Ilustračná foto - personál

Keď je v pôrodnici 24 bábätiek naraz, je to výzva 😊

Tehotenstvo, pôrod a popôrodná adaptácia je najdôležitejším obdobím života matky a dieťaťa. A sprievodcami na tejto hlavnej ceste, smerujúcej k ich vzájomnej harmónii, sú práve zdravotnícki profesionáli. V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice robíme maximum pre pravidelné vzdelávanie personálu na neonatologických, ako aj gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách, aby naši zdravotníci poskytovali mamičkám čo najvyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti a tiež moderné a kvalifikované poradenstvo.

Pre primárku Neonatologického oddelenia na Rastislavovej, MUDr. Ivetu Kostelníkovú  je prioritou, aby personál, ktorý je v kontakte s mamkou a novorodeniatkom, podporoval dojčenie: „Prvý kontakt matky s dieťatkom, koža na kožu, rooming-in, vhodné prístupy dojčenia s ohľadom na popôrodný stav matky, ako aj adaptácia novorodenca, sú zásadné kroky, od ktorých sa odvíja kvalita ich ďalšieho spoločného života. Výsledkom je vzájomná psychická pohoda, citová väzba i spustenie potrebných imunitných procesov.“

Dojčenie – kľúč k úspešnému materstvu

Naši zdravotníci na neonatologických oddeleniach občas zažívajú aj mimoriadne rušné dni. „Prvú júnovú nedeľu sa u nás narodilo 9 detí, všetko spontánne pôrody. Nasledujúce dva dni sa potom narodilo ďalších 15 detí, čiže sme v priebehu pár dní sledovali správne dojčenie a satie u 24 novorodeniatok naraz. Zvládli sme to, stačilo „zaradiť“ väčšiu rýchlosť,“ hovorí s úsmevom Iveta Kostelníková. „Stalo sa nám, že za jednu službu pribudlo aj 11 novorodencov. Laktačné sestry vtedy non-stop pomáhajú mamičkám s bondingom. Pokiaľ sa dieťatko správne prisaje, máme z toho všetci radosť. Z výsledkov našej práce po takýchto službách sa ešte dlho tešíme, spomíname na to a čerpáme z toho najviac skúseností,“ dopĺňa primárka.

V UNLP pracujeme podľa filozofie „nemocnica priateľská deťom“

Neonatológovia, ako aj zdravotnícky personál na oddelení šestonedelia UNLP sa pravidelne oboznamujú s moderným manažmentom dojčenia. Napĺňame tak jeden z najdôležitejších článkov Dohovoru o právach dieťaťa. Ide o súčasť globálneho programu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý presadzuje slovenský výbor UNICEF. Na jeho konci je zaradenie zdravotníckeho zariadenia do iniciatívy Baby friendly hospital initiative – Nemocnica priateľská k deťom. Cieľom je podporovať obetavé materstvo a dojčenie, a tým zlepšiť zdravie detí a matiek.

„Sú nemocnice úplne bez záujmu a sú nemocnice, ktorých personál sa opakovane uchádza o najnovšie postupy v oblasti laktácie. UNLP je jednou z tých, ktorá má veľký  záujem o vzdelávanie  personálu na svojich neonatologických, ako aj gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách,“ hovorí  Mgr. Michaela Galková, PhD., sestra a profesionálna laktačná konzultantka s medzinárodným certifikátom z Inštitútu pre podporu dojčenia.

Kam smerujeme a čo ukazuje prax?

Pre udržanie a kvalitu dojčenia je dôležitý priamy kontakt mamky s dieťaťom, aj v prípadoch kritických, kedy sa dieťa vypýtalo na svet priskoro alebo má nejakú vrodenú chybu. „Nepretržitý kontakt matky s dieťaťom je prospešný aj v náročných situáciách a to po všetkých stránkach. Pomôžu vzájomné dotyky i očný kontakt, prospieva to zdraviu oboch aj dostatočnej tvorbe materského mlieka,“ dodáva primárka.

Desatoro úspešného dojčenia:

 1. Všetci zdravotníci sú oboznámení s koncepciou laktačného programu, ktorý platí v ich zdravotníckom zariadení.
 2. Všetok personál, ktorý prichádza do styku s tehotnými ženami a matkami by mal byť vyškolený, aby stanovené postupy pri dojčení uplatňoval v praxi.
  3. Informovať všetky tehotné ženy o výhodách materského mlieka a základných postupoch pri dojčení.
  4. Novorodenci majú byť priložení k prsníku do pol hodiny po pôrode.
Matkám po vaginálnom pôrode alebo po pôrode cisárskym rezom bez použitia celkovej anestézie je bábätko položené do kontaktu koža na kožu okamžite alebo do 5 minút po pôrode a tento kontakt pokračuje bez oddelenia od matky hodinu alebo dlhšie, s výnimkou lekársky odôvodniteľných prípadov. Matkám po pôrode v celkovej anestézii je bábätko položené na hrudník, hneď ako matka reaguje a je bdelá.
  5. Ukázať matkám správny spôsob dojčenia a ako si majú udržať tvorbu mlieka, ak sú dočasne odlúčené od dieťaťa.
Matkám, ktoré mali v minulosti problémy s dojčením, je venovaná mimoriadna pozornosť a podpora v období pred pôrodom i po ňom.
  6. Dojčení novorodenci by nemali byť dokrmovaní, iba ak je na to lekársky dôvod.
  7. Umožniť matke a novorodencovi zostať spolu vo dne aj v noci – 24 hodinový rooming-in.
  8. Dieťa má byť dojčené podľa vlastnej potreby (vždy, keď sa „hlási“).
Personál učí matky, ako rozpoznať, že ich dieťa je hladné a radí im, aby dojčili svoje dieťa tak často a tak dlho, ako dieťa chce.
  9. Nedávať dojčeným deťom cumlíky, fľaše, klobúčiky.
10. Podporovať zakladanie spolkov a združení na podporu dojčenia a odporučiť matkám, aby po prepustení z pôrodnice nadviazali kontakt s týmito inštitúciami.

Viac o desiatich krokoch správneho dojčenia, sa dočítate v priloženom dokumente.  (PDF, 336 KB)