Ilustračná foto - personál

Jedinečný prístroj ECMO dáva šancu prežiť

pristroj ECMO

V našej nemocnici na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) na Rastislavovej ulici pribudol špičkový moderný prístroj ECMO. Na prvý pohľad nevyzerá zložito, pre laika je to len akási skrinka s niekoľkými hadičkami. „Je to moderné zariadenia, ktoré dáva šancu na prežitie,“ vysvetľuje primár OAIM MUDr. Ján Michlík. Jeho použitie ani zďaleka nie je také jednoduché. Odborníci musia vedieť veľmi presne zaviesť katétre do žilového obehu, aby prístroj za pacienta dýchal, pretože jeho pľúca to vzdali.

Nahrádza  funkciu pľúc

Pacientovi sa zavedú katétre resp. kanyly do jeho krvného obehu. „Zapájajú sa do žilového systému na krku a na stehne. Tieto katétre sú pripojené na prístroj, v ktorom beží výmena krvných plynov. Odvádza sa oxid uhličitý a privádza sa kyslík do krvi pacienta. Výmena  beží priamo v prístroji,“ opisuje primár OAIM.

Mudr. Michlík a prístroj ECMO

ECMO sa používa na tzv. mimotelové okysličenie (mimotelovú oxygenáciu). „Používa sa u pacientov, u ktorých v dôsledku základného ochorenia  nie je možné dosiahnuť adekvátnu hladinu kyslíka v krvi. Dokonca ani vtedy, ak ich napojíme na umelú pľúcnu ventiláciu. V našom prípade ide o pacientov, ktorí majú ťažké zlyhanie pľúc. ECMO im dokáže  po napojení na krvný obeh zabezpečiť dodávku dostatočného množstva kyslíka do ich krvného obehu,“ vysvetľuje MUDr. Michlík.

Nelieči, ale dáva pacientovi čas na liečbu

Samotné ECMO nelieči základné ochorenie pacienta, zabezpečí mu  však dostatočné množstvo kyslíka v  organizme, pretože jeho pľúca ani umelá pľúcna ventilácia to v tej chvíli nedokážu. „Pacientovi  tak dáva dostatok času na preklenutie kritickej doby, kým sa zvládne samotné ochorenie. Zlepšuje prognózu pacientov. Keby sme ich nenapojili na ECMO, s najväčšou pravdepodobnosťou by nemali šancu na prežitie. Prístroj im tú šancu dáva,“ dodáva anestéziológ.

Prvé skúsenosti s ECMO vďaka VÚSCH

Hoci v UNLP ide o nový prístroj, pre našich anestéziológov to nie je novinka. S využitím ECMO už majú skúsenosti. Zoznámili sa s ním počas delta covidovej vlny na jeseň 2021. „Donedávna mali naši odborníci na OAIM tento prístroj zapožičaný z Východoslovenského  ústavu srdcových a cievnych chorôb. Sme VÚSCH vďační, že nám ho poskytli v mimoriadne zložitom covidovom období, kedy nám pribúdali pacienti s veľmi vážnym postihnutím pľúc. Pre jeho široké medicínske využitie sme sa však rozhodli zabezpečiť si vlastný prístroj ECMO, ktorý pomôže našim anestéziológom zachraňovať tých najkritickejších pacientov,“  hovorí námestník LPS pre chirurgické odbory MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH.

Pristroj ECMO na na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) na Rastislavovej ulici

Využitie pri zápaloch pľúc. Aj po ťažkých úrazoch, keď pľúca zlyhajú

ECMO sa dá používať pri rôznych indikáciách. „Na našom OAIM ho plánujeme používať pri rôznych typoch respiračného zlyhania. Nemusí ísť len o covidové zápaly, môžu to byť aj iné typy zápalov. Tiež ho vieme účinne využiť pri pacientoch s tzv. šokovým obrazom pľúc, ktorý môže nastať po ťažkých úrazoch,“ uzatvára J. Michlík.

Ešte začiatkom novembra zakúpenie tohto prístroja pre potreby OAIM avizoval generálny riaditeľ UNLP MUDr. Ján Slávik, MBA. Vďaka spolupráci s VUSCH už naši odborníci majú praktické skúsenosti s jeho napojením aj používaním. Od mája by mal byť prístroj za takmer 80.000 eur plne k dispozícii pacientom, ktorí ho budú potrebovať na záchranu života.