Ilustračná foto - personál

Keď mladých lekárov nezláka cudzina a neodradí ani COVID-19

MUDr. Lukas Pavlik

Motivácia k štúdiu medicíny a neskoršieho výkonu lekárskeho povolania musí byť pre                  mladého človeka dostatočné silná, pretože  pomáhať ľuďom pri zachovávaní toho najcennejšieho, čo máme, je nesmierne náročné. Je to nielen povolanie, ale priam poslanie.

Väčšinu absolventov už počas štúdia osloví niektorý z medicínskych odborov a tak po absolvovaní školy hľadajú uplatnenie práve vo vybranej oblasti. Svet je dnes otvorený tak, že ponúka možnosti uchádzať sa o prácu kdekoľvek. Je na každom začínajúcom lekárovi rozhodnúť sa, čo je pre neho v tejto životnej etape dôležité a akým smerom sa chce uberať.

Posledné dva roky, spojené s pandémiou COVID-19, navyše priniesli také pracovné tempo a zmeny v pracovnej pozícii, že nie každý dokáže takýto tlak vydržať. Aj preto sme radi, že sme si udržali mladé posily, ktoré svoju profesionálnu dráhu spojili  práve v Univerzitnej nemocnici          L. Pasteura Košice.

Tu je príbeh jedného z nich Lukáša Pavlíka. Mladý anestéziológ pôsobí na jednom z najťažšie skúšaných covidových pracovísk za uplynulé dva roky, na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). Je za túto príležitosť vďačný a odhodlaný svojou prácou dokázať, že bude pre svojich pacientov a nemocnicu  v budúcnosti bezpochyby prínosom.

Cesta k medicíne

Doktor Lukáš Pavlík absolvoval štúdium medicíny na  košickej Lekárskej fakulte UPJŠ v roku 2020. Záujem o prírodovedné predmety počas gymnaziálneho štúdia a o zdravotnícku problematiku ho priviedli  k štúdiu odboru záchranár v Prešove. Hlad po vedomostiach a vízia, ako by ešte odbornejšie mohol pomáhať pacientom, ho motivovali k podaniu prihlášky na štúdium medicíny.

Keďže už predtým študoval urgentnú  zdravotnú starostlivosť, mal jasnú víziu o svojom budúcom pôsobení – hneď od prvého ročníka LF UPJŠ chcel pracovať ako anestéziológ. Páčili sa mu aj ďalšie odbory, či už chirurgické alebo internistické, no oddelenie anestéziológie (hovorov ARO) mu pripadalo ako výborná príležitosť realizácie multiodborovej medicíny na jednom pracovisku. A to sa mu aj splnilo, pracuje na našom OAIM.

No predsa len, nelákala ho práca v zahraničí?

V prvých rokoch štúdia to trochu aj zvažoval, ale neskôr, po absolvovaní odbornej stáže v Česku a Španielsku usúdil, že sú tam rovnakí pacienti a tým aj podobná náplň práce či vybavenie nemocnice ako v zahraničí. A keď sa k tomu pridalo rozhodnutie založiť si tu rodinu, rozhodol sa zostať pracovať na Slovensku.

MUDr. Lukas Pavlik z OAIM

„Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v univerzitnej nemocnici v Košiciach som si vybral čiastočne aj z toho dôvodu, že som tu dva a pol roka vypomáhal počas štúdia. Poznal som personál, priestory a v neposlednom rade náplň práce anestéziológa či spektrum pacientov. Moje súčasné pôsobisko sídli v monobloku na Rastislavovej ulici a priestory a technické vybavenie v ničom nezaostávajú za európskymi štandardmi. Nuž a kolektív pod vedením primára MUDr. Jána Michlíka bol pre mňa hlavnou motiváciou príchodu na toto pracovisko, hoci sem denne dochádzam  z Prešova. Som presvedčený, že možnosť realizovať sa a zlepšovať má každý vo svojich rukách, záleží len na tom, koľko času je ochotný obetovať na úkor osobného voľna. Priestoru na realizáciu mám na našom oddelení dostatok,“ konštatuje MUDr. Pavlík.

Aktívna mladá posila profesionálneho tímu anestéziológov

Podľa neho je v zdravotníctve nutnosťou zlepšovať sa po odbornej i technickej stránke a vyplýva to priamo z charakteristiky lekárskeho povolania. Priestor na zlepšenie tu určite je – privítal by napríklad centrálny operačný trakt s tzv. zobúdzacou izbou, nový moderný USG prístroj a tiež by ho potešila organizácia  väčšieho množstvo odborných podujatí v rámci UNLP, ktoré posledné dva roky pozastavila pandémia.

„Stále sa budeme usilovať uľaviť pacientom od ich zdravotných ťažkostí a takisto pacienti stále budú prichádzať do nemocníc s prosbou o pomoc. Človek, či už zdravotník alebo pacient, je tvor od prírody nespokojný a to bude podľa mňa naďalej hybnou silou medicíny,“ dodáva.

Aktuálne je preňho dôležité dôsledne sa pripraviť a získať atestáciu v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Preto potrebuje naštudovať čo najviac z teórie a získať praktické zručnosti od kolegov, ktorí sú vždy ochotní poradiť mu a pomôcť. V priebehu prípravy sa chce zúčastniť kurzov regionálnej anestézie u nás či v zahraničí, aby bol čo najlepšie pripravený poskytovať pacientom kvalitné najlepšie zdravotnícke služby.

Ako vidí svoju najbližšiu budúcnosť?

„V lete som podpísal pracovnú zmluvu na dobu neurčitú a som zaradený do atestačného programu v odbore. Určite sa v dohľadnej dobe nechystám odísť z tejto nemocnice, ktorá mi poskytuje príležitosti pre môj profesijný rast,“ konštatuje MUDr. Pavlík.

Jeho odhodlanie nijako neoslabili ani náročné podmienky počas prebiehajúcej pandémie. Na oddelenie, ktoré je dnes  COVID áro (OAIM) pre nemocnicu, nastúpil takpovediac do rozbehnutého vlaku v auguste pred dvomi rokmi, kedy štartovala druhá vlna pandémie.

„Nič iné ako prácu s týmto druhom pacientov som prakticky nezažil, preto neviem porovnať, aké nároky boli kladené na personál v službách pred COVID-19, ale ja som sa usiloval vysporiadať sa so situáciou najlepšie, ako som vedel.  Ani tieto neľahké časy ma neodradili, naďalej som presvedčený, že sa chcem stať anestéziológom a znovu musím zdôrazniť, že nič lepšie ako prácu pod vedením nášho primára Michlíka a drobnohľadom mojich skúsených kolegov si ani neviem predstaviť. Sú mojim vzorom a počas pandémie ma naučili skutočne  veľmi veľa, či už ide o medicínsku stránku, ale aj pokiaľ ide o etický aspekt našej práce, ktorý  počas tohto obdobia nadobudol ešte väčší dôraz ako kedykoľvek predtým,“ uzatvára MUDr. Lukáš Pavlík.