Bývalá FNsP je dnes súčasťou nemocničného komplexu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP). Jedna jej časť je v historickom areáli na Rastislavovej ulici, nazývanej aj stará nemocnica, druhou je už spomínaná nová nemocnica. Obe zdravotnícke zariadenia spoločne fungovali pod jedným názvom od roku 1981, kedy sa zlúčili. „Stará“ Fakultná nemocnica s poliklinikou bola pritom akousi matkou „novej“ Fakultnej nemocnice s poliklinikou. Tým sa zavŕšil zámer realizovať najmodernejšie liečebno-preventívne, výučbové a vedecko-výskumné centrum na východe Slovenska. aby vyhovovala modernej nemocničnej prevádzke, výskumu, vedcom a výučbe.

Potrubná pošta v areáli nemocnice na Triede SNP 1. slúžila na doručenie požadovaných dokumentov medzi jednotlivými pracoviskami v Poliklinike aj v lôžkovom monobloku v rokoch 1981 až 2012.